Nortura i Bondebladet uke 2/2017

Lammesesongen 2016 med Troms på Stjernelamtoppen

Da er 2016 historie og vi kan gjera opp status for lammesesongen 2016. Fasiten vart ein auke på nesten 24 000 lam, men vektnedgangen på 0,7 kg er faktisk såpass stor at vi har slakta færre kg lam i 2016-sesongen enn året før. Vi har hatt tilførselsauke i alle fylke utanom Nordland og Troms.

Fagsjef småfe i Nortura, Finn Avdem
– Ein viktig årsak til auken i ferskvare-salet er at sauebonden responderte godt på ynskjet om tidlege lam. Alle kundar fekk det dei ville ha gjennom heile lammesesongen, seier Finn Avdem, som samstundes ynsker at 2017 blir ein repetisjon på tilførselsmønsteret vi hadde i sesongen 2016.  

Før årets lammesesong ynskte vi oss fleire tidlege lam, færre av dei aller tyngste lamma, færre lam med hygiene- og feitt-trekk.

– Vi fekk 37 600 fleire lam i september, det som tidlegare år er underskotsveker. Vi fekk 4900 færre sau/lam med hygienetrekk og 4200 færre lam med feittrekk. Vi fekk ein vektnedgang  på 0,7 kg, men likevel 29 000 fleire Stjernelam. Vektreduksjonen i sesongen utgjer ein redusert overproduksjon på 482 tonn samanlikna med 2015, seier fagsjef småfe i Nortura, Finn Avdem.

– I det heile er vi veldig godt fornøgd med tilførslane i sesongen, både når det gjeld tidspunkt når lamma kom til slakting, og kvaliteten som er levert. Dette viser nok ein gong at Nortura-sauebonden reagerer på marknadssignal, seier Avdem.

Vi gratulerer Troms som sesongens Stjernelam-fylke med 83,9 % Stjernelam. Rett bak fylgjer Vest-Agder, Buskerud og Sogn og Fjordane. Heile 8 fylke hadde meir enn 80 % Stjernelam i sesongen 2016.

Korleis har salet gått i 2016?
Dersom vi summerer både fersk- og frossen-salet til forbrukar og storkjøkkenmarknaden, har Nortura ein salsauke på 3 % eller 130 tonn i 2016. Ferskvare-salet har auka med heile 8,3 %.

Det er ein god indikator på at vi lykkast godt med sal i sesongen.

Men godt er ikkje godt nok, spesielt når industrisalet (sal til andre foredlingsbedrifter enn Nortura) har gått ned med heile 15 %, eller godt over 1000 tonn. Det er difor framleis ein veldig krevjande marknadssituasjon på sau og lam, og det blir difor jobba godt med kjedene for å auke salet framover.

Vi har difor god tru på at det vil merkast godt i butikkdiskane utover 2017 at Nortura har auka salstrykket.

 


 

Ny kampanje: Kjøp og løp

I Prior sin nye kampanje står sunn mat og trening i fokus; Kjøp Prior og få 300 kr i rabatt på løpesko fra Löplabbet.

Ny kampanje: Kjøp og løpSom vanlig står sunnere kosthold og mer trening på agendaen hos store deler av befolkningen nå i starten av året.

Løping har blitt en stor treningstrend de siste årene og aldri før har det vært så mange mosjonsløp å velge mellom som nå.

Markedssjef i Prior, Nina Rishovd Stavenæs, håper den aktuelle kampanjen vil sparke i gang året med godt salg og glade forbrukere.

– Dette er et ordentlig godt tilbud som vi håper vil bidra til å styrke preferansen for Prior. Kampanjen vil være strategisk plassert på TV, digitalt, på utendørs boards og i butikk, slik at vi når de som vurderer å kjøpe nye joggesko og andre som er opptatt av sunn mat og trening. Vi skal være en attraktiv merkevare for denne målgruppen, sier Rishovd Stavnæs.

Kampanjen gjelder ved kjøp av en rekke Prior-produkter, som pølser, pålegg, egg og kjøttdeig, og har fått plass hos alle dagligvarekjedene. Løpesko kan kjøpes i Löplabbets nettbutikk eller i butikkene som ligger i flere av landets største byer. Alt man trenger er å kjøpe et Prior-produkt merket med "Kjøp og løp" og oppgi kampanjekoden på pakningen for å få rabatt. Tilbudet gjelder ut februar.

Se kampanjefilmene

 


 

Meld inn storfe på Min side

Ved innmelding av storfe huker du selv av for hvilke dyr i din besetning du vil melde inn, det er raskt, enkelt, og du kan gjøre det akkurat når det passer deg på døgnet.

Velger du innmelding av storfe Min side i stedet for på telefon så er du er sikrest at riktig individ blir meldt inn, og vi sparer ressurser på medlemssenteret med registrering.

– Vi har et mål om at 80 % av alle storfe skal meldes inn på webinnmelding, altså på Min side, sier fagansvarlig for innmelding i Nortura, Kjell Otto Gard. Per i dag er vi på vel 50 %, så oppfordringen er klar. Bruk Min side!

Har du ikke vært inne på Min side så har du gått glipp av mye. Den største utviklingen vi gjør for bondens arbeidsflate på nett er på Min side. For eksempel slakteanalysen som viser tall for slaktevekt, klasse, fettgruppe, tilvekst, verdi per dyr og verdi per kg. Du kan sammenligne egne verdier med middel for Nortura. Denne erstattet ROS-analysen som mange fortsatt etterlyser for storfe. I tillegg alt du behøver av avregninger, historikk og beholdning på din medlemskapitalkonto mm.

 


 

Bestill elektroniske øremerker innen 20. januar

Nortura fortsetter å gi pristillegg for sau og lam med elektroniske øremerke. Ordningen er som før, kr 12 per dyr, avregnet på slakteoppgjøret. Bestiller du innen 20. januar, får du 20 prosent rabatt på øremerkene.
 
Bestill elektroniske øremerker innen 20. januarAlle småfeslaktelinjene i Nortura er avhengig av elektronisk øremerking for at registreringen skal gå raskt og med minst mulig risiko for feil. Vi har derfor hatt krav om elektronisk øremerking siden 2010.
 
Nortura gir et pristillegg på kr 12,- per dyr. Tillegget vil bli avregnet på slakteoppgjøret i forbindelse med slakting av dyr som blir levert med elektroniske øremerke.

Slik oppnår du rabatt
For å oppnå medlemsrabatt på øremerker, bestiller du innen fristen på www.osid.no eller returnerer bestillingsskjemaet i tilbudsbrevet du fikk fra OS ID og Nortura i november i fjor.

Du får mer rabatt jo tidligere du bestiller

  • 25 % rabatt ved bestilling senest 22. november 2016
  • 20 % rabatt ved bestilling senest 20. januar 2017
  • 13 % rabatt ved bestilling senest 1. mars 2017   

Bestill snarest for å oppnå rabatt. Merkene mottar du i god tid før lamming (NB: Oppgi dato for lamming ved bestilling). Fram til 30. juni får du samme rabatt ved tilleggsbestilling av øremerker som ved hovedbestillingen.

Se mer om årets merketilbud på medlem.nortura.no/rfid.

 


 

Ellen Flø Skagen ny kommunikasjonsdirektør i Nortura

Flø Skagen er ny kommunikasjonsdirektør i Nortura fra nyttår. Hun kommer fra stillingen som kommunikasjonssjef i Nortura med ansvar for produksjon, drift og beredskap og har jobbet i Nortura i 10 år.

– Jeg gleder meg til å ta fatt, og jeg brenner for Nortura og mener vårt samfunnsoppdrag er viktig. Vi skaper store verdier for Norge, og vil gjøre det med stor miljøbevissthet, med høy etisk standard og gjennom gode matopplevelser. Vi er privilegerte som opplever stor interesse for og forventninger til våre merkevarer Gilde og Prior, og ikke minst hvordan vi produserer maten. Jeg mener Nortura gjør en forskjell for norsk matproduksjon og opplever at stadig flere ser dette. Det er enormt motiverende, sier Flø Skagen.

Ellen Flø Skagen overtar stillingen etter Kjell Rakkenes som er konstituert i stillingen som næringspolitisk direktør i Nortura.

Les hele pressemeldingen

 


 

Marked

Inn mot jul tok bransjen ut mye gris fra reguleringslageret for å dekke markedet for ribbe til jul med norsk vare, og i motsetning til de senere årene ble det ikke redusert toll på sideflesk for å supplere med importert ribbe. Dermed er reguleringslageret av gris nesten tømt ved inngangen til nytt år. Inneværende uke slaktes det knapt 19 700 gris. Det er litt mindre enn markedet etterspør og dekningsgraden er 92 prosent.

For storfe har det vært underdekning i romjula og i starten på det nye året. Denne uka slaktes det ca. 3 900 storfe, og dekningsgraden er 82 prosent. Tollen på storfe er satt ned og markedet kan suppleres med import.

Det slaktes ca. 3 200 lam og 7 300 sau. Det er mer enn det som etterspørres og det fryses inn småfe til reguleringslager.

Eggsalget mot jul ble svært bra, og det avsluttet et år med betydelig økt salg. Etterspørselen ble dekket med ekstra innhenting av egg fra produsentene. Nå rett på nyåret er eggsalget lavt.

 


 

Pris

Det er ingen prisendringer denne uka.