Nortura i Bondebladet uke 22/2017

Duroc blir felles farrase

Nortura, Norsvin, Fatland AS, Midt-Norge Slakteri AS og Furuseth AS er blitt enig om en felles satsing på duroc som farrase i Norge.

Duroc blir felles farraseVirksomheten legges i det nyetablerte selskapet Norsk Duroc AS, der Nortura skal eie 70 % og Norsvin 15 %, mens Fatland 10 %, Furuseth 3 % og Midt-Norge Slakteri 2 % skal ha de resterende eierandelene.
 
Det har over lang tid vært samtaler mellom Nortura, Norsvin og KLF-slakteriene om et samarbeid på Duroc. Når avtalen nå er i boks innebærer det at Duroc blir felles farrase for norske svineprodusenter, med virkning fra 1. september 2017.
 
Nortura har siden 1990 brukt duroc som farrase i sin trerasekrysning, i et tett samarbeid med Norsvin, som har utført avlsarbeidet. Durocen har blitt en konkurransekraftig gris som leverer godt i alle ledd i verdikjeden. Dette var også en viktig årsak til at verdens nest største avlsselskap, Topigs Norsvin, i fjor valgte å satse på Norturas duroc som farrase i sin videre satsing. Samarbeidet skal videreføres, men nå gjennom det nye felleseide selskapet Norsk Duroc AS, der Norsvin vil stå for det operative avlsarbeidet.
 
– Det er en gledens dag for oss som har arbeidet med Duroc i mange år, samt en anerkjennelse av det etablerte avlsarbeidet som drives i Norge, som kjennetegnes av god dyrehelse og et sterkt og forpliktende samarbeid på tvers av organisasjoner. Sett i lys av det er det en naturlig utvikling, og på alle måter mest rasjonelt, at det norske svinemiljøet nå satser sammen på å skape verdens beste durocpopulasjon, sier visekonsernsjef i Nortura Hans Thorn Wittussen.    
 
– Framover vil Duroc som farrase utvikles ytterligere - spesielt med tanke på lønnsomhet for produsent, men også for industri og forbruker ved at en klarer å tilby stadig bedre kjøttkvalitet, nasjonalt og internasjonalt, sier Adm. dir i Norsvin Olav Eik-Nes.
 
– Det har vært viktig å bidra til å sikre en sterk og trygg satsning på en samlet tredjerasekrysning med basis i Norge. Sammen skal vi videreutvikle en god gris for norske svineprodusenter, men også for et internasjonalt marked. Vi anser det som svært viktig at vi har en solid plattform for norsk svineavl, og denne satsningen bidrar helt klart til det, sier talsmann for KLF-slakteriene Leif Malvin Knutsen.

 


 

Planlagt gjennomsnittlig engrospris vedtatt

Konsernstyret i Nortura fastsatte sist uke Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, lam og egg for 2. halvår 2017 innenfor volummodellen.

Storfe
Nortura fastsetter Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe i 2. halvår 2017 til kr 60,00 per kg. Dette er en videreføring av dagens pris.

Lam
Nortura fastsetter Planlagt gjennomsnittlig engrospris for lam i 2. halvår 2017 til kr 64,60 per kg. Dette er en videreføring av dagens pris, men innebærer en reduksjon på kr 3,00 per kg i forhold til Planlagt gjennomsnittlig engrospris for 2. halvår 2016.

Egg
Nortura fastsetter Planlagt gjennomsnittlig engrospris for egg i 2. halvår 2017 til kr 19,20 per kg. Dette er en økning på kr 0,40 per kg i forhold til gjeldende Planlagt gjennomsnittlig engrospris. Det tas sikte på at prisøkningen tas ut på egg fra frittgående produksjonssystemer.  

Gris
Under forutsetning av at Stortinget vedtar overgang til volummodell for gris fra 1. juli 2017, fastsettes Planlagt gjennomsnittlig engrospris for gris til kr 31,20 per kg for 2. halvår 2017. Det er kr 1,23 per kg lavere enn målpris for målprisåret 2016/2017.  

Planlagt gjennomsnittlig engrospris på kr 31,20 per kg innebærer en prisløype der engrospris reduseres med kr 0,90 per kg fra 3. juli i forhold til dagens nivå. Dersom målprismodellen videreføres legges det opp til at dagens engrospris videreføres. I begge modellene legges det opp til at prisen trappes opp med kr 0,40 per kg i to omganger i oktober for så å trappes tilsvarende ned igjen før jul. For målprismodellen innebærer dette et målprisuttak som vil ligge om lag kr 0,60 under målpris.

Prisløyper
Det vil bli informert om prisløyper for storfe, lam og egg kommende uke. Samtidig vil prisløypa for gris bli konkretisert med hvilke uker prisen økes og reduseres før jul.

 


 

Økt markedsbehov for egg fra frittgående
– Nortura innfører omstillingstillegg

Norgesgruppen har gitt beskjed om at de vil øke sin andel av egg fra frittgående besetninger de neste årene. For å klare å dekke opp den økte etterspørselen har styret i Nortura besluttet å innføre et omstillingstilskudd til eggprodusenter med  miljøinnredning og som legger om til frittgående eggproduksjon.

Kort fortalt innebærer dette at miljøprodusenter som omstiller i perioden 2017 – 2020 vil få en merpris på kr 1 pr kilo de to første innsettene etter ombyggingen. Omstillingstillegget er finansiert i et samarbeid med Norgesgruppen.

Du kan lese mer om dette i utsendt eierbrev onsdag 24. mai, eller i intervjuet med styrelederen i Nortura, Trine Hasvang Vaag i denne utgaven av Bondebladet.

 


 

Bli med Nortura på tur til Tanzania

Nortura og Drømmeturer arrangerer en 13-dagers tur til Tanzania i Afrika i november. Vi skal oppleve landbruk, hjelpearbeid, kritt-hvite strender, masaier, løver, elefanter og mye mer. Dette er en medlemstur for Nortura-medlemmer og familie.

Bli med på tur!Med på turen er Odd Finnesand fra Nortura, reiselederer fra Drømmeturer er Arvid Mæland (bildet sammen med en lokal bonde), Arvid er spesielt godt kjent i Tanzania.

Turen er fra 3. til 15. november og koster kr. 29.900,- per person i dobbeltrom. Dette inkluderer fly og flyskatt, alle overnattinger på hotell, alle måltider, inngangspenger i parker, transport, visumbehandling ved innreise, reiseleder og guider. Kr. 15.000,- i depositum må betales ved påmelding.

Nortura og Drømmeturer lager turen med faglig innhold. Turen passer for alle, det er ikke mye gåing eller lange dager. Alle som blir med må ha tatt vaksine på forhånd.

Påmelding skjer direkte til Drømmeturer v. Arvid Mæland, tlf. 91613141.

Mer info om turen er lagt ut i , du kan også kontakte Arvid på telefon eller e-post, arvid@drommeturer.no.

Nortura og Arvid Mæland har samarbeidet om medlemsfagturer tidligere. Vi har vært i Canada, USA, Færøyene, Australia, og tanken er at det skal bli flere turer i lag. Det er kjekt å reise med yrkesbrødre, og besøke yrkesbrødre i andre land, kombinert med opplevelse og ferie.

 


 

Legg inn din e-postadresse

Får du ikke eierbrev fra Nortura på e-post? Da har vi enten ikke registrert din adresse, eller at det kan være feil i din e-postadresse på Min side, sjekk i så fall at den er riktig.

– Vi bruker e-post oftere enn før for å nå ut til dere eiere med viktig informasjon, derfor er det viktig at vi har din e-postadresse, sier organisasjonssjef i Nortura, Tor Olav Brandtzæg.

Eierbrev sendes ut på e-post når vi har informasjon som vi må nå ut raskt med til dere eiere. Ellers etter hvert styremøte sender vi ut eierbrev til eiere med registrert med e-postadresse.

Om du har e-post, men har ikke fått lagt den inn på Min side kan du også kontakte ditt medlemssenter på telefon eller på medlem@nortura.no.

 


 

Marked

Denne uka er det normal slakting av storfe med ca. 4 000 stk., men på grunn av lite slakting mot slutten av forrige uke er dekningen bare på 54 prosent. Den lave dekningen var forventet og varslet, og markedet suppleres med import til nedsatt toll.

Det slaktes godt med gris, ca. 22 000 stk. Det er mer enn markedet etterspør og det forventes ca. 1 000 gris til innfrysing.

Uka før pinse forventes eggsalget å bli aller høyest i en periode med generelt godt eggsalg. Fra juni og juli blir eggsalget normalt dårligere, og det er iverksatt førtidsslakting for å tilpasse produksjonen. Det er fortsatt behov for å øke førtidsslaktingen noe, og aktuelle  eggprodusenter oppfordres til å kontakte sitt eggpakkeri.

 


 

Pris

Smågrisprisen reduseres med kr 20,- fra mandag 29. mai. Reduksjonen skyldes varslet nedgang i prisløypa for slaktegris fra uke 27 forutsatt at volummodell for gris innføres fra 2. halvår 2017. Hvis volummodellen ikke blir innført fra det tidspunktet, er intensjonen at prisen skal økes igjen. Hvis volummodellen blir innført, ligger det an til en ytterligere reduksjon i smågrisprisen.