Nortura i Bondebladet uke 23/2017

Prisløyper 2. halvår 2017

Konsernstyret i Nortura vedtok 22. mai Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, lam og egg for 2. halvår 2017. Under forutsetning av at Stortinget vedtar overgang til volummodellen for gris fra 1. juli 2017, vedtok konsernstyret Planlagt gjennomsnittlig engrospris for gris.

Det er satt opp følgende prisløyper for å ta ut de vedtatte prisene:
   
Prisløype storfe:

Mandag 3. juli (uke 27): Engrospris opp 1,00 kr/kg
Mandag 4. september (uke 36): Engrospris ned 1,50 kr/kg
Mandag 2. oktober (uke 40): Engrospris ned 1,50 kr/kg
Mandag 4. desember (uke 49): Engrospris opp 1,00 kr/kg


Samlet gir dette som tidligere varslet en gjennomsnittlig engrospris for 2. halvår 2017 som vil være på samme nivå som for 1. halvår 2017 og kr 0,80 per kg høyere enn for 2. halvår 2016.

Prisløype lam:

Mandag 7. august (uke 32): Engrospris opp 4,00 kr/kg
Mandag 28. august (uke 35): Engrospris ned 0,50 kr/kg
Mandag 4. september (uke 36): Engrospris ned 1,00 kr/kg
Mandag 11. september (uke 37): Engrospris ned 1,50 kr/kg
Mandag 18. september (uke 38): Engrospris ned 1,00 kr/kg
Mandag 25. september (uke 39): Engrospris ned 1,80 kr/kg
Mandag 2. oktober (uke 40): Engrospris ned 1,30 kr/kg
Mandag 9. oktober (uke 41): Engrospris ned 0,50 kr/kg
Mandag 13. november (uke 46): Engrospris ned 1,00 kr/kg


Samlet gir dette som tidligere varslet en gjennomsnittlig engrospris for 2. halvår 2017 som vil være på samme nivå som for 1. halvår 2017 og kr 3,00 per kg lavere enn for 2. halvår 2016.

Prisløype egg:
For egg fra frittgående høner økes engrosprisen med 0,70 kr/kg fra mandag 3. juli.

Samlet gir dette som tidligere varslet en gjennomsnittlig engrospris for 2. halvår 2017 som vil være kr 0,40 per kg høyere enn for 1. halvår 2017.  

Prisløype/prisprognose gris:
Under forutsetning av at Stortinget vedtar overgang til volummodellen for gris fra 1. juli 2017, fastsettes følgende prisløype for 2. halvår:     

Mandag 3. juli (uke 27): Engrospris ned 0,90 kr/kg
Mandag 2. oktober (uke 40): Engrospris opp 0,40 kr/kg
Mandag 16. oktober (uke 42): Engrospris opp 0,40 kr/kg
Mandag 11. desember (uke 50): Engrospris ned 0,40 kr/kg
Mandag 18. desember (uke 51): Engrospris ned 0,40 kr/kg


Samlet gir dette som tidligere varslet en gjennomsnittlig engrospris for 2. halvår 2017 som vil være kr 1,23 per kg lavere enn målpris for målprisåret 2016/2017.

Dersom målprismodellen videreføres, legges det opp til at dagens engrospris videreføres. Videre legges det opp til samme prisopptrapping i oktober og nedtrapping i desember som ved overgang til volummodell. Det vil gi et prisuttak på ca. 60 øre under målpris for målprisåret, forutsatt uendret målpris.

Hvordan blir avregningsprisen
Avregningsprisene følger endringene i engrosprisen men det kan avvike ved eventuelt endrede biproduktverdier, hud- og skinnverdier, slaktekostnader etc. Endringer i omsetningsavgift, grunntilskudd, ekstra avtaletillegg storfe etc. kommer også utenom.

For endringer på lam henvises også til infoheftet Lammesesongen 2017 som sendes ut til småfeleverandører, og legges på medlemsweben i første del av juli.

 


 

Kalvebonus innføres, og prisoppgang på fôringsdyr kjøttfe

Høsten 2016 hadde vi en periode med bonus på kalv, dette ga oss balanse på fôringsdyr innen utgangen av året. Fra 5. juni innføres kalvebonus igjen. – Takk til alle som bidro med å balansere markedet i fjor, sier livdyrsjef Odd Finnesand i Nortura.

I perioden fra 5. juni til 24. september innføres ordningen med kalvebonus på kr. 600,- pr stk.

Nye priser
Nye priser på fôringsdyr kjøttfe er lagt ut på våre nettsider. Endringen medføre en høyere premiering av yngre fôringsdyr. Nortura Kvalitetstillegg kjøttfe går fra 5. juni opp til 38 uker, mot tidligere 42.

Driftsopplegget hos de aller fleste er ikke tilpasset hornete dyr. Videre er det en stor HMS-utfordring for hele næringen derfor økes trekket til kr 1000,- pr dyr som ikke er avhornet.

– Fôringsdyr er tenkt å være en vare som har en lenger stabil periode i en sluttfôringsenhet/sluttfôrer. Trenden de siste åra har vært at en del fôringsdyr fra selvrekrutterende/melkebesetninger blir eldre og eldre før formidling. Nortura ønsker selvsagt å formidle robuste fôringsdyr i god vekst, men ser nå at et større antall blir for gamle, sier Finnesand.

Etter et vellykket resultat i fjor høst innføres det igjen kalvebonus, nå fra mandag 5. juni.
Etter et vellykket resultat i fjor høst innføres det igjen kalvebonus, nå fra mandag 5. juni.

 


 

Portforbudet for fjørfe opphevet 1. juni

Mattilsynet har varslet om at portforbud-forskriften for fjørfe oppheves fra 1. juni.

Dette betyr at områdene sør for Nordland ikke lenger har begrensninger på hold av fjørfe utendørs. Mattilsynet vurderer at risikoen for fugleinfluensasmitte nå er redusert. Viktige grunner til dette er at MT anser at vårtrekket av ville fugler nå er avsluttet. I tillegg er antall utbrudd i Europa nedadgående.

– Selv om portforbudet er opphevet, understreker vi likevel viktigheten av at det gjennomføres gode, smitteforebyggende tiltak, sier Ingrid Melkild, fagsjef mattrygghet i Nortura.  

 


 

Ny medlemsbutikk ved Nortura Malvik

Medlemssenteret i Malvik flytter inn i nye lokaler i Stavsjøvegen 20, og åpner samtidig ny medlemsbutikk torsdag 8. juni.

Åpninga blir markert med servering av kaffe og vafler, og medlemmene er invitert til åpninga.

Dette er den andre medlemsbutikken i Midt-Norge, etter at Nortura Steinkjer åpnet den første i landsdelen for en tid tilbake.

Medlemsbutikken er kun for medlemmer og ansatte, derfor må medlemsnummeret oppgis når du skal handle der. Vareutvalget kan variere avhengig av hva som er tilgjengelig av varer til enhver tid. Betaling er kun med kort, ikke kontantbetaling.

 


 

Nortura er aktiv på SoMe

Vi vet mange heier på oss i Nortura og det vi gjør. Vi håper flere vil bidra ved å følge, like og dele våre innlegg i sosiale medier (SoMe).

Siden jul har Nortura bygget opp aktive kontoer, i første rekke på Facebook og Instagram. Vi ønsker å bruke disse kanalene aktivt for å kommunisere budskap rundt matglede, helse, bærekraft og verdiskaping.

Vi har nådd hundretusener gjennom våren – og opplever at mange engasjerer seg. Vi tror på å vise fram det vi gjør – og bidra til at omverden får øynene opp for jobben vi gjør for Norge og for norsk matproduksjon.

 


 

Omsetningsavgifta for 2017 – forslag til endring for 2. halvår

Satser for omsetningsavgift for 2017 ble fastsatt før jul, men som alltid gjøres det en ny vurdering for 2. halvår nå på våren på grunnlag av endringer i markedet og prognosen.

Konsernstyret vedtok den 22. mai å foreslå for Omsetningsrådet å øke satsene for sau og lam for 2. halvår med 50 øre per kg i forhold til satsene som ble vedtatt før jul. Det innebærer kr 2,50 per kg i omsetningsavgift fra 3. juli til 17. september, og kr 3,50 per kg fra 18. september og ut året.

Det foreslås ingen endringer for storfe, gris og egg. Omsetningsrådet skal behandle forslaget 23. juni.

 


 

Marked

Aktiviteten i slakting og skjæring preges av at det er bare 4 arbeidsdager denne uka.

Det slaktes ca. 3 500 storfe og dekningsgraden er 80 prosent. Tollen på helt slakt er satt ned slik at bransjen kan supplere med råvare gjennom import.

Av gris slaktes det ca. 17 700 stk. og alt omsettes ferskt.

 


 

Pris

Engrosprisen for sau og ung sau reduseres for en periode for å stimulere til uttak fra reguleringslageret.