Nortura i Bondebladet uke 25/2017

Nortura kåret til den niende mest innovative virksomheten i Norge

I jurybegrunnelsen står det: "Matvareprodusenten som eies av 19 000 bønder befester posisjonen som innovativt fyrtårn med stor villighet til å tenke nytt. Arne Kristian Kolberg og hans team jobber bevisst og grundig for å bli en sirkulærøkonomi vinner, og de er på god vei. Hvem sier at ikke norske bønder er innovative og teknologisk oppdaterte?"

– Dette er en solid anerkjennelse av det systematiske arbeidet Nortura har gjort de siste årene på innovasjon. Det har blitt jobbet grundig med kultur og struktur internt i selskapet og vi har tatt tak i både lavthengende frukter og radikale prosjekter, sier konsernsjef Arne Kristian Kolberg.

Eksempler på prosjekter som er realisert de siste årene er:

  • Samarbeidet med legemiddelselskapet Biovotec, der eggehinnemembranen fra våre egg skal utvikles til sårhelende plaster.
  • Grasfóra, kjøtt fra kyr som har spist minimum 90 prosent gress gjennom sitt livsløp.
  • Samarbeidsprosjektet med Felleskjøpet i den nye fabrikken Bioco der restråstoff fra kyllingproduksjon skal bli til proteinrike produkter.
  • Min Kiosk – en app som gjør det enkelt å bestille, betale og få matvarer levert til arrangementer for lag og foreninger
  • En ny pakketeknologi som forlenger holdbarheten på kjøtt.
  • Meatish – en serie kjøttfrie produkter.

– Vi er veldig stolte over denne kåringen og opplever at innovasjon ikke lenger er fremmed for Nortura, men er en naturlig del av det vi gjør i hverdagen. Gjennom innovasjonsnettverk, vår årlige Innovasjonsdag og Innovasjonspris og ikke minst gjennom vårt Innovasjons- og FoU-styret, bidrar vi til å skape en kultur som avler innovasjonsprosjekter, sier Gurill Narum Mediaa, direktør for innovasjon i Nortura.

Les mer i pressemelding på våre nettsider og se film lagt på vår facebookside.

Innovasjonsmagasinet 2017 presenterer nok en gang listen over de norske virksomhetene som er flinkest i klassen på innovasjon. Nortura klatrer fra tyvende til niende plass i årets kåring. Foto: Øivind Haug
Innovasjonsmagasinet 2017 presenterer nok en gang listen over de norske virksomhetene som er flinkest i klassen på innovasjon. Nortura klatrer fra tyvende til niende plass i årets kåring. Foto: Øivind Haug

 


 

Medlemskapitalkonto og tilleggsandelsinnskudd i Nortura

Det kan bare opprettes en medlemskapitalkonto per medlemskap. Hvis du ønsker å plassere ytterligere kapital i selskapet kan du kjøpe tilleggsandelsinnskudd. Hver tilleggsandel er pålydende kr. 6 000,- og hvert medlem kan til enhver tid ha maks 50 andeler - tilsvarende kr. 300 000,-.

Det er Årsmøtet som hvert år tar år tar stilling til om deler av resultatet skal avsettes på eiernes medlemskapitalkonti. Størrelsen på avsetningen til hvert enkelt medlem gjøres på grunnlag av samhandlingen med Nortura SA, og det er verdien av samhandlingen som legges til grunn.

Medlemskapitalen har en bindingstid på minimum 7 år. Målsettingen er å rullere/utbetale avsatt beløp på medlemskapitalkontoen etter 7 år der eldste avsetning utbetales først. Men det er viktig å være klar over at det ikke er noen garanti/automatikk i at det vil skje.

Ønsker du å plassere ytterligere kapital i Nortura kan du kjøpe tilleggsandelsinnskudd. Også de har bindingstid på minimum 7 år. Målsettingen er å utbetale tilleggsandelsinnskuddet igjen etter 7 år, men på samme måte som medlemskapitalen er det Årsmøtet som vedtar utbetaling.

Tegning av tilleggsandeler påvirker ikke det enkelte medlem sin innflytelse i selskapet.

Forbeholdet om utbetaling etter 7 år skyldes at både medlemskapitalen og tilleggsandelene er en del av Norturas egenkapital. Det betyr at Årsmøtet i Nortura hvert år plikter å vurdere om resultatet i Nortura tillater utbetaling. Hvis det ett år viser seg ikke å være grunnlag for utbetaling, vil medlemskapitalen som skulle vært utbetalt det året, ha førsteprioritet for utbetaling neste år. Samtidig gjenspeiler risikoen seg i at avkastningen er god sammenlignet med sparekonti.

Øvre grense for avkastning på medlemskapitalkonto og tilleggsandelsinnskudd er fastsatt i samvirkeloven. Den kan settes opp til 3 prosentpoeng over den til enhver tid gjeldende rente på statsobligasjoner med 5 års løpetid. Avkastningen fastsettes av årsmøtet fra år til år og utbetales årlig. For 2016 var renten på 3,84 %, noe som var maks tillatte rente.

Les mer på medlem.nortura.no/EK (egenkapital). Om du ønsker tilleggsandelsinnskudd så kontakt medlemssenteret i Førde på grønt nummer 800 30 360 eller send e-post til Ingebjørg Øien, ingebjorg.oien@nortura.no.

 


 

Kadaverhenting

Norsk Protein har ansvar for kadaverhenting i Norge og de fakturerer alle slakterier for ordningen.

Norsk protein har en webbasert innmeldingstjeneste for innsamling av kadaver. Innmelding av kadaver foregår elektronisk på kadaver.norskprotein.no. Henting skal normalt skje innen 5 virkedager.

Ordningen gjelder i hele landet med unntak av Finnmark, der har ikke Norsk Protein kadaverordning. Spørsmål om ordningen kan rettes til Norsk Protein på firmapost@norskprotein.no eller kundeservice på telefon 941 35 475.

 


 

Har du meldt adresseendring?

Det er viktig at du som har fått ny veiadresse (veinavn og husnummer) melder fra om dette. Innføring av gateadresser i flere kommuner gjør at post som ikke inneholder fullstendig adresse ikke kommer fram til deg.

Vi har den siste tiden fått mange brev i retur grunnet feil adresse. Dette er årsoppgaver på medlemskapital som er sendt ut den siste tiden. Har du ikke mottatt dette brevet så kan det være feil eller mangelfull adresse registrert på deg.

Du kan se på Min side hvilken adresse som er registrert. Kontakt ditt medlemssenter for å rette opp, eller send en e-post til medlemsregister@nortura.no.

Selv om du avslutter et medlemskap av ulike grunner vil du i 7 år fremover ha innestående medlemskapital i Nortura, så post- og e-postadresse er viktig å vedlikeholde.

 


 

Startpakke for nye brukere

Nybruker er en produsent som starter med kjøtt- eller eggproduksjon, og som er/blir medlem i Nortura. Nortura har utarbeidet et spesielt tilbud til deg – Bedre pris – Proffe råd – Samarbeid – Langsiktighet.

Hvorfor skal du velge Nortura?

Samme mål: Nortura eies av bønder, styres av bønder og har samme mål som bønder. Best mulig bondeøkonomi – på kort og lang sikt.

Landbruk over hele landet: Nortura er garantisten for at det er mulig å drive kjøttproduksjon i hele Norge. Et aktivt landbruk i hele landet er like viktig for store produsenter i sentrale strøk som for små i distriktene.

Rådgiving og samhandling: Best bondeøkonomi oppnår du med god drift i fjøset og ved å levere riktig kvalitet til rett tid. Samhandlingen mellom bonde og industri blir stadig viktigere. Ved å bli medlem i Nortura får du tilgang til rådgivere som er spesialister på å kombinere husdyrfaget med kunnskap om markedets behov.

Les mer om vår startpakke på medlem.nortura.no/nybruker.

 


 

Marked

Det slaktes bra med storfe denne uka også, ca. 4 100 stk., og dekningsgraden er 80 prosent. Dermed er det fortsatt behov for noe import. Tollen er satt ned på helt slakt.

Av gris slaktes det ca. 19 100 stk. og med dekningsgrad på 99 prosent er markedet godt dekket.

Alle lam som slaktes går inn i sommerlamprodukter og det settes ikke dekningsgrad.

 


 

Pris

Det er ingen prisendringer denne uka.