Nortura i Bondebladet uke 27/2017

Lammesesongen 2017 – Utfordrende markedssituasjon, men mange lyspunkt

En ny lammesesong er like om hjørnet. Bakteppet for Lammesesongen 2017 er utfordrende med overskudd av både sau og lam, med økte overproduksjonskostnader og nedgang i pris som resultat. Alt dette slår ut i redusert avregningspris til bonden.

Lammesesongen 2017

Hvordan er det mulig at et marked kan snu fra betydelig underskudd til overskudd i løpet av to år?

I bladet "Lammesesongen 2015" skrev vi riktig nok at underskuddet krympet, men fremdeles snakka vi om et prognosert underskudd på 400 tonn sau/lam. En viktig årsak er selvsagt at sauebestanden i Norge har økt betydelig og dermed også produksjonen. Statistikk fra Animalia viser at det ble slakta 100 853 flere lam i Norge 2016 enn i 2013, en økning på 10 % i løpet av tre ar.

En annen utfordring er hva som skjer med salget når markedet nærmer seg balanse.

For alle andre enn Nortura, er prisen til bonden en råvarekostnad. Når det er underskudd forventes prisoppgang, og alle er opptatt av å sikre seg nok råvarer før så skjer. Når markedet går mot balanse/overskudd, forventer industrikundene derimot prisnedgang. De vil derfor utsette innkjøpet og tære på egne lagre i det lengste, i håp om å få rimeligere råvarer.

Salget av hele slakt fra Nortura er et godt bilde på nettopp dette. Spesielt i 2016 var interessen fra industrikundene for å kjøpe råvarer/helt slakt av sau og lam uvanlig lågt, en salgssvikt på 1390 tonn. Den perfekte markedsbalanse er derfor ikke lett a finne til enhver tid.

Nortura sin oppgave i en slik markedssituasjon er derfor svært krevende: Salget av sau og lam i alle andre kanaler må økes for å ta unna en større produksjon, men også for å kompensere for nedgangen i salget av helt slakt. Vi er godt i gang med jobben, men enda er det et stykke igjen.

Hvilke tiltak og planer som er lagt for årets lammesesong kan du lese mer om i bladet "Lammesesongen 2017" som kommer i posten til alle småfeleverandører med det første. Lammesesongen 2017 legges også ut under Småfe.

 


 

 

Gilde Sommerlam i butikk

Vinner av Årets kjøtt i Det norske måltid 2016, Gilde Sommerlam selges nå bl.a. i Rema 1000 sine butikker, og det er nå, i noen få uker, at det er mulig å få kjøpt det unike lammekjøttet.

Gilde Sommerlam

– For de som ikke har hatt anledning til å smake på Sommerlam enda, vil jeg oppfordre til å løpe og kjøpe nå som produktene er i butikk, sier leder for Nortura Kjøttcompagniet, Bente Avseth-Bakke.

I januar ble Gilde Sommerlam grillribbe kåret til Årets kjøtt i den prestisjetunge finalen av Det norske måltid 2016. I april i år ble hele serien også tildelt Spesialitetmerket for unik smak.  
 
Dette er produktene i sommerlam-serien; Gilde Sommerlam bog utbeinet, lammelår surret, lammelår skivet, lammekoteletter, sparerips, grillribbe, lammebiff, ytrefilet og helt grovdelt sommerlam.

 


 

Bruk Min side!

Bruk Min side til å melde inn slaktedyr og livdyr, se hvilke dyr du har innmeldt, eller sjekke dine slakteresultater. Min side er mobiltilpasset, så det du kan gjøre fra din pc, kan du også gjøre fra din telefon eller nettbrett. Du logger inn på Min side fra medlem.nortura.no.

Innmelding av slaktedyr
Webinnmelding på Min side er en svært enkel, rask og trygg måte å registrere innmeldinga på. I tillegg spares ressurser på medlemssenteret for den jobben du selv kan gjøre. Innmeldingsfristen er også forlenget i forhold til telefoninnmelding på grønt nummer til medlemssenteret. Er du med i lammering, skal du melde inn til din lammeringleder.

Mine leveranser
Så snart slakteskrotten har passert vekta på slakteriet, finnes opplysningene om klasse og vekt under Oversikt, Mine leveranser. Opplysningene er rådata fra slaktehallen så endringer kan skje i ettertid. Avregningskontoret kan i noen tilfeller gjøre endringer før avregninga er klar.

Under Mine leveranser finner du oversikter som går inntil 14 måneder tilbake. Trenger du eldre oversikter, går du enten til Avregningsbrevarkiv eller du kan sende en e-post til medlem@nortura.no.

Avregninger
Etter overgang til ny løsning i mai i år vil eventuelle trekk ikke framkomme på avregningen. Du vil i stedet få en egen melding (på mail til de som har det - eller som brev) med spesifikasjon av trekket. Meldingen sendes ut ved forfallsdato på trekket, ca en uke etter avregningsbrevet.

Det betyr at hvis du er i en situasjon der du har trekk så må du være obs på at beløpet nederst på avregningen er bruttobeløpet og at trekket kommer som fradrag i selve betalingskjøringen.

 


 

Marked

Denne uka slaktes det ca. 4 100 storfe og dekningsgraden er 100 prosent, noe som er uvanlig på denne tiden av året hvor det normalt er stor underdekning. Det forventes noe underdekning framover sommeren og tollen er satt ned på helt slakt inntil videre.  

Av gris slaktes det ca. 16 100 stk. og dekningsgraden er 80 prosent. Til tross for underdekning blir det ikke tatt ut gris fra reguleringslager denne uka.

Eggsalget forventes å bli lavt i hele juli. På tross av at produksjonen er redusert med førtidsslakting, ligger det da an til lageroppbygging. Egglageret kan ut over høsten benyttes til eggprodukter.

 


 

Pris

Fra mandag 3. juli endres avregningsprisene for alle dyreslag og egg. Endringene skyldes endringer i engrospriser, hud- og innmatverdier, slakte- og sorteringskostnader og omsetningsavgift. Se pristabeller for alle detaljer. Som tidligere varslet reduseres det ekstra avtaletillegget for storfe tilsvarende avregningsprisøkningen slik at oppgjørsprisen i praksis blir uendret.

Fra samme dato økes smågrisprisen med 30 kr. Det har sammenheng med økningen i prisen for slaktegris inn mot jul. Samtidig reverseres prisreduksjonen fra 29. mai, som skyltes varslet prisnedgang forutsatt at volummodell for gris ble innført fra 1/7. Det ligger an til en ytterligere økning i smågrisprisen med 20 kr fra 17. juli.    

Det er nå fastsatt prisløype for sau for 2. halvår og informasjon om denne er å finne på medlem.nortura.no.