Nortura i Bondebladet uke 29-30/2017

God ferie med kontroll på smitten!

Sommerferien er her og mange legger ferieturen utenfor Norges grenser. Dette gir grunn til å ta en oppfriskning på smittevernrådene som gjelder etter reiser. Bevissthet og gode rutiner er viktig for å unngå at man drar med seg smitte hjem.

Vasker hender

Her følger rådene:

  • 48-timers regelen: Dersom du har vært i kontakt med utenlandsk dyrehold skal det gå minst 48 timer før du går inn i et norsk husdyrrom. Unngå tett kontakt med dyr og familiemedlemmer hjemme før du har vært gjennom en rengjøringsprosess og har skiftet tøy og sko.
  • Kontakt med utenlandsk dyrehold forstås også som deltakelse på ulike landbruksarrangementer som utstillinger, dyrskuer og andre samlinger med levende dyr.
  • MRSA: Husk at det er egne anbefalinger om testing for MRSA dersom du har vært i et utenlandsk dyrehold og skal inn i norske svine-, storfe- eller småfebesetninger – se egne testingsanbefalinger.
  • Klær, sko, utstyr: Klær, sko og utstyr som har blitt brukt i utenlandsk dyrehold, skal ikke brukes i norsk dyrehold. Andre klær vaskes og fottøy vaskes og desinfiseres før det brukes i nærheten av norske husdyr.
  • Mat: Hvis du har med deg matvarer som det er lov å ta med til Norge fra andre land, vær nøye med å håndtere rester slik at de ikke kommer i kontakt med husdyr.
  • Syk i ferien? Husk at dersom du har pådratt deg en infeksjon på ferie utenlands, kan dette skyldes smittestoffer som kan spres til dyr. Eksempler her er matforgiftninger eller luftveisinfeksjoner. Hvis du er plaget med diaré, kvalme eller oppkast etter besøk i utlandet bør du oppsøke lege for å undersøke årsaken til symptomene. Hvis årsaken er salmonella eller campylobacter skal du ikke stelle norske husdyr så lenge du har symptomer, fordi bakteriene kan smitte fra syke mennesker til dyr.
  • Munn- og klauvsjuke: Utenfor Europa og Nord-Amerika, så forekommer munn- og klauvsjuke sporadisk. Munn- og klauvsjuke er ekstremt smittsomt. Unngå så langt som mulig å være i kontakt med husdyrhold i områder utenfor Europa eller Nord-Amerika. Dersom du har vært i områder med munn- og klauvsjuke skal det gå minst 72 timer før du har kontakt med norske dyrehold; grunnen til dette er at munn- og klauvsjukevirus kan overleve i luftveiene til folk i inntil tre døgn.

 


 

Bruker du Ingris?

Gode resultater krever god oversikt, Ingris er dataprogram for registrering og styring av svineproduksjonen i den enkelte besetning. Ingris er laget for alle produksjonsformer, både smågris-, slaktegris- og kombinert produksjon. Det er over 800 norske svineprodusenter som benytter Ingris. Dette utgjør ca. 65 % av landets avlspurker og 24 % av slaktegrisen.

Ingris web gir deg en god oversikt over besetningen din og gjør det mulig å beregne produksjonsresultater. Dette er viktig for at du i samarbeid med din rådgiver skal kunne finne forbedringsområder i produksjonen og kunne sette inn tiltak der det trengs. Dine produksjonsdata er også en forutsetning for å kunne beregne riktige prognoser.

Du trenger ingen mellomlagring av data på egen pc, registrert er levert. Programmet er under kontinuerlig utvikling, og nye versjoner og rapporter er tilgjengelig for deg som produsent i det øyeblikket de er lagt ut på databasen.

Svineprodusenter som ikke har noe registreringsverktøy oppfordres spesielt til å forsøke Ingris web. Du får gratis tilgang i 3 mnd slik at du kan bli kjent med programmet og se de mulighetene det inneholder. Det du som produsent trenger for å starte opp med Ingris web er: Internett tilgang, PC med nettleser, brukernavn og passord.

Kontakt din rådgiver om du har spørsmål. Du kan også kontakte Ingris brukerstøtte på telefon 97 75 17 25 eller e-post support@in-gris.no

For å bruke Ingris web betaler du en årsavgift på kr. 1950,- eks. mva, mens kun tilvekstdelen koster kr. 1300,- eks mva. Du betaler ingen oppstartspris for programmet, men avgiften faktureres en gang per år.

Smågris
Slaktedataene kommer direkte fra slakteriet. Dersom smågriskjøpet skjer via Nortura kan du også få omsetningsdataene direkte i Ingris.

 


 

Monika Solberg – leder for nytt Servicesenter Medlem

Monika Solberg, fra Gjøvik er fra 1. august ansatt for å lede nytt nasjonalt Servicesenter i Nortura. Hun kommer opprinnelig fra Sogn og er vokst opp med gardsdrift. Monika kommer fra stillingen som administrerende direktør for Studentsamskipnaden i Oppland.

Monika SolbergMonika er utdannet innenfor økonomi, markedsføring og ledelse og hun har en Mastergrad fra BI i strategisk ledelse, finansiell strategi og strategisk markedsføring. Hun har 15 års ledererfaring fra ulike bransjer, blant annet utvikling og ledelse av kundesenter/servicesentervirksomhet.

Nortura er i en kontinuerlig endringsprosess som resten av samfunnet. Divisjon Medlem, Egg og Ruging (MER) har behov for å bli mere profesjonelle og vil fremover jobbe for økt standardisering, likebehandling og kvalitet i alle ledd. Dette betyr at vi må rendyrke våre prosesser.

I divisjon MER fokuserer vi på økt profesjonalitet, forsterke fagmiljø og kvalitet. Som en del av dette har vi besluttet å etablere ett servicesenter som skal ivareta og videreutvikle en del av de oppgavene som i dag ligger til 7 regionale medlemssenter. Inntransportplanlegging er av de oppgavene som det ikke blir gjort noen endring på nå og vil derfor bli liggende lokalt i regionene.

Servicesenter vil bli etablert på Rudshøgda og det vil fra oppstart av ha medarbeidere plassert ved andre lokasjoner. Målsettingen over tid er å samle hovedandelen av de ansatte fysisk ved servicesenter, nyrekruttering skal skje til Rudshøgda.

 


 

Stor økning i salget av lammekjøtt – bedret lagerbeholdning

Nortura har fram til sommeren solgt 832 tonn mer småfe sammenlignet med samme periode i fjor. Det er en økning på 33 prosent. Flere produkter i butikkene og kampanjen på salt lammekjøtt er litt av grunnen.

Disken ved Kiwi Malmefjorden i Fræna
Disken ved Kiwi Malmefjorden i Fræna var godt oppfylt med lammeprodukter til grillaksjonen lørdag 8. juli.

Alle kjedene har vært med på å ta utfordringen med å selge mer lam. Norgesgruppen har for eksempel økt salget med over 50 prosent.

Grillaksjonen som NSG og Nortura sto for nylig, har nok inspirert mange til å legge mer lammekjøtt på grillen.

Sauebøndene delte nemlig ut flere tusen smaksprøver av grillet lam til kunder utenfor butikker fra Nordreisa i nord til Nevlunghavn i sør, og det ga tydeligvis mersmak – på Storslett i Troms for eksempel, gikk butikken tom for lammeprodukter.

Selv om balansen på reguleringslageret er bedre nå enn for kort tid siden, er det en lang vei igjen til mål.

Per uke 26 er det ca 900 tonn sau/lam på reguleringslager, mot 1900 tonn for et år siden. Men som vi vet var beholdningen vesentlig høyere ved årsskiftet.

For gris er også lagerbalansen bedret mot fjoråret. På samme tid (per uke 26) er det nå 1200 tonn på reguleringslager mot 2700 tonn for et år siden.

 


 

Handlingsplan mot antibiotikaresistens

Husdyrnæringa i Norge har i fellesskap utarbeidet en handlingsplan mot antibiotikaresistens. Planens aller viktigste tiltak er å ivareta og forbedre norsk dyrehelse.

Dersom vi unngår eller bekjemper smittsomme sjukdommer i husdyrpopulasjonen, kan vi holde antibiotikabruken i næringa på et minimum.

Se mer i egen sak på medlem.nortura.no eller Animalia sin nettside.

 


 

Marked

Denne uka slaktes det ca. 2 700 storfe. Etterspørselen er noe lavere enn normalt på grunn av sommerferien og det blir derfor et lite overskudd med dekningsgrad på 104 prosent. Nortura forsøker å unngå innfrysing, bl.a. gjennom skyving av slaktetidspunkt.

Av gris slaktes det ca. 18 800 stk. Det er noe mer enn markedet etterspør og dekningen er på 103 prosent. Det er iverksatt en ny runde av ribbetiltaket og forhåpentlig vil overskuddet vil bli skåret ferskt på dette.

 


 

Pris

Fra mandag 17. juli økes smågrisprisen med 20 kr. Det har sammenheng med økningen i prisen for slaktegris inn mot jul.