Nortura i Bondebladet uke 3/2017

Størst på Nøkkelhull

Mange jakter på matvarer som gir et lettere kosthold i januar. Da er det godt nytt at stadig flere kjøtt- og kyllingprodukter fra Nortura har mindre fett og salt enn før. Hele 307 Nøkkelhulls-produkter kommer nå fra den norske bonden.

Nøkkelhulls- merkede pålegg for bedre folkehelse
Nøkkelhulls- merkede pålegg for bedre folkehelse

Like før jul undertegnet Nortura-sjef Arne Kristian Kolberg en avtale med helseministeren. Det skal bli lettere å finne matvarer med Nøkkelhull og flere andre med mindre salt. Alle er enige om at mindre salt og mettet fett i kostholdet er bra for helsa vår, og dette vil Nortura bidra til.

Opptelling viser at 307 produkter fra Nortura har Nøkkelhull, noe som gjør at Nortura er største bidragsyter av Nøkkelhulls-produkter i norske butikker. Mange er kjente og kjære hverdagsprodukter merket Gilde eller Prior.

– Vi er inne i en god flyt med å tenke på Nøkkelhulls-merking når vi utvikler nye produkter, så det vil stadig komme flere med avsender Nortura, sier kommunikasjonssjef i Nortura, Åse Kringlebotn.

I det siste har helsemyndighetene fortalt oss at Nøkkelhullet har blitt trangere, i den forstand at det nå er enda strengere krav om mindre mettet fett, salt og sukker, og mer fiber. – I Nortura har vi vært i forkant, så alle våre Nøkkelhulls-merkede matvarer kommer inn i det trange nøkkelhullet, sier Kringlebotn.

Mindre salt
Nortura er også med i helseministerens samarbeid som kalles "". I løpet av de siste fire år har 400 tonn salt blitt fjernet fra de eksisterende produktene, særlig gjelder dette hverdagsprodukter som pålegg, pølser og kjøttkaker. – Vi tar ned litt og litt salt, siden vi lettere venner oss til mindre salt i maten når det går gradvis, avslutter Kringlebotn.

 


 

En god jul for Nortura

Nortura avsluttet 2016 med salgsvekst og en vel gjennomført julesesong.

Før jul kunne Nortura konkludere med et godt førjulssalg. God planlegging og innsats gjennom hele verdikjeden hadde ført til vekst i flere kategorier.

– Salget falt noe i selve julehøytiden, men Nortura sitter likevel igjen med en total salgsvekst på juleprodukter i 2016, forteller Konserndirektør for Salg, Robert Bekkhus, og trekker frem pinnekjøtt, pølser og fenalår som produktkategorier som har utmerket seg. Kalkunsalget ble på samme nivå som i 2015.

Salget av ribbe og pinnekjøtt fikk god drahjelp da Gilde gikk av med alle topplasseringene i VG og TV2 Matkontrollen sine store julemattester. Prior gikk også til topps med Julepølse av kylling og kalkun i bramat.no sin produkttest, og pølser generelt ble en av Nortura sine mest vellykkede produktkategorier denne julen.

– Julen er en viktig sesong for Nortura og gode produktanmeldelser som leses av mange, er med på sikre at merkevarene våre holder sine sterke posisjoner som foretrukket julemat, sier Bekkhus.

 


 

Gilde Sommerlam fra Nortura ble Årets kjøtt

Fredag 6. januar ble prisene i Det Norske Måltid 2016 delt ut. Vinneren i kategorien Årets kjøtt ble Gilde Sommerlam Grillribbe naturell fra Nortura. Dermed har vi et flott utgangspunkt for å fremsnakke norsk lammekjøtt året rundt!

Gilde Sommerlam Grillribbe naturellNortura vant prisen "Årets kjøtt" med Gilde Sommerlam Grillribbe naturell. Bente Avseth-Bakke, som leder Nortura Kjøttcompagniet, mottok prisen under prisutdelingen i Stavanger. Gilde Klosterlam Lammecarré var også med i finalen.

Juryens begrunnelse:

– Vinnerkjøttet er svært saftig og mørt, med en ren, delikat og råvaretypisk smak. Den gode smaken og høye kvaliteten vitner om en ressurs Norge kan være stolt over. Norsk beite mellom fjord og fjell legger grunnlaget, men kontroll og presisjon i videreforedlingen er også helt sentrale faktorer for gode produkter til forbrukeren.

Det Norske Måltid ble startet i 2008. Målet er å skape et utstillingsvindu for norske råvarer og å jobbe for økt markedsføring, næringsutvikling og bærekraftig produksjon.

 


 

Norsk kjøttfe-tillegg endret

Tillegget for varestrømmen Norsk kjøttfe er endret fra i år, endringen er en tilpasning til telledato som endres i 2017, og endringer i markedsbehovet. Endringen får ikke konsekvens for utbetalingspris før 2. halvår.

Tillegg Norsk kjøttfe for 2017;

  • kr 3,00 per kg i januar til juli, dette er en mnd lenger enn tidligere år
  • kr 1,50 per kg i august, som 2. halvår 2016
  • ingen tillegg i perioden september til desember

Tillegg Norsk kjøttfe for 2018;

  • kr 1,50 i januar til mars,
  • kr 3,00 per kg i april til juli
  • kr 1,50 per kg i august
  • ingen tillegg i perioden september til desember

 


 

Digital tradisjonsmat

Snart kommer det nye nettstedet norsktradisjonsmat.no. Norges Bygdekvinnelag har fått økonomisk støtte, og ønsker oppskrifter og mathistorier fra Nortura-ansatte og -eiere over hele landet.

Det er en kjent sak at dagens unge har en stor interesse for norsk tradisjonsmat. For alle oss i Nortura er dette en positiv trend, da det er i vår interesse å utnytte alle deler av et slaktet dyr; for å gi best mulig verdiskaping til våre eiere, og for å overføre de gode verdiene til kommende generasjoner.

Rundt omkring i Nortura-land finnes det garantert utallige diamanter i den kulturelle skattkista. Oppskrifter, unike fremgangsmåter, tips, triks og gode råd, håndskrevne eller muntlige historier om maten og all matgleden rundt bordet. Norsk matkultur og norske råvarer er en viktig del av vår kulturarv.

Prosjektleder for det nye nettstedet er Gunn Jorunn Sørum, tidligere leder av Norges Bygdeungdomslag oppfordrer Nortura-eierne til å sende inn bidrag. Med norsktradisjonsmat.no ønsker vi å samle oppskrifter, historier og kunnskap på én enkelt side.

Send til Gunn.Sorum@bygdekvinnelaget.no, se mer i egen sak under nyheter.

 


 

Ny spesialveterinær fjørfe i Midt-Norge

Pia Mathilde Køteles er ansatt som spesialveterinær fjørfe med kontorsted Nortura Malvik.

Hun er ansatt i 50 % stilling og skal jobbe med rådgiving innen fjørfekjøtt. Se kontaktinformasjon.

 


 

Marked

Denne uka slaktes det ca. 3 800 storfe og med dekningsgrad på 100 prosent er det nok norsk storfe til å dekke etterspørselen.

Av gris slaktes det ca. 20 800 stk. Det er mer enn markedet etterspør og ca. 2 500 gris fryses inn til reguleringslager.  

Også av småfe slaktes det mer enn det som etterspørres og det blir innfrysing av godt og vel 2 000 sau og lam denne uka.

Eggsalget er nå bra etter noe uventet lavt salg i romjula og nyttår. Samtidig kan det minnes om at eggsalget totalt løftet seg ca. 3 % i løpet av 2016, og det er ganske mye i et normalt stabilt eggmarked.

 


 

Pris

Fra mandag 16. januar økes avregningsprisen for sau og ung sau med kr 1,50 per kg. Endringen skyldes økt engrospris og er i tråd med det som tidligere er varslet.