Nortura i Bondebladet uke 31-32/2017

Vil gjøre kumage til menneskemat

Nortura er i gang med det grønne skiftet og ønsker å synliggjøre mer av det som skjer innen bærekraft på fabrikkene framover, både stort og smått. Nortura Malvik satser på innovasjon og teknologi som på sikt kan gjøre bladmage om til menneskemat.

For noen år siden var bladmage blant slakteavfallet Nortura måtte betale mye for å bli kvitt, nå er situasjonen en helt annen. I likhet med mye annet som før ble betegnet som avfall, har innovasjon og teknologi gitt bærekraftige løsninger og verdifulle plussprodukter.

– Vi snakker over ti kilo per dyr som tidligere ble kastet, forklarer Øystein Sund, teknisk sjef ved Nortura Malvik.

Etter at de fikk på plass en egen linje med en bladmagevasker fra Frankrike kan de nå vaske bladmagen til en kvalitet som tilsvarer at det kan leveres som dyrefôr i Norge. Målet er at de etter hvert skal kunne gjøre som danskene og som i mange andre land – utnytte det til humant forbruk.

– Bladmagevaskelinja har virkelig hatt livets rett. Etter en del prøving og innjustering i begynnelsen, har vi nå fått en linje som leverer et godt produkt, sier Sund, som tror det ligger mange uoppdagede ressurser innen plussprodukter.

Stor etterspørsel
Sigurd Johannesson i Norilia bekrefter at det er et stort marked for bladmage i utlandet. I Europa og her hjemme er det imidlertid vomma, en av de andre magene til kua, som benyttes mest til mat. – Og vi har sett en god vekst i vom-etterspørselen de siste årene, sier han.

Nortura ble nylig kåret til et av de mest innovative selskapene i Norge, og Sund påpeker at det både ligger mye innsats og kompetanse bak en slik utmerkelse.

Bladvaskemaskinen i Malvik
Bladvaskemaskinen har allerede vært i gang en stund i Malvik. Nortura Egersund har også en bladmagevasker.

 


 

Ekstra fokus på konsentrert slakting av sau

Nortura ønsker også denne sesongen å stimulere til konsentrert slakting av sau i starten og mot slutten av lammesesongen. I disse periodene har vi bedre skjærekapasitet og får dermed mulighet for å utnytte råstoffet av sauen bedre. I tillegg er det viktig at slakteriene har full konsentrasjon om å få nok lam ut i markedet i de mest hektiske ukene av sesongen.

sauI år er dette ekstra viktig. Det skyldes at telledatoen for tilskudd til husdyr er flyttet fra 1. januar til 1. mai. På grunn av dette må vi forvente mer slakting av sau i høst.

For å få en god avvikling av slakting, skjæring og salg, er det avgjørende at vi klarer å styre den økte saueslaktingen utenom ukene med mest lammeslakting.

Prisløypa for sau er utformet med tanke på å stimulere til slakting før uke 36 og etter uke 43. Fra 4. september (uke 36) reduseres prisen til bonde med kr 4,00 per kg.

Fra uke 41 trappes den gradvis opp mot ny topp fra 30. oktober (uke 44). Se prisløypa i artikkelen Marked og pris under Lammesesongen på nett, eller i bladet Lammesesongen 2017.

 


 

Husk KSL!

Vi vil minne om at du tar en sjekk på at KSL er i orden før lammesesongen setter inn, slik at du unngår trekk i pris. Nortura har som mål at alt slakt skal komme fra gårder med et etablert KSL.

KSL logoMatmerk stiller krav om at alle produkt som skal merkes med "Nyt Norge" skal komme fra gårder med etablert KSL. Alle bør derfor i år få på plass KSL.

Ta derfor en sjekk i dine KSL-dokumenter eller gå inn på din egen side under www.matmerk.no for å finne ut når du hadde siste egenrevisjon, og om alle avvik fra ekstern revisjon er lukket (utbedret) slik de skal være.

Din egenrevisjon kan ikke være eldre enn 12 mnd. Er den det, må du foreta ny egenrevisjon og melde fra til Matmerk om det.

Trekket på 3 kr for mangler ved KSL er på samme nivå i hele Kjøttbransjen, men kan bli endret i år dersom disse slaktene må sorteres ut av den ordinære varestrømmen og selges uten bruk av merket "Nyt Norge". Vi understreker at forhold som fører til trekk er avvik med direkte relevans for kvalitet/sikkerhet på råvaren (slaktet) samt dyrevelferden.

Nortura ønsker å bistå alle som har behov for hjelp til å få KSL på plass før levering. Har du spørsmål om dette, så ta kontakt med nærmeste medlemssenter.

 


 

Transportdyktighet

Det er svært viktig at dyr som skal transporteres til slakt faktisk er transportdyktig. Mattilsynet har derfor laget en veileder til bruk ved vurdering.

Veilederen er et hjelpemiddel for flere:

  • Produsenten, som har ansvaret for at dyr han sender til slakt er egnet til transport
  • Sjåføren av dyrebilen, som har ansvar for at de dyra han tar om bord er transportdyktige
  • Personellet som har ansvaret for å ta imot dyra ved slakteriet
  • Mattilsynets personell ved slakteriene

– Siden bedømmingen av transportdyktighet er basert på en del skjønn, vil det alltid kunne være uenighet om hva som er "fasit". Veilederen skal bidra til å skape en lik forståelse av hva som er riktig bedømming, sier Sigrunn Hestenes, fagsjef inntransport i Nortura.

Vi anbefaler aller husdyrprodusenter å lese brosjyren som du kan laste ned ved å gå inn på tilsvarende artikkel på medlem.nortura.no.

 


 

Nytt fra regionutvalgene

På medlemsweben kan du finne referater og annen aktuell informasjon fra ditt regionutvalg og arbeidsutvalg. Regionutvalget er nivået mellom kretsen og årsmøtet i Nortura.

Det er 6 regionutvalg i Nortura som er sammensatt av valgte representanter for de medlemskretser som tilhører regionutvalgsområdet, samt medlemmer av arbeidsutvalget som ikke er valgt fra kretsene. Regionutvalget har to faste møter i året, ett på våren og ett på høsten.

Referater og informasjon fra regionutvalget er lagt ut i pdf-format. Sidene er beskyttet og er kun tilgjengelig for Norturas medlemmer og leverandører etter pålogging.

 


 

Marked

Det slaktes ca. 3 600 storfe og dekningsgraden er med dette 97 prosent uke 31. Det forventes noe underdekning framover sommeren og tollen er satt ned på helt slakt inntil videre.

Av gris slaktes det ca. 19 500 stk. og dekningsgraden er således 103 prosent. Største delen av overskuddet vil bli skåret ned innenfor ribbetiltaket. Men man har ikke kapasitet til å ta unna alt slik at det kan forventes en liten innfrysning.

 


 

Pris

Det er ingen prisendringer uke 31. Fra uke 32, mandag 7. august, økes prisen på lam og sau med kr. 4,00 per kg.

Minner om at det er fastsatt prisløyper for 2. halvår, og informasjon om disse er å finne på medlem.nortura.no.   

 

 

 

 

Nortura Medlemssenter: 
Postboks 70, 2360 Rudshøgda
Telefon: 95 51 84 00 (ikke sms)   Faks: 73 56 49 01
Kontakt oss
Personvern
Webredaktør: Svein Bjarne Sommernes