Nortura i Bondebladet uke 33/2017

Gilde Matpakkegaranti

Foreldre er opptatt av at barna spiser opp matpakken sin uten at de tyr til usunne alternativ. Nå får foreldrene hjelp.

Årets store påleggskampanje til skolestart kalles Gilde Matpakkegaranti. Matpakkegarantien fungerer slik: Finner foreldrene at det er Gilde pålegg igjen i barnets matboks eller uspiste matpakke etter endt skoledag, kan de kontakte vårt forbrukersenter og få pengene igjen.

Garantien gjelder alle Gilde pålegg, både kjøttpålegg, spekepølse og leverposteier.

- Siden Gilde-sortimentet omfatter så mange påleggsfavoritter, er vi trygge på at nesten alle barn spiser opp disse brødskivene, sier Nina Rishovd Stavenæs, som er marketingdirektør for Gilde og Prior i Nortura. -Dermed tar vi sjansen på at det ikke blir de helt store erstatnings-utgiftene for uspist pålegg, fortsetter hun.

En synlig kampanje
Du vil se elementer fra kampanjen i butikk, i fagpresse, på nettet og på TV fra og med denne uka og litt ut i september. De største påleggsfavorittene, de som blir særlig framhevet i kampanjen, er Gilde Ekte kokt skinke, Gilde Servelat, Gilde Favorittsalami og Gilde Ekte ovnsbakt leverpostei.

Tilleggseffekt av kampanjen: Vi kaster ikke mat!
I den store undersøkelsen "Hva spiser elevene på skolen?", som Forskningsrådet gjennomførte for noen få år siden, svarte hver fjerde elev at de ikke spiste opp skolematen sin.

De minste, på barnetrinnet, var nok mest ærlige, for der svarte mer enn hver fjerde elev slik. Elevene på ungdomstrinnet og i videregående skole har ikke så ofte matpakke med hjemmefra som de minste. Likevel er det mye som tyder på at mange matpakker havner i skolenes søppelkasser.

Vi må lære oss å kaste mindre mat, og med kampanjen Gilde Matpakkegaranti bidrar Nortura til å sette fokus på et viktig område.
Vi må lære oss å kaste mindre mat, og med kampanjen Gilde Matpakkegaranti bidrar Nortura til å sette fokus på et viktig område.  

 


 

Utnytt leveringsvilkåra og få betre pris

Nortura-medlemmene får i medel utbetalt mellom 8 og 9 kr per kg lam i form av tilleggsytingar. Dette er betaling frå fellesskapet for god kvalitet, marknadstilpassing og sparte kostnader, samt ein bonus for levering over eit visst kvantum sau/lam/ull til Nortura og for medlemsskap.

Det er difor viktig å setje seg inn i leveringsvilkåra og tenkje igjennom korleis ein kan ta ut høgast mogleg pris. Her er eit eksempel på korleis du kan plusse på avrekningsprisen ved å utnytte leveringsvilkåra:

Vi føreset eit lam på 19 kg, levert i Gourmetlam-perioden i ei pulje på minst 15 dyr og at garden leverer minst 1000 kg slakt/ull til Nortura. Puljetillegg: (kr 10-50,- per dyr): kr 0,50-2,60 per kg

 • Tillegg Stjernelam: kr 2,50 per kg
 • Tillegg Gourmetlam: kr 2,00 per kg
 • Kvantumstillegg: kr 0,40-1,70 per kg
 • Lammeringstillegg (kr 10 per dyr): kr 0,50 per kg
 • Avsetning individuell eigenkapital og etterbetaling: ca kr 1,50 per kg (avsetning av all samhandling med Nortura dividert på kg lam)
 • Støtte elektroniske øyremerke (kr 12 per dyr): 0,60 per kg
 • Sum: kr 8,00-11,40 per kg lam

Dersom ein utnyttar leveringsvilkåra maksimalt og prisprognosa blir ein realitet, så vil eit R lam slakta i veke 36 betale seg med ca kr 61,00 per kg (inkludert grunntilskot). I tillegg kan ein unngå stoppsats på kr 150 dersom ein samlastar med ein eller fleire naboar.

 


 

Anbefalinger om testing for MRSA

Folk er den viktigste smittekilden til MRSA i norske husdyrbesetninger, og MRSA har en betydelig større utbredelse blant folk enn blant norske husdyr.

Personer som er bærere av MRSA og som har tett kontakt med husdyr kan overføre denne smitten til dyra. Dette gjelder både i svine-, storfe- og småfebesetninger. Et avgjørende tiltak for å hindre MRSA-smitte er derfor å teste personer som kan ha økt risiko for å være MRSA-bærere.

Mattilsynet anbefaler følgende personer å teste seg for MRSA:

Du bør teste deg før du skal jobbe med husdyr (svin, storfe eller småfe), enten som produsent, røkter, rådgiver, veterinær eller av annen årsak kommer regelmessig i kontakt med flere husdyrbesetninger, og i løpet av de siste 12 månedene:

 • har hatt fast bosted i utlandet
 • pendler mellom utlandet og arbeidssted i Norge
 • vet at du har vært i kontakt med en positiv husdyrbesetning
 • har besøkt eller arbeidet i husdyrbesetninger i andre land
 • vært innlagt i helseinstitusjoner eller fått omfattende undersøkelse i helsetjenesten, (OBS! gjelder også tannlegebehandling) i land utenfor Norden

Det er viktig å merke seg følgende:

 • Personer som skal jobbe i en husdyrbesetning og faller inn under en av kategoriene over, kan inntil man har fått svar på MRSA-testen jobbe i besetningen, men med bruk av ekstra beskyttelsesutstyr: dvs bruk av kirurgisk munnbind, engangshansker og hodeplagg. Det ekstra beskyttelsesutstyret kommer altså i tillegg til ordinære smittebeskyttelsesrutiner med skifte til eget overtrekkstøy og fottøy når man beveger seg inn i husdyrrommet.
 • Dersom MRSA-testen er positiv vil du få tilbud om behandling for å fjerne MRSA-smitten. I behandlingstiden kan du jobbe i besetningen, men må bruke ekstra beskyttelsesutstyr. En, to og tre uker etter siste behandling skal det tas kontrollprøver. Alle tre kontrollprøvene må være negative for at du skal regnes som fri for MRSA og du kan droppe beskyttelsesutstyret.
 • Rådene om testing retter seg mot personer som skal jobbe med husdyr. For personer som kun er inne i en begrenset tid i en besetning (besøkende), og som faller i en av testingskategoriene over, anbefales det bruk av ekstra beskyttelsesutstyr: kirurgisk munnbind, engangshansker og hodeplagg, i tillegg til ordinære smittebeskyttelsesrutiner med skifte til eget overtrekkstøy og fottøy når man beveger seg inn i husdyrrommet.

Gå inn på medlem.nortura.no og søk: "MRSA: felles anbefalinger" for å finn mer info!

 


 

Eggskandalen i Europa

Både kunder og presse ønsker å være garantert at ikke egg fra Nortura er berørt. Det kan vi garantere.

I Nederland er det avdekket at flere eggprodusenter har brukt middel DEGA-16 med det udeklarerte virkestoffet Fipronil i bekjempelse av rød hønsemidd i hønsebestninger. Fipronil er et vanlig middel for å bli kvitt lopper, lus og flått hos dyr. Men det er forbudt å bruke på dyr i matproduksjonen.

Bruk av Fiponil har forgiftet nederlandske egg som i tillegg til i Nederland også er solgt til andre land. Nederland er, som kjent, en stor eksportør av egg. Foreløpig er Belgia, Tyskland, Storbritannia, Frankrike, Sveits og Sverige berørt.

I norsk eggproduksjon er DEGA-16 ukjent for bruk til sanering av rød hønsemidd. Den mest tradisjonelle måten å bekjempe rød hønsemidd på i Norge er å benytte silisiumpulver. Det brukes også ByeMite, som er et relativt nytt middel. Ingen av disse midlene inneholder det nevnte Fipronil. Begge produktene er godkjente til bruk for matproduserende dyr.

Nortura har vært i kontakt med de to største firmaene som foretar middsannering i norske hønsehus. Begge bekrefter at de benytter godkjente midler og ikke midler inneholdende Fipronil.

Nortura har også kontakt med bransjeorganisasjonen Animalia. De kjenner heller ikke til at Fipronil er blitt benyttet i Norge, og har heller ingen mistanke om dette.

Vår garanti
Nortura har kun norske egg i markedet. PRIOR-merkede egg fra Nortura er garantert norske. Også egg fra Nortura som pakkes som kjedenes egne merkevarer, såkalt EMV, er garantert norske. Dermed er det ingen egg i vår varestrøm som er berørt av skandalen.

 


 

Marked

Det slaktes godt med storfe denne uka, ca. 4 300 stk. og dekningsgraden er 100 prosent.

Av gris slaktes det ca. 21 400 stk. Det er litt mer enn markedet etterspør, men det ligger an til at overskuddet skjæres på ribbetiltak slik at vi unngå innfrysing.

Småfeslaktingen er så vidt i gang med ca. 4 000 lam og 1 900 sau denne uka. Det beregnes foreløpig bare lokal dekning.

 


 

Pris

Det er ingen prisendringer denne uka.  

 

 

 

 

Nortura Medlemssenter: 
Postboks 70, 2360 Rudshøgda
Telefon: 95 51 84 00 (ikke sms)   Faks: 73 56 49 01
Kontakt oss
Personvern
Webredaktør: Svein Bjarne Sommernes