Nortura i Bondebladet uke 34/2017

Livèche-suksess i storkjøkkenmarkedet

Da Prior Smaalenene gårdskylling mistet hylleplass i dagligvarehandelen, relanserte Nortura Proff produktet.

Prior Smaalenene gårdskylling ble i slutten av 2016 omprofilert til Livèchekylling fra tre gårder i Østfold. Råvaren var allerede av høyeste kvalitet, så Nortura Proff la innsatsen i å tydeliggjøre profilen og løfte historien om produktet. Det har gitt resultater.

– Vi doblet salget i fjor, og i år har vi faktisk triplet salget og så langt solgt alt vi kan skaffe, forteller kategorisjef Ina Garmo. Det er hovedsakelig restauranter og hoteller som kjøper Livèchekylling.

– Vi får tilbakemeldinger på at kyllingen er smakfull og har en flott kjøttstruktur. Vi vant da Grand hotell hadde blindsmaking på kylling før Nobel-middagen, og kokkelandslaget valgte også Livèche som hovedrett i sin OL-meny, forteller Garmo.   

Livèchekyllingen er utviklet etter inspirasjon fra de beste, franske kvalitetskyllingene. Den er av en saktevoksende rase, og får tilsatt urten løpstikke, også kjent som kjærlighetsurt, i fôret. Kyllingene produseres hos tre spesialiserte gårder i Østfold, med kort reisevei til slakteriet på Hærland.

– Historien om småskalaproduksjon i særklasse er attraktiv for kundene våre, sier Garmo.

At hele fuglen utnyttes er også en viktig del av historien om Livèche. Nortura Proff selger alle stykningsdelene på kyllingen, i tillegg til et strimlet produkt, som blant annet har blitt solgt til kunder i offentlig sektor. Garmo mener at lagerbeidet helt fra bonden og ut til kunden har vært en suksessfaktor.

– Livèche-bøndene som produserer den beste kyllingen skal berømmes for at de stiller opp på messer og framsnakker Livèche i alle sine fora, sier Ina Garmo.
– Livèche-bøndene som produserer den beste kyllingen skal berømmes for at de stiller opp på messer og framsnakker Livèche i alle sine fora, sier Ina Garmo.

 


 

Kalvekampanjen – få 600 kr ekstra pr kalv!

– Beitesesong går mot slutten, og dermed kan det være fornuftig å skille kalven fra mora og melde de inn til formidling. Husk at fram til 24. september har Nortura kalvebonus på kr. 600,- pr stk, sier livdyrsjef Odd Finnesand i Nortura.

Kalvekamanjen - få 600 kr ekstra pr kalv!

Det er normalt store innmeldinger av storfe til slakting i august/september, og dermed har sluttfôringsenheter enda bedre plass. Flere områder har også hatt en sommer med store mengder nedbør som har medført tråkkskader på beite, ta derfor inn kalvene nå for å minske skadene.

Kvalitetstillegg for kjøttfe er endret til å gjelde opp til maks 38 uker. Det er fordi det er ønskelig å omsette disse dyrene før de blir for store. Husk også på at vekt-tillegget for all kalv, både av melkeraser, kjøttfe og krysninger gjelder fra 100-200 kg.

Kontakt Norturas livdyrformidlere på nærmeste medlemssenter for innmelding – eller bruk Min side!

 


 

Prisen på storfe

Fra og med mandag 4. september til og med mandag 2. oktober vil utbetalingsprisen reduseres med kr 4,71 pr kg!

– Som vi har informert om på våre hjemmesider vil innføring av telledato 1. oktober gi Nortura store utfordringer både med hensyn til slaktekapasitet i en travel høstsesong, og med markedsbetjeningen. Det er derfor lagt opp forholdsvis store endringer i engrospris, omsetningsavgift og ekstra avtaletillegg for å få en prisløype som motiverer til slakting i august, sier fagsjef på storfe i Nortura, Asgeir Svendsen.

Etter en kraftig prisnedtrapping i løpet av september vil produsentprisen være stabil frem til mandag 4. desember. Da blir det en prisoppgang på kr 1,00 pr kg med bakgrunn i økt engrospris. Deretter forventer vi et stabilt prisnivå til godt ut på nyåret.

Tabellen under er en oppsummering av endringer.  

  Endring engrospris Endring
ekstra avtaletillegg
Endring
omsetnings- avgift
Effekt
utbetalingspris produsent
Mandag 4. september (uke 36): kr -1,50     kr -1,50
Mandag 18. september (uke 38):   kr -1,21   kr -1,21
Mandag 2. oktober (uke 40): kr -1,50   kr 0,50 kr -2,00
Mandag 4. desember (uke 49):  kr 1,00     kr 1,00

 

 


 

Oppslutnaden om lammeringane aukar

Nesten 76 % av alle sau/lam Nortura slakta i 2016 kom frå ein sauebonde organisert i lammering. Nortura har nå 574 lammeringar, 21 fleire enn i fjor på same tid.

– Nortura er veldig godt fornøgd med at fleire blir med. Da kan vi ta ut rasjonaliseringsgevinsten med å hente fulle lass og tømme eit heilt område for slaktemogne dyr når vi fyrst er i bygda med dyretransporten, seier fagsjef for småfe i Nortura, Finn Avdem.

Medlemskapet i lammeringen gjer også noko med kvaliteten på lamma som sauebonden leverer og utbetaling av tilleggsytingar.

I ein tabell i bladet Lammesesongen 2017 syner vi høgare utbetaling av kvalitetstillegg samstundes som også puljetillegget er større hjå lammeringmedlemmene.

– Høgare sesongtillegg tyder også på at lammeringmedlemmene kjem tidlegare i gang med slakting om hausten. Vi håpar difor at vi også neste år kan rapportere om fleire lammeringar, seier Avdem.

Ta kontakt med ein rådgjevar i Nortura om du vil bli med i, eller vil starte ein lammering.

 


 

Dagseminar omstilling fra miljø til frittgående

Fjørfeskolekurs holdes mandag 18. september på Scandic Stavanger Airport, Sola og onsdag 20. september på Park Inn Gardermoen.

Programmet inneholder bl.a; Viktige forhold for å få et velfungerende aviarsystem, min erfaring som frittgåendeprodusent, og leverandører som forteller om hva de kan tilby av relevant i-mekutstyr. Se kalenderen for fullt program.

Påmeldingsfrist fredag 1. september pr mail eller sms til din rådgiver:

Det kan være noen deltakere som må forflytte seg til annen landsdel, for disse kompenserer vi dokumenterte reiseutgifter opp til kr 1000,- pr deltaker.

 


 

Marked

Det har vært relativt høy slakting av storfe gjennom sommeren, og dette fortsetter. Denne uka slaktes ca. 4 900 stk. Det er mer enn markedet etterspør og det forventes at ca. 500 storfe må fryses inn til reguleringslager. Samtidig skyves det storfe til uker hvor det forventes bedre markedsbalanse for å begrense innfrysingen. Det er fortsatt tollnedsettelse på storfe, men med god dekning av norsk vare forventes det lite eller ingen import.

Av gris slaktes det ca. 17 800 stk. og dekningsgraden er 94 prosent.

Lammeslaktingen er tidlig i gang med opp mot 17 000 lam denne uka, og det nok ferske lam til alle. En god del av sauen som slaktes går til reguleringslager.

Eggsalget var som forventet dårlig i sommer, og det har dermed blitt mye overskuddsegg på reguleringslager. Disse eggene må benyttes til eggprodukter, og dermed blir det overskudd i eggmarkedet ut over høsten. Nå med ferieavslutning og skolestart er eggsalget bra, som normalt i denne perioden.

 


 

Pris

Det er ingen prisendringer denne uka.

 

 

 

Nortura Medlemssenter: 
Postboks 70, 2360 Rudshøgda
Telefon: 95 51 84 00 (ikke sms)   Faks: 73 56 49 01
Kontakt oss
Personvern
Webredaktør: Svein Bjarne Sommernes