Nortura i Bondebladet uke 35/2017

Ikke glem tilbakeholdelsesfristene!

Dyr som er behandlet med legemidler kan ikke sendes til slakt før tilbakeholdelsestiden til legemiddelet er utløpet. Tilbakeholdelsestiden fastsettes av veterinær som har skrevet ut behandlingen.

– I forbindelse med beitesesongen brukes det enkelte parasittpreparater med svært lange tilbakeholdelsestider – noe som krever særlig bevissthet for å sikre at dyr ikke sendes til slakt før tilbakeholdelsestiden er utløpt. Dersom dyr slaktes før tilbakeholdelsestiden er utløpt, vil dyret bli kassert av Mattilsynet, sier Ingrid Melkild, fagsjef mattrygghet i Nortura Samfunnsansvar og Trygg mat.

Viktig for småfe
Informasjon om legemiddelbruk er en del av matkjedeinformasjonen (MKI) som slakteriet skal motta før slakting. Det er dyreeiers ansvar å skaffe informasjonen. Informasjonen vil være tilgjengelig for slakteriet dersom alle behandlinger utført av veterinær rapporteres i Dyrehelseportalen og alle egenbehandlinger med reseptpliktige legemidler rapporteres i Dyrehelseportalen eller aktuell husdyrkontroll.

Småfe (og gris) blir ikke innmeldt på individnivå, og det mangler ofte individopplysninger på behandlingene i Dyrehelseportalen. I disse tilfellene vil det kun foreligge informasjon om at besetningen har brukt et preparat hvor tilbakeholdelsestiden ikke er utløpt. Det er derfor svært viktig at dyreeier har god styring med at det ikke er noen av de behandlede individene som sendes til slakt.

At dette er på plass er en forutsetning når du som dyreeier svarer på – og signerer under spørsmålet om medisinbruk på kjøreseddelen.

Dersom det leveres et annet dyr det som er innmeldt
Normalt innhenter slakteriet MKI inntil 7 dager før slakting. Dersom det leveres et annet individ enn det som er meldt inn til slakt (f.eks. ved hasteslakt eller ved bytting av individ når dyrebilen er på gården), eller MKI'en for et innmeldt dyr endrer seg etter innmelding – skal det fylles ut et egenerklæringsskjema.

Det skal også meldes fra til medlemssenteret, som skal sjekke MKI på dette individet.

Oppsummert

  • Dyr som er behandlet med legemidler kan ikke sendes til slakt før tilbakeholdelsestiden for legemiddelet er utløpt
  • Dyr som slaktes før tilbakeholdelsestiden er utløpt kasseres av Mattilsynet
  • Du må gjøre en sjekk av tilbakeholdelsestider hver gang du sender dyr til slakt

Nortura dyrebil
Vi oppfordrer alle som har besetninger der det er brukt preparater med lange tilbakeholdelsestider, til å ta en ekstra sjekk på at tilbakeholdelsestiden er utløpt før innsending av slaktedyr. Samtidig vil vi understreke at det alltid er viktig å ha kontroll med tilbakeholdelsestider, både ved korte og lange frister – med andre ord: sjekk av tilbakeholdelsesfrister skal være en rutine som alle kjøttprodusenter skal gjennomføre hver eneste gang dyr sendes til slakt.

 


 

Gilde blant Norges aller sterkeste merkevarer

Gilde er Norges nest sterkeste mat-merkevare og havner på åttende plass på listen over merkevarer generelt. Det viser YouGov sin siste BrandIndex for perioden juli 2016 - juni 2017 som ble lagt fram i august.

Resultatene er bygget på gjennomsnittet av seks ulike imageparametere: kvalitet, generelt inntrykk, valuta for pengene, anbefaling, omdømme og kundetilfredshet.

– Dette er veldig hyggelige resultater og enda en bekreftelse på at preferansen for Gilde står sterkt, til tross for at konkurransen har blitt tøffere de siste årene, sier Marketingsjef i Nortura, Nina Rishovd Stavenæs. Nortura har de siste årene jobbet med å bygge kunnskap om at Gilde er fra den norske bonden.

BrandIndex-resultatene kommer samtidig som TNS Gallup og Orkla sin nye undersøkelse kan fortelle at så mange som 84 prosent av norske forbrukere mener det er viktig at vi har en sterk matindustri i Norge.

– Det er tydelig at flere blir oppmerksomme og ser verdien av norskprodusert mat. Debattene rundt klima, helse, dyrevelferd og Norge etter oljen gjør oss mer bevisste som forbrukere, sier Stavenæs.

Som matprodusent blir Gilde kun slått av Tine, og foran på listen ligger også dagligvarekjedene Kiwi og Meny, i tillegg til større skandinaviske merkevarer som SAS og Ikea. – Dette er et godt selskap å være i, og det er hyggelig å se at både Tine og dagligvarekjedene gjør det så godt, sier Stavenæs.

 


 

Prisprognosen skal stimulere til tidleg slakting av lam

– Årets prisprognose har same profil som i 2016. Årsaka til det er at vi er godt fornøgd med effekten prisprofilen i fjor hadde på tilførslane våre, både når det gjeld slaktekvaliteten på lamma og når lamma vart slakta, seier fagsjef Finn Avdem.

Under kategorien Beregningskalkulatorer på Småfe, kan du laste ned reknearket "Slakteoppgjerskalkulatoren 2017". Her kan du rekna på økonomien med å sluttfôre lam i ulike tidsperiodar med utgangspunkt i ulike vekter, tilvekstar, tilskotssoner osv. Profilen på prisprognosen skal stimulere til at ein ikkje skal presse slaktemogne lam opp mot grensa for feitt-trekk, men heller levere dei til Nortura og bidra til at marknaden får nok lam i starten av sesongen.

Vi har brukt Slakteoppgjerskalkulatoren og rekna på eit lam med 44 kg levandevekt med ein slakteprosent på 42 (% slaktevekt av levandevekt) i veke 36. Tilveksten er sett til 250 g per dag om ikkje lammet ikkje blir slakta, men blir sett på sluttfôring på godt håbeite.

Føresetnader: Distriktstilskotssone 2, lammering, kvantumsgruppe 3-5 tonn, levert i pulje på 130 småfe eller meir. Lammet får både Kvalitetstilskot, Gourmet- og Stjernelamtillegg t.o.m. veke. 39. I veke 40 mistar lammet Gourmetlam-tillegget pga for mykje feitt.

Slakteveke
nr

Dato
vekestart

Levandevekt
kg

Slaktevekt
kg

Klasse

Feitt-
gruppe

Slakteverdi
Kr/lam*

36

4/9

44,0

18,5

R

2+

1704,-

38

18/9

47,5

20,0

R

3-

1703,-

39

25/9

49,3

20,7

R+

3-

1696,-

40

2/10

49,6

21,4

R+

3

1654,-


* Prisen inkluderer grunn- og distrikts- og kvalitetstilskot (Kvalitetstilskotet er endra frå 2. halvår 2017 og er korrigert ifht slakteverdi i tabellen her, men ikkje i bladet Lammesesongen 2017)

Dette eksempelet viser at slakteverdien er nokså lik, sjølv om lammet blir tyngre ved å utsetje slaktinga. Ein kan difor like gjerne levere lammet i veke 36 og spare haustbeitet til andre slaktelam som treng det betre, eller til livdyra.

Vurdering av slakteprosent
Slakteprosenten (andel slaktevekt av levandevekt) på lam vil variere ein del, men ligg ofte rundt 40 %. Her er dei viktigaste faktorane som påverkar slakteprosenten:

  • Søyelam og godt kjøttsette lam har høg slakteprosent
  • Lam vege om morgonen før beiting har høgare slakteprosent enn lam vege om kvelden
  • Lam vege i sankegjerde på tom vom har høg slakteprosent

– Erfaringar frå Beinhelleren sankelag i Hordaland er at slakteprosenten kan liggje på 44 - 45 % på slike lam, seier Avdem.

 


 

Marked

Det slaktes mye storfe denne uka, nesten 5 300 stk. Det er mer enn markedet etterspør og det blir innfrysing av storfe til reguleringslager. Gjeldende tollnedsettelse avsluttes 28. august, og i og med at det forventes full dekning av norsk storfe framover, vil vi ikke anmode om forlengelse.    

Av gris slaktes det ca. 18 600 stk. Det er mindre enn markedet etterspør og dekningsgraden er 93 prosent. Det er anledning til å skjære fryst gris på ribbetiltak.

Lammeslaktinga er økende og nærmer seg 32 600 stk. denne uka. Det er god etterspørsel og dekningsgraden er 87 prosent. I tillegg slaktes det ca. 7 800 sau. Det er langt mer enn markedet etterspør og ca. 4 500 sau må fryses inn.   

 


 

Pris

Fra mandag 28. august reduseres avregningsprisen på lam med kr 0,50 per kg. Endringen skyldes redusert engrospris og er i tråd med det som tidligere er varslet.

 

 

 

 

Nortura Medlemssenter: 
Postboks 70, 2360 Rudshøgda
Telefon: 95 51 84 00 (ikke sms)   Faks: 73 56 49 01
Kontakt oss
Personvern
Webredaktør: Svein Bjarne Sommernes