Nortura i Bondebladet uke 39/2017

Livdyr til salg – eller ledig plass, kontakt oss!

Unormalt store nedbørsmengder og manglende godværsdager på Sør-Vestlandet skaper utfordringer også i livdyrhandelen. Store deler av regionen har både mindre- og dårligere grovfôr enn normalt. I tillegg står enda en del områder med overvann der grovfôret ikke kan reddes.

Livdyr til salg – eller ledig plass, kontakt oss!

– Dette fører til at flere melder inn fôringsdyr og livdyr, og derfor har Nortura god tilgang av både livkalv og ungkviger. Dette gjelder både avlsdyr kjøtt og melk, sier Odd Finnesand, livdyrsjef i Nortura.

– Økonomien innen storfekjøttproduksjonen er bra og det vil være synd om unge dyr som kan omsettes må slaktes grunnet lite omsetning. Til dere som har ledige plasser i bås og binge, kontakt livdyrfolka på nærmeste medlemssenter, så skal vi se hva vi kan løse, oppfordrer Finnesand.

Normalt kan en del av fôrsituasjonen reddes med innkjøpt grovfôr og kraftfôr.

Ny avlsokse til våren?
Vi har per i dag rundt 150 avlsokser tilgjengelig i Nortura, dette er godt fungerende dyr, men mange blir slaktet i høst/vinter på grunn av de er ferdig i egen flokk. Senere på vinteren og våren er det etterspørsel etter disse, så er du ute etter en god brukt avlsokse så kan du sikre deg nå før de slaktes.

 


 

Mister du storfemerker?

Både vi i Nortura og OS ID erfarer at noen storfebønder strever med å plassere det elektroniske merke riktig, og for enkelte av dem resulterer det i merketap. Riktig plassering er helt vesentlig for at merket skal sitte.

Det elektroniske storfemerket er både er litt større og litt tyngre enn det visuelle merket for storfe; derfor er det ekstra viktig å plassere merket helt riktig for at det skal sitte.

OS ID har laget en film som viser tre sentrale ting det er spesielt viktig å være oppmerksom på for å få det elektroniske merket til å sitte så godt fast i øret som mulig. Du kan se filmen på osidbloggen.no. Der får du også flere filmer og tips som kan være vesentlig å ta med seg. Filmene er også lagt ut i vårt fagbibliotek på storfe, under kategorien Merking.

Det er krav om at alle storfe født etter 1. januar 2017 skal merkes elektronisk – ha RFID-brikke innstøpt i ett av øremerkene.

 


 

FårikålFårikålens festdag 28. september

Den siste torsdagen i september, hvert år, feires Fårikålens Festdag! Da spises det fårikål over hele landet, også av mange nordmenn i utlandet.

Du er vel ikke i tvil om hva du skal ha til middag denne dagen vel...?

Nasjonalretten fårikål fortjener å bli feiret skikkelig. Og selvfølgelig har fårikål en egen nettside. Ta deg en tur innom www.farikal.no og les om fårikålens historie. Her finner du også sanger, dikt og annet moro til den store fårikålfesten.

God feiring!

 


 

Nortura søker ny direktør i Totalmarked kjøtt og egg

Jakob Simonhjell slutter som direktør for Totalmarked kjøtt og egg i Nortura og starter i ny jobb som ny direktør i Norsk Landbruksrådgiving i desember. Nå søkes etterfølger i Totalmarked kjøtt og egg som har det operative ansvaret for å balansere kjøtt- og eggmarkedet i Norge.

− Åtte år i husdyrbondens tjeneste for Nortura har satt sine spor. Det er både rart og vemodig å si opp jobben i Nortura, men jeg har fått med meg erfaringer, kunnskap og et stort nettverk av gode og dyktige kolleger og produsenter som jeg setter veldig pris på, sier Jakob Simonhjell.

Nortura søker nå etter ny direktør for avdelingen som har ansvar for at det norske markedet er forsynt med kjøtt og egg til enhver tid, og iverksetter tiltak både ved markedsoverskudd- og underskudd.

Totalmarked kjøtt og egg sine oppgaver omfatter også daglig drift i forhold til varestrøm på kjøtt, og andre oppgaver berører blant annet prissetting, importvern, næringspolitikk og myndighetskontakt.

 


 

Utbetalt kvantumstillegg 2. tertial gris

Fredag 22. september ble ca 17,6 mill kr utbetalt i kvantumstillegg for gris. Satsen for a-konto utbetalingen er basert på årsleveransen i fjor.

Kvantumstillegget utbetales etterskuddsvis tre ganger i året, hver 4. måned. Det skjer med to a-konto utbetalinger og et årsoppgjør på nyåret. På årsoppgjøret legges leveransen det aktuelle året til grunn og tidligere utbetalt a-konto trekkes fra.

Det er kun gris som avregnes tertialvis, storfe og fjørfe er gått helt ut av ordningen, mens småfe beregnes kun ved årsoppgjør. Egg avregnes forløpende gjennom året, og med en sluttberegning på nyåret.

Satsen for gris beregnes etter antall levert i 2016, minimum 500 stk i 2016, og minimum 25 stk leverte i perioden kreves for å få a-konto utbetaling. Viser for øvrig til våre leveringsvilkår.

Spørsmål kan rettes til ditt medlemssenter eller på e-post til medlem@nortura.no.

 


 

Marked

Denne uka slaktes det ca. 4 100 storfe og dekningsgraden er 100 prosent, dvs. at alt skjæres ferskt. Etter uvanlig høy slakting gjennom august og fram til midten av september, har innmeldingene de to siste ukene vært lavere enn vanlig på denne tiden av året. Det tolkes som at produsentene så langt har respondert på prissignalene som er gitt. Prisløypa var lagt opp med tanke på å dempe effekten av at telledatoen er flyttet til 1. oktober ved å stimulere til mer slakting på sommeren og tidlig høst, og mindre slakting i oktober når slaktingen normalt er på det høyeste og etterspørselen er lav.

Det slaktes ca. 20 300 gris denne uka og dekningsgraden er 100 prosent.

Lammeslaktingen er på topp med nesten 70 000 innmeldt denne uka. Selv om det selges mye lam i disse dager, er det noe overskudd og innfrysing til reguleringslager denne uka. Av sau slakes det ca. 2 800 stk. og om lag halvparten går til reguleringslager.  

 


 

Pris

Fra mandag 25. september reduseres avregningsprisen for lam med kr 1,80 per kg. Det skyldes endring i engrospris og er i tråd med varslet prisløype. Fra samme dato reduseres sesongtillegget for lam med kr 0,50. Samlet gir det en reduksjon i prisen på lam til produsent på kr 2,30 per kg.

 

 

 

Nortura Medlemssenter: 
Postboks 70, 2360 Rudshøgda
Telefon: 95 51 84 00 (ikke sms)   Faks: 73 56 49 01
Kontakt oss
Personvern
Webredaktør: Svein Bjarne Sommernes