Nortura i Bondebladet uke 40/2017

Nortura signerte bransjeavtale mot matsvinn

Nortura har signert en avtale som skal halvere matsvinnet i Norge, men har tenkt å legge lista høyere enn det.

Nortura signerte sist uke den såkalte «tilslutningserklæringen for matsvinn» og har dermed forpliktet seg til å halvere matsvinnet i sin virksomhet innen 2030. Bransjeavtalen mellom regjeringen og den norske matbransjen skal redusere matsvinnet - i tråd med FNs bærekraftmål og EUs handlingsplan for sirkulærøkonomi.

Har større ambisjoner
– En slik bransjeavtale viser at vi står sammen som matbransje og forplikter oss overfor storsamfunnet. Men dette blir ingen hvilepute for oss; vi kommer til å jobbe intenst framover for kutte langt mer enn dette. Akkurat hvor vi legger lista vil vi komme tilbake til så snart som overhodet mulig, sier kommunikasjonsdirektør Ellen Flø Skagen.

Nortura rigger nå et større program kalt det Det Grønne Skiftet og vil også komme med en samfunnsrapport på nyåret der blant annet matsvinn er tema.

– Vi vet veldig godt at dette trolig er det aller største samfunnsansvaret vi har: Vi skal ikke kaste mat! Det er dårlig økonomi, men først og fremst uakseptabelt rent etisk. Derfor har vi fokus på å utnytte absolutt alle delene av dyret, og sikre stadig bedre presisjon med handelen slik at vi ikke ender opp med å kaste maten eller selge den altfor billig, sier Flø Skagen.

«Best før»
Hvert år kastes det rundt 350 000 tonn fullt brukbar mat i Norge. Godt over halvparten av dette skjer hos forbrukerne som i snitt kaster 42 kg mat som kunne vært spist hvert år. Matsvinn i hele matkjeden utgjør 68 kg per år.

I tillegg har Nortura blant annet endret til «Best før»-stemplingsdato på mange produkter, økt holdbarhet ved hjelp av ny teknologi og satset på innovasjon.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen og kommunikasjonsdirektør Ellen Flø Skagen. Foto: Snorre Tønset.
Klima- og miljøminister Vidar Helgesen og kommunikasjonsdirektør Ellen Flø Skagen. Foto: Snorre Tønset.

 


 

Har du skaffa deg avlsvêr til paringssesongen?

– Det er i parings- og insemineringsperioden grunnlaget blir lagt for neste års lammesesong. Vêrlamkåringane går føre seg i desse dagar. Da er tida inne for å skaffe seg ein god avlsvêr, seier Finn Avdem, fagsjef småfe i Nortura.

Kjøper du eit kåra vêrlam, så får du ein vêr med avlsindeksar med ei forventing om kor god vêren er for desse eigenskapane. I tillegg har vêren kåringspoeng for ull og eksteriør som er sett av ein erfaren dommar. Kjøper du ein avkomsgranska vêr, har veren sjølv synt kva han dug til gjennom avkomma han har produsert i vêreringane.

Større buskapar som treng minst to avlsvêrar, kan med fordel planlegge med bruksdyrkryssing. Bruksdyrkryssing er ei bedekning der avkommet i utgangspunktet er bestemt til slakt.

Sjå meir på medlem.nortura.no. Lykke til med årets avlssesong!

 


 

«Det er sunt å kose seg»

Prior er ute med ny reklamekampanje og et nytt kommunikasjonskonsept.

Kampanjen

Daglig eksponeres vi for råd, advarsler og ulike meninger om kosthold og helse. Dette bidrar til at mange får et anstrengt forhold til mat. Det nye kommunikasjonskonseptet fra Prior skal være en motvekt til alt stresset og presset; «Det er sunt å kose seg».

– Nå fokuserer vi mer på matglede enn tidligere. Prior gjør det ikke bare lett å spise sunt, vi gjør det også lett å spise godt, sier Markedssjef i Prior, Maren Dølgaard Eid.

Den nye reklamekampanjen vil være synlig på TV, digitalt og i magasiner frem mot slutten av oktober.

Reklamefilmen kan du også se under Kampanje.

 


 

Ny fagartikkel om disponering av fôret gjennom vinteren

Vi har flere livdyr tilgjengelig, og det er mindre interesse siden mange har lite grovfôr i år. – Nå er det derimot gode værmeldinger fra Egersund til Alta så slått som enda står ute kan kanskje reddes, sier Øystein Havrevoll i Nortura.

Havrevoll synes blir det feil å framstille at det eneste alternativet er slakt av gode livdyr. Det er gode muligheter å holde oppe produksjonen gjennom året ved god disponering av grovfôret alt fra høsten av, bruk av mer kraftfôr, og ved å endre driftsopplegget litt.

Han har derfor skrevet en fagartikkel "Redusert grovfôravling i 2017 – kva nå?" som du finner under kategorien Fôring i fagbiblioteket på storfe.

 


 

Krevjande grovfôrsituasjon – fagartikkel sau

2017 har for mange vore eit krevjande år å lage mykje og godt grovfôr. Vest- og Sørlandet melder om den verste regnsommaren i manns minne. I Nord var det i einskilde område store overvintringsskader.

– Det betyr at ein del har mindre grovfôr enn vanleg på lager, og kvaliteten kan sikkert også variere. Mange bør difor planlegge innefôringssesongen ekstra godt, seier fagsjef på småfe i Nortura, Finn Avdem.

Avdem har laga ein fagartikkel om å planlegge innefôringssesongen for sauen, artikkelen finn du under kategorien Fôring i fagbiblioteket for småfe.

 


 

Marked

Denne uka slaktes det ca. 4 400 storfe. Det er litt mindre enn markedet etterspør og dekningsgraden er 90 prosent. Det er fryst storfe tilgjengelig på reguleringslager.

Av gris slaktes det ca. 18 500 stk. Dekningsgraden er 93 prosent og ved behov er fryst gris tilgjengelig på reguleringslager.

Med 65 500 innmeldte lam er lammesesongen fortsatt på topp, selv om det slaktingen reduseres med ca. 4 000 lam sammenlignet med forrige uke. Det er likevel mer lam enn markedet etterspør og det går mot noe innfrysing denne uka. Det slaktes også ca. 4 400 sau og lav etterspørsel medfører at over halvparten går til innfrysing.

Eggsalget er på et akseptabelt nivå, men det er ikke tilstrekkelig høyt til at reguleringslageret reduseres med dagens store eggproduksjon. For å balansere tilførslene, har Nortura derfor søkt Omsetningsrådet om en ramme på førtidsslakting for å fjerne inntil 200 tonn egg i høst.

 


 

Pris

Fra mandag 2. oktober økes avregningsprisen for gris med kr 0,42 per kg. Endringen skyldes økt engrospris i tråd med varslet prisopptrapping inn mot jul samt endringer på innmatverdier. Neste prisøkning er om to uker da engrosprisen øker med nye 40 øre.

Fra samme dato reduseres avregningsprisen for ung okse, kastrat, kvige og kalv med kr 2,37 per kg og for ung ku, ku og okse med kr 2,75 per kg. Endringen skyldes redusert engrospris, endringer på innmatverdier samt økt omsetningsavgift.  

Avregningsprisen for lam reduseres med kr 1,27 per kg grunnet redusert engrospris og endringer på innmatverdier. Samtidig fjernes sesongtillegget for lam slik at samlet reduksjon i prisen på lam til produsent blir kr 1,77 per kg.

Det er også mindre endringer i avregningsprisen for de øvrige dyreslagene knyttet til endringer på innmatverdier, se pristabeller.   

 

 

 

 

Nortura Medlemssenter: 
Postboks 70, 2360 Rudshøgda
Telefon: 95 51 84 00 (ikke sms)   Faks: 73 56 49 01
Kontakt oss
Personvern
Webredaktør: Svein Bjarne Sommernes