Nortura i Bondebladet uke 42/2017

Nortura reduserer klimautslippet med 1500 tonn CO₂

Landbruksminister Jon Georg Dale stod for den offisielle åpningen av bioenergisentralen på Rudshøgda torsdag 5. oktober. Både journalister, politikere og representanter fra ulike selskaper var samlet. Anlegget har vært i gang siden januar i år.

Bioenergisentralen reduserer klimaavtrykket til dampproduksjonen på Nortura Rudshøgda med hele 87, 5 prosent. Damp er energibærer for en rekke prosesser på fabrikken.

– Dette kommer ikke av seg selv. Det kommer av at man har folk som tør å prøve nye ting og som bygger kompetanse, sa Landbruks- og matminister Jon Georg Dale. Han påpeker at det kommer til å bli mer satsing på bioenergi og biodrivstoff i tiden framover.

– En bedre energimiks kommer til å bli viktig i hele verdikjeden i landbrukssektoren framover.

Det er Oplandske Bioenergi som står bak flisanlegget som nå leverer prosessdamp produsert på ren skogflis istedenfor på olje. Skogflisa som benyttes er kortreist og kommer fra kvernet kvist og avfall fra treindustrien i regionen.

– Bioenergien er en klimanøytral energiressurs som vi stadig får mer av etter hvert som Norge gror igjen, sier Einar Stuve, daglig leder for Oplandske Bioenergi.

Beregninger viser at anlegget reduserer klimaavtrykket til fabrikken på Rudshøgda med 1500 tonn CO₂. – Målet er at vi skal bli CO₂-nøytrale i framtiden, sier fabrikksjef Fred Bakkejord.

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale og daglig leder i Oplandske Bioenergi Einar Stuve
OFFISIELL ÅPNING: Landbruks- og matminister Jon Georg Dale, som tidligere har vært skjærer i mange år, fikk en ny kniv til å foreta «snorklippingen» med. Her sammen med daglig leder i Oplandske Bioenergi, Einar Stuve.

 


 

Markedssituasjon for livdyr og fôringsdyr

– Vår og sommer har vært utfordrende for en del områder når det gjelder beite og grovfôr-produksjonen, hardest rammet er nok en del områder på Sør-Vestlandet. Derfor har vi enda god tilgang på avlsdyr melk og kjøtt, sier livdyrsjef Odd Finnesand.

– Halvparten av alle kalver som fødes årlig er hunkjønn, og for mange kan dette være et bra alternativ til sluttfôring. De er rimeligere i innkjøp, rensligere på bås, mer skånsom mot innredning, kan ha en sesong på beite med eller uten tilleggsfôr.

– I tillegg til dette begynner flere områder å melde om god tilgang på fôringsdyr. Selv om det fremdeles meldes om underskudd ønsker vi å minne sluttfôrere om å ta de nødvendige opptellingene, sier Finnesand.

Kan det være en ide å slakte ut mer nå når tilgangen på fôringsdyr er bra? Kontakt din livdyravdeling for å avklare din situasjon.

 


 

Lite grovfôr – det er muligheter!

– Selv med lite grovfôr er det mulig holde produksjonen oppe og ha brukbar fortjeneste. Reduksjon i dyretall for å greie seg en vinter får følger i flere år, det bør om mulig unngås, sier tilførselsleder storfe i Nortura, Bengt Egil Elve.

– For å begrense tapet ved svikt i grovfôravlingen er det viktig å få oversikt på hvor mye grovfôr en har disponibelt, og så lage en plan på hvor mye en kan, eller det er nødvendig å få kjøpt, sier Elve.

Denne oversikten må du få så snart som mulig. Deretter kan det lages en plan på hvilke daglige fôrrasjoner som er mulig, og hvilken tilvekst, slaktevekt og slaktealder som er ønskelig på bruket.

Bengt Egil Elve har skrevet en fagartikkel om dette som du kan finne under kategorien Fôring i fagbiblioteket for storfe. Fagartikkelen inneholder flere beregninger på økonomi og tiltak i ulik framfôringstid, type fôr og kvalitet.

 


 

Kjøttcompagniet med egen nettside

Kjøttcompagniet skal gi bønder med en unik produksjon eller god idé mulighet til å bringe dette ut i markedet. Nettsiden kjottcompagniet.no ble lansert i slutten av september.

kjottcompagniet.no

– Nå skal vi begynne jakten på nye matkonsepter basert på lokal identitet, særegen opprinnelse eller spesielle kvaliteter knyttet til produksjonsmetode, tradisjon eller råvare, sier leder, Bente Avseth-Bakke.

Hun har det siste halvannet året jobbet med å utvikle selskapet som skal holde i Norturas satsning på lokalmat og matspesialiteter. Kjøttcompagniet tok i 2016 over merkevarer som Gilde økologisk, Prior økologisk, Santa Kristina og Thulefjord, og har utviklet nye produktserier som Edelgris fra Vega og Gilde Grasfôra. Med lanseringen av den nye nettsiden skrus arbeidet opp flere hakk.

– Nortura er antageligvis Norges største lokalmatprodusent med våre 18.800 bønder, spredd ut over hele landet, og vi mye gull bakover i verdikjeden vår, sier Avseth-Bakke.

 


 

Flere kampanjer fra Gilde og Prior

Kampanjene kommer på løpende bånd nå om dagen, både Gilde og Prior er ute med kampanjer i ulike medier.

Gilde røkt kjøttpølse er den siste, og går nå fra uke 41 til uke 44. Kampanjen skal skape oppmerksomhet rundt Gilde kjøttpølser som lettvinte, gode og fullverdige hverdagsalternativer.

Gilde røkt kjøttpølse

Samtidig har vi kampanjene på Gilde pålegg og smårettserie, og Prior sin reklamekampanje og nye kommunikasjonskonsept «Det er sunt å kose seg», begge kampanjene varer ut uke 42.

 


 

Legg inn din e-postadresse

Får du ikke eierbrev fra Nortura på e-post? Da har vi enten ikke registrert din adresse, eller at det kan være feil i din e-postadresse på Min side, sjekk i så fall at den er riktig.

– Vi bruker e-post oftere enn før for å nå ut til dere eiere med viktig informasjon, derfor er det viktig at vi har din e-postadresse, sier organisasjonssjef i Nortura, Tor Olav Brandtzæg.

Eierbrev sendes ut på e-post når vi har informasjon som vi må nå ut raskt med til dere eiere. Ellers etter hvert styremøte sender vi ut eierbrev til eiere med registrert med e-postadresse.

Får du ikke lagt inn din e-post på Min side kan du kontakte ditt medlemssenter på telefon eller på medlem@nortura.no, da legger de inn for deg.

 


 

Marked

Det slaktes bra med storfe denne uka, ca. 5 100 stk. Det er mer enn markedet etterspør og det vil bli noe innfrysing til reguleringslager.

Som forventet øker griseslaktingen denne uka etter at siste prisøkningen før jul ble gjennomført fra mandag. Det er innmeldt ca. 20 800 gris og all grisen omsettes fersk.      

Lammeslaktingen er fortsatt høy med nesten 62 000 lam innmeldt denne uka. Det er mer enn markedet etterspør og en god del lam går til innfrysing. Det samme gjelder sau.

 


 

Pris

Fra mandag 16. oktober øker avregningsprisen for gris med kr 0,40 per kg. Endringen skyldes økt engrospris.