Nortura i Bondebladet uke 43/2017

Egenerklæring og opplysningskrav på kjøreseddelen

Matkjedeinformasjon (MKI) innhentes på alle storfeindivid, og alle besetninger av småfe og gris som skal leveres til slakt. MKI gir oss informasjon om tilbakeholdelsesfrister på behandla dyr, samt besetningsrestriksjoner.

Illustrasjonsbilde - ikke knyttet til sakenAlle produsenter henstilles å etterleve dette kravet om matkjedeinformasjon. Spørsmål på kjøreseddel som må besvares er:

  • Er merket i hht off. forskrifter – friske og egnet til slakt – er transportdyktige* – ingen off. restriksjoner.
  • Medisinbruk: Tilbakeholdelsestid er utløpt for mer enn 7 dager siden.
  • Egenbehandling mot parasitter. Tilbakeholdelsesfrist utløpt.
  • Er hasteslakt

Er svaret nei på pkt. 1 – 3 over, eller hasteslakt, eller andre relevante opplysninger må egenerklæringsskjema fylles ut.

Egenerklæringsskjema finnes i dyrebilen, eller du kan printe det ut fra artikkelen.
 
Dyreeier er ansvarlig
Det er du som ansvarlig for dyreholdet som må kvittere for disse punktene ved levering av dyra. Slakteriet skal vurdere opplysningene på skjemaet opp mot regelverket, og resultatet skal være tilgjengelig for Mattilsynet innen slakting kan startes.

På sikt ser vi for oss løsninger både for slakteribransjen og for tilsynet som i stor grad er elektronisk basert, inntil slike systemer er på plass må dette kvitteres for i hvert enkelt tilfelle.
 
* Dyr som er syke eller har fysiologiske skavanker eller gjennomgår en patologisk prosess, skal ikke anses for å være skikket til transport, særlig:

a) dyr som ikke kan bevege seg uten smerter eller gå uten hjelp,
b) dyr som har et alvorlig åpent sår eller en prolaps,
c) drektige dyr som er minst 90 % inne i drektighetsperioden, eller dyr som har født i løpet av forutgående uke,
d) nyfødte pattedyr med navle som ikke er leget ennå,
e) svin på under tre uker, lam på under én uke og kalver på under ti dager, med mindre de skal transporteres over en avstand på under 100 km.

Det er også laget en egen veileder for vurdering av transportdyktighet hos dyr som transporteres til slakt.

 


 

– Større interesse for norsk ull

«Ull og bærekraft» var tema for Ulldagen 2017 og det trakk mange ullentusiaster til Næringslivets hus i Oslo mandag 16. oktober.

Ulldagen arrangeres hvert år av Nortura sitt datterselskap Norilia, i samarbeid med Norsk Industri og Abelia. Arrangementet samler aktører fra hele næringskjeden, fra sauebønder og ullstasjoner til tekstil-, design- og merkevarebedrifter.

Norilia håndterer 3200 tonn uvasket ull i året, og ser en økende interesse for den norske ulla, både her til lands og i utlandet.

– Jeg tror vi vil se økt bruk av norsk ull framover blant norske bedrifter. Strikking har vært en stor bølge de siste årene, men nå ser vi at det også er større etterspørsel innen møbelstoff og bunader, og at en del merkevarer begynner å bruke mer ull, sier Marion Tviland, leder for ullavdelingen i Norilia.

Aksel Lund Svindal

Aksel Lund Svindal trekkes frem som eksempel. Når han lanserer sin første bærekraftige kleskolleksjon «Greater Than A» i januar, er en av jakkene fôret med norsk ull.

– Vi ser at flere merkevarer begynner å bruke norsk ull som fyll i jakker, til strikkegensere, kåper og annen ytterbekledning og vi har også noen eksempler på skjørt og bukser der norsk ull er brukt. Så jeg er optimistisk og tror vi kommer til å se mye nytt og spennende framover.

– Den norske ulla er ren og den er svanemerket, som den første i verden. Det betyr at det brukes svært lite kjemikalier i produksjonen og at det er god dyrevelferd. Dessuten vet vi at norske dyr er friske dyr, siden det brukes lite antibiotika og at de gjennom å beite i utmark utnytter beiteressurser som ellers ikke ville blitt brukt og bidrar til å opprettholde biologisk mangold. Så her er det mange positive ting med tanke på bærekraft.

 


 

Prior 40 år – en jubilant med lys fremtid

Merkevaren Prior runder 40 år, og har grunn til optimisme videre. Det siste året har Prior både hatt en tydelig økning i markedsandel og omdømme.

– Egg, kylling og kalkun-produkter merket Prior er garantert norske og forbruker kjenner dem godt, som verdens tryggeste, sa konsernsjef Arne Kristian Kolberg. 40-års jubiléet ble feiret i Nortura på verdens eggdag 13. oktober.

I løpet av det siste året har Prior økt sin markedsandel og gjort et omdømme-hopp i årets måling av Kantar TNS. Prior-produktene er foretrukket av folk flest, og forbrukerne er opptatt av at egg og hvitt kjøtt skal være norsk, og at verdiskapingen blir igjen her i landet.

Hvitt kjøtt har kommet "helskinnet" igjennom sin første turbulens, med avvikling av narasin i fôret. Norge ville være helt på den sikre siden, og føre var i forhold til det økende problemet med antibiotika-resistens ute i verden. Det norske forbruket av hvitt kjøtt er i dag på høyden, og nærmer seg samme nivå som gjennomsnittet i EU.

Prior-produktene har, som de eneste i verden, aldri medført salmonella-smitte.

 


 

NoriDane viste muskler på verdens største matmesse

Nortura, NoriDane og Fenalår fra Norge var på plass da verdens største matmesse gikk av stabelen i Köln nylig.

Den gigantiske mat- og drikkevaremessen Anuga er en svært viktig arena for mange aktører. I år var det over 165 000 besøkende.

– Dette er den desidert viktigste messen for oss sier Martin Ravn, daglig leder i NoriDane.

– Hver dag hadde vi mellom 300-500 nåværende eller potensielle samarbeidspartnere på besøk fra mellom 50-60 forskjellige land, sier Ravn. Han påpeker at de nå samarbeider med 80 forskjellige land, og at NoriDane er i ferd med å innta en markant posisjon i verdensmarkedet for handel med kjøtt.

Også Fenalår fra Norge fikk mye oppmerksomhet under arrangementet. – Vi fikk opprettet kontakt med kunder i mer enn 30 land i Europa og Asia, og vi opplevde generelt stor interesse, sier Per Berg, direktør for forskning og nyskaping i Nortura og styreleder i Fenalår fra Norge. Etter at fenalåret fikk kvalitetsbetegnelsen «Geografisk beskyttet i EU», har ikke interessen blitt mindre.

NoriDane Foods AS er et av Norturas datterselskaper. NoriDane driver internasjonal handel med kjøttvarer, og omsatte for vel 1 mrd i 2016.

 


 

AgroNordVest 2018

AgroNordVest er landbruksnæringa på Nord-Vestlandet sitt felles møtested. Samlinga er på Hotel Alexandra i Loen fredag 19. til lørdag 20. januar 2018.

Fullspekket program begge dager med parallelle seksjoner på ulike fagtema dag 2 er lagt ut på medlem.nortura.no/agronordvest. Her er også informasjon om priser, samt påmeldingsskjema for samlingen.

 


 

Marked

Det slaktes som forventet mye storfe nå, ca. 5 100 stk. denne uka. Etterspørselen går litt ned og det er overdekning med ca. 300 storfe som fryses inn til reguleringslager.

Av gris slaktes det ca. 19 700 stk. Det er litt mindre enn forrige uke, men pga. at etterspørselen også går ned, er det overdekning og innfrysing denne uka.   

Lammeslaktingen er på vei ned, men fortsatt er det innmeldt ca. 49 500 stk. denne uka. Etterspørselen går også ned og det er betydelig overskudd. Det ligger an til innfrysing av ca. 8 000 lam. Saueslaktingen tar seg noe opp nå etter prisoppgangen og bare litt over halvparten skjæres ferskt, mens resten går til innfrysing.   

 


 

Pris

Fra mandag 23. oktober økes avregningsprisen for sau med kr 1,50 per kg for alle klasser over O-. For klasse P+ er økningen kr 0,50 per kg. Endringen skyldes økt engrospris i tråd med det som er varslet tidligere.

Fra samme dato er det mindre justeringer i avregningsprisene for storfe grunnet reduserte hudverdier, se prisliste.