Nortura i Bondebladet uke 46/2017

Få en virusfri besetning – slik tar du prøvene

Ett år siden oppstarten av kontrollprogrammet viser at stadig flere besetninger blir friske for virusene BRSV og BCoV og får grønn status. Å ha en virusfri besetning reduserer risikoen for økonomiske tap og gir sikker livdyrformidling. Få oversikt over din status ved å ta de nødvendige prøvene i dag!

Klikk for mer infoKostnadene ved akutte utbrudd kan fort komme over hundre tusen kroner for en gjennomsnittlig melkeprodusent. Analysene er gratis og etterspørselen etter dyr fra grønne besetninger øker. Grønn status varer ett år før nye prøver må tas.

Hva er BRSV og BCoV?
BRSV gir smittsom hoste og BCoV gir «vinterdysenteri», diare og hoste. Begge virusinfeksjonene kan medføre redusert melkeproduksjon og melkekvalitet, dårlig reproduksjon, redusert tilvekst hos kalv- og ungdyr og økt kalvedødelighet. Viruset blir borte av seg selv, og din viktigste oppgave blir å hindre ny smitte.

Hvordan ta prøver?
Du kan ta prøver av melk fra kviger eller blod fra kalver.

Kalver:
Blodprøve tas av fire kalver og alle må være over 6 måneder gamle. Dyra må være født i besetningen og ikke være vaksinert mot luftvegsinfeksjoner (BRSV-vaksine).

Kviger:
Melkeprøve fra fire 1. gangs kalvere født i egen besetning. Noen melkestråler fra hvert dyr blandes og fylles over i et enkeltspeneprøveglass.

Ammeku:
Alle ammekuprodusenter har fått tilsendt prøvemateriell i begynnelsen av september.

Felles rutine for prøver:
Prøvene sendes til Tine Mastittlaboratorium i Molde. Både blodprøveglass og melk fra førstekalvere kan sendes i enkeltspeneprøvepakke (mastittprøvepakke). Alle analyser er gratis. Kostnadene er porto til prøveinnsendelse og evt. uttak av blodprøver.

Skjema for blodprøver og mer info finner du fra medlem.nortura.no/storfe/brsv-og-bcov.

 


 

Nå er det tid for å bestille øremerker

Nortura fortsetter å gi pristillegg for sau og lam med elektroniske øremerke. Ordningen er som før, kr 12 per dyr, avregnet på slakteoppgjøret. Bestiller du innen 22. november får du 25 % rabatt på elektroniske merker. Årets merketilbud skal du ha fått på e-post eller i posten.

Lam med elektronisk øremerkeAlle småfeslaktelinjene i Nortura er avhengig av elektronisk øremerking for at registreringen skal gå raskt og med minst mulig risiko for feil. Vi har derfor hatt krav om elektronisk øremerking siden 2010.
 
Nortura gir et pristillegg på kr 12,- per dyr som vil bli avregnet på slakteoppgjøret i forbindelse med slakting av dyr som blir levert med elektroniske øremerke.

Slik oppnår du rabatt
For å oppnå medlemsrabatt på øremerker, bestiller du innen frist på www.osid.no eller returnerer bestillingsskjemaet i tilbudsbrevet du fikk fra OS ID® og Nortura i november. Du får mer rabatt jo tidligere du bestiller:

  • 25 % rabatt ved bestilling senest 22. november 2017
  • 20 % rabatt ved bestilling senest 20. januar 2018
  • 13 % rabatt ved bestilling senest 1. mars 2018   

Merkene mottar du i god tid før lamming. Husk å påføre forventa start på lamming når du bestiller, produksjon og utsending styres i stor grad etter disse opplysningene. Fram til 30. juni får du samme rabatt ved tilleggsbestilling av øremerker som ved hovedbestilling.

Har du ikke fått tilsendt tilbudet, ta kontakt med ditt medlemssenter eller OS ID®.

 


 

Overvåkingsprogram for koksidier hos kalkun

Overvåkingsprogrammet av koksidier hos kalkun i Nortura startet 1. september, Animalia, Felleskjøpet og Norgesfôr er deltagende i programmet.

– Overvåkingen er et ledd i vårt arbeid for å sikre friske dyr og redusere behov behandling. Med kunnskapene vi får fra programmet vil vi kunne utvikle nye strategier for forebygging av koksidier, og enda viktigere, utbrudd av nekrotisk enteritt, sier tilførselssjef Ola-Bjørn Haugbråten.

– Programmet innebærer at det tas prøver av strøet i alle innsett med kalkun.

Animalia, Felleskjøpet og Norgesfôr er med på finansiering, men for å få finansiert prosjektet fullt ut innføres et trekk på 3 øre per kg slaktet volum fra mandag 6. november. Trekket vil sannsynlig vedvare ut 2018, og avsluttes ved balanse og programmets slutt.

 


 

Halebiting på gris – et alvorlig velferdsproblem

– Hverdagen skal være god, for grisen og for deg som svineprodusent. Både grisen, eieren og svineproduksjonens omdømme lir, når halebiting oppstår. Det gjelder å tilby grisen et liv uten frustrasjon, for å sikre grisen og deg selv en grei arbeidsdag, sier rådgiver på gris i Nortura, Hilde Elin Østerhus.

Østerhus har skrevet en fagartikkel som omhandler årsakssammenhenger, forebyggende grep, og gir praktiske råd om nødvendige og effektive tiltak mot halebiting på gris.

– For å kunne gjøre tiltak mot halebiting i besetninga, er det viktig å forstå grisens adferd, forstå og akseptere grisens natur, og skaffe deg oversikt over faktorer som påvirker grisens adferd og hverdag. Du må oppklare og finne de grunnleggende årsakene til at halebiting oppstår.

Artikkelen finner du i fagbiblioteket for gris på medlem.nortura.no.

 


 

Markedsbalansen for egg

Gjennom høsten vært noe overskudd av egg, og det er benyttet førtidsslakting som markedsreguleringstiltak. Det er tatt ut noe over 100 tonn til regulering, primært i produksjoner med miljø-innredning.

– Totalmarked kommer med en ny prognose 15. november, og ut fra det bildet vi ser nå vil det være behov for å gjennomføre regulerende tiltak på inntil 1.000 tonn i 2018. Det er primært perioden fra påsken og ut året som har en høy produksjon, sier Bjørn Tore Hansen, direktør egg i Nortura.

– Det jobbes også aktivt med flere muligheter med salgsfremmende tiltak som kan være med å redusere behovet for regulering noe.

Eggproduksjonen er også i omstilling grunnet markedets økende krav om egg fra frittgående produksjoner, dette er et av hovedfokusområdene for Nortura Egg. Den norske eggbonden viser handlekraft og legger til rette for omstilling, det gjør at Nortura kan tilby den varen som markedet etterspør.

– Når det gjelder etablering av ny produksjon, ser vi at dette ikke er ønskelig på kort eller mellomlang sikt, sier Hansen.

 


 

Marked

Denne uka slaktes det ca. 4 400 storfe og med dekningsgrad på 100 prosent er markedet dekket med ferskt storfe.

Av gris slaktes det ca. 20 200 stk. Det er noe mindre enn markedet etterspør og dekningsgraden er 90 prosent. Det er mulig å supplere med fryst gris fra reguleringslageret.

Det slaktes ca. 17 800 lam denne uka og om lag halvparten går til innfrysing. Det er fortsatt høy slakting av sau, selv om det gradvis trappes ned fra topp-uka som var uke 44. Mye går til innfrysing.

 


 

Pris

Fra mandag 13. november reduseres avregningsprisen lam med kr 1,00 pr kg. Endringen skyldes redusert engrospris.
 
Fra samme dato reduseres avregningsprisen for sau og ung sau med kr 1,00 per kg, grunnet redusert grunntilskudd. Samtidig innføres effektivitetstillegg på sau med kr 1,00 per kg, slik at pris til produsent i sum blir uendret.

Perioden med tillegg for økologiske lam er over for i høst, det samme er perioden med gourmetlam-tillegg.