Nortura i Bondebladet uke 48/2017

Økt forbruk av hvitt kjøtt

Fra 2015 til 2016 økte vårt engrosforbruk av hvitt kjøtt med 5,9 prosent. Det hvite kjøttet har igjen fått luft under vingene, og flyr videre oppover mot europeisk nivå.

Hel kylling med rotgrønnsaker

– Etter en liten dump i den eventyrlige forbruksutviklingen de siste par år, ser vi nå igjen en gledelig økning, sier Åse Kringlebotn, kommunikasjonssjef for matfag og ernæring i Nortura.

Tallene kommer fra den årlige rapporten «Kjøttets tilstand» fra bransjeorganisasjonen Animalia.

Norsk hvitt kjøtt er tryggest i verden og kjøttet passer til alle anledninger, til hverdag og fest, til store og små. Helsemyndighetene har ikke noen grense for hvor mye rent hvitt kjøtt vi kan spise. Tvert imot, da hvitt kjøtt er magert og i det lille fettet som finnes, er det mest av de helsevennlige, umettede fettsyrene.

I vårt naboland spiser folk over 20 prosent mer hvitt kjøtt enn oss, og svenskene ligger omtrent på gjennomsnittsnivået i Europa.

 


 

Preferansen for Gilde og Prior øker

– De nye tallene i siste rapport fra Ipsos MMIs merkevaremåling er enda en bekreftelse på at vi definitivt har økt preferansen for Gilde og Prior etter at vi startet med nye merkestrategier i 2015, sier Marketingsjef i Nortura, Nina Rishovd Stavenæs.

Målingen for årets tredje kvartal viser at merkepreferansen for Gilde på kjøtt og kjøttvarer er på 59 prosent (+4%-poeng siste året). For Prior kylling- og kalkunkjøtt ligger preferansen på 56 prosent (+2%-poeng siste året) og for egg har Prior nå en preferanse på 63 prosent (+3%-poeng siste året).
 
Alle kjenner til Gilde, men halvparten er usikre på om kjøttet alltid er norsk
Gilde fra den norske bonden– I praksis kjenner alle til Gilde, og kanskje mer interessant er det at åtte av ti nevner Gilde først når de blir bedt om å ramse opp merker for kjøttvarer, sier Stavenæs.

De sterkeste assosiasjonene til Gilde har i snitt blitt styrket med ca. fem prosentpoeng de siste to årene; trygghet, kvalitet, god smak og "fra den norske bonden".

Før den nye merkevarestrategien i 2015 var det bare 40 prosent som følte seg sikre på at Gilde alltid er norsk, nå ligger andelen på 52 prosent.
 
Flere assosierer Prior med sunnhet
Syv av ti nevner Prior først når de blir bedt om å ramse opp merker for kylling-/kalkunkjøtt og egg. Preferansen for Prior egg og assosiasjonene til sunnhet er det som øker mest hos Prior.

– Begge disse målingene har gått opp med seks prosentpoeng de siste to årene. Halvparten av de som kjenner til Prior assosierer nå merket med sunnhet, forteller Stavenæs.

 


 

Har du registrert deg på Landbrukets Dataflyt?

Nortura har elektronisk avregningsbrev for alle leverandører og medlemmer der avregningsbrevet sendes som e-post. Det er dermed viktig at du har registrert deg i Landbrukets Dataflyt så regnskapsfører får tilgang til dine avregninger.

De aller fleste regnskapsførerne i Norge har tilgang til Nortura sine avregninger elektronisk via "Dataflyt i landbruket". Dermed er det ikke behov for avregningsbrev på papir som regnskapsbilag. Regnskapsfører får avregningen ferdig kontert i regnskapet.

Om du ikke har tatt dette i bruk må du registrere deg i samtykkeregisteret på landbruketsdataflyt.no for at regnskapsføreren skal få tilgang til dine avregninger elektronisk. Alternativt kan du skrive ut bilaget selv.

Snakk med din regnskapsfører, eller les på landbruketsdataflyt.no hvis du trenger mer informasjon.

Min side finner du også arkiv med kopier av alle dine avregninger og fakturaer.

Kun om du har reservert deg mot å få avregningsbrevet på e-post vil det sendes i posten.

Se under medlem.nortura.no/dataflyt for informasjon og brukerstøtte.

 


 

Årets beste Avlsbesetninger kåret

Norsvin kårer årlig de beste besetningene basert på siste års prestasjoner, og samtlige av årets vinnere er eiere og leverandører til Nortura.

I 2017 gikk følgende svineprodusenter av med seieren:

  • Beste foredlingsbesetning Landsvin: Jan og Tonje Botilsrud
  • Beste foredlingsbesetning Duroc: Torgeir og Bodil Davidsen
  • Beste formeringsbestning: Jon-Birger og Merethe Hangaard
  • Beste Landsvin råne: Raymond Himberg og Nils H. Haugen
  • Beste Duroc råne: Vidar Bergsholm

– Vi i Nortura gratulerer så mye med flotte prestasjoner. Det arbeidet og innsatsen som legges ned i disse avlsbesetningene er nøkkelen til at norsk svineavl lykkes globalt og det er den viktigste forutsetning for gode resultater i de norske bruksbesetninger, sier regionsjef Karin Røhne som er fagansvalig for gris i Nortura.

– Samtlige av årets vinnere er eiere og leverandører til Nortura, og vi er stolte og glade over å spille på lag med så dyktige svineprodusenter!

 


 

Pris- og grunntilskotsendring på sau, lam og vêr etter nyttår

Konsernstyret har gjort vedtak om uendra engrospris på lam i fyrste halvår 2018. På grunn av prisnedtrappinga gjennom sesongen, kan ein justere opp engrosprisen etter nyttår for å koma ut med uendra engrospris. Grunntilskotssatsen blir også auka i februar.

Pris- og grunntilskotsendring på lam etter nyttår

Dato

Veke nr

Årsak til endring

Endring

1. januar

1

Auka engrospris

+ kr 2,00

15. januar

3

Auka engrospris

+ kr 1,50

5. februar

6

Auka grunntilskot

+ kr 0,90


For sau var det ein engrosprisoppgang etter at den mest hektiske lammesesongen var over, for å stimulere til slakting av sau medan det enda var sesongarbeidarar på slakteria våre. Her er det difor nødvendig med ein liten engrosprisnedgang for å kome ut med uendra engrospris. Grunntilskotet blir også auka i februar.

Pris- og grunntilskotsendring på sau etter nyttår

Dato

Veke nr

Årsak til endring

Endring

1. januar

1

Nedgang i engrospris

- kr 1,00

5. februar

6

Auka grunntilskot

+ kr 1,00


For vêr blir det ein grunntilskotsoppgang på kr 5,- frå 26. februar (veke 9).

 


 

Marked

Den største høstslaktingen av storfe er over nå og det er igjen underdekning av norsk vare. Denne uka slaktes det ca. 4 400 storfe og dekningsgraden er 87 prosent. Markedet kan suppleres med fryst storfe fra reguleringslager.

Slaktingen av gris er som forventet økende inn mot julesesongen. Denne uka slaktes det nesten 25 000 stk. Etterspørselen er også stor og dekningsgraden er 90 prosent. Det er gris tilgjengelig fra reguleringslager. Neste uke starter prisnedtrappingen som skal stimulere til større leveranser de kommende ukene og dermed mest mulig ferskt svinekjøtt til jul.

Lammeslaktingen går mot slutten nå, med det er innmeldt nesten 9 000 lam også neste uke. Det slaktes fortsatt mye sau sammenlignet med tidligere år, selv om det minker nå til ca. 3 000 stk. denne uka. En stor andel av det som slaktes legges inn på reguleringslager.

 


 

Pris

Det er ingen prisendringer denne uka.