Nortura i Bondebladet uke 50/2017

Plasser RFID-storfemerket i venstre øre

Bransjen har ønsket en felles regel for plassering av det elektroniske storfemerket i venstre øre, dette forenkler plassering av elektroniske lesere både ute hos bonden og på slakteriet.

Viser plassering venstre øre

OS ID informerer i sine filmer at det elektroniske merket skal plasseres i venstre øre grunnet ønsket fra bransjen.

Det er ikke et krav i forskriften om dette, så vi kan ikke pålegge noen å følge anbefalingen, men ved håndtering av storfe som har merket plassert i "feil" øre kan det i verste fall føre til farlige situasjoner. Det skaper også problemer for kjøpere av livdyr, som har f.eks. kraftfôrautomat der leser er plassert for å lese av venstre øremerke.

Plasser merket riktig
OS ID har laget en film om hvordan du setter på det elektroniske storfemerket. Filmen kan du se på www.osidbloggen.no, eller på medlem.nortura.no/storfe/rfid.

 


 

Norturas første purkering 20 år

Erik Gjermshus fikk overrakt et flott bilde som gave fra satellittene i ringen.
Erik Gjermshus fikk overrakt et flott bilde som gave fra satellittene i ringen.

Mandag 4. desember feiret Snusjara purkering – Norturas første purkering 20-års jubileum. Ringen ble startet i 1997 i gamle Fellesslakteriet sitt området.

– Asgeir Svendsen, daværende leder for svin, og Erik Gjermshus som var ansatt i Fellesslakteriet på den tiden var to av gründerne i prosjektet, forteller fagrådgiver på svin i Nortura, Eli Berven.

Fra starten var det kun satellitter fra Solør-Odalen, men nå er satellittene spredd i både Hedmark, Akershus og Oppland.

Ringen har drevet godt og stabilt i alle disse årene, selv med en del utskiftinger av satellitter, som naveier Erik Gjermshus mener ble en naturlig utvikling.

– Ringen har produsert 3000 lass med slakt til Nortura i disse årene, altså en produksjon på 300 000 gris på 20 år, sier Berven.

Du kan se mer på Medlem Nortura sin facebookside.

 


 

Nortura reduserer vektgrensa for gris

Prognosen for 2018 viser et overskudd av gris på 2 500 tonn, og størst er overskuddet i første tertial. For å bidra til bedre markedsbalanse ønsker Nortura å stimulere til levering av noe lettere gris.

Fra 1. januar reduseres derfor grensa for høyeste pris for slaktegris fra 85 til 83 kg. I første omgang gjelder dette frem til påske, men ny vurdering vil bli tatt i forbindelse med prognosen i mars.

Høyeste pris blir dermed i gruppene 67,1 til 83 kg, samtidig som prisen i alle vektgrupper fra 83,1 kg og over reduseres med kr 0,50 per kg.  

 


 

Uakseptabel dyrevelferd

I forbindelse med Mattilsynet sitt tilsynsprosjekt i slaktegrisbesetninger i Rogaland, har det blitt vist uakseptable dyrevelferdsforhold og klare brudd på dyrevelferdsregelverket.

Nortura vet at dette ikke er representativt for majoriteten av svinebesetningene, men like fullt bidrar det til å rive ned tilliten til næringen. Nortura vil understreke viktigheten av å bruke sykebinger/isolere syke og skadde dyr, og sørge for at disse får behandling av veterinær.

Gris som har en dårlig prognose skal avlives umiddelbart, det samme gjelder for gris som ikke er transportdyktig. Det skal være daglig tilsyn med dyra, og flere ganger om dagen dersom det er syke dyr i besetningen. Grisen skal ha strø i bingen. Disse forholdene må etterleves til enhver tid.

Vi ønsker fortsatt være stolte av vår svineproduksjon – da er det avgjørende at alle sørger for at dyrevelferden følges opp. Dersom du har behov for råd eller veiledning, så ta kontakt med oss!

 


 

Fjørfeskole for eggprodusenter i 2018

Det er nå 2 år siden siste gang vi arrangerte basiskurset i eggproduksjon, og vi kjører over nyttår i gang en ny runde. Denne gang i Rogaland, det er 7 år siden sist kurset var lagt til denne regionen.

Kurset arrangeres på Bryne på Jæren, men selv om kurset er lagt til Rogaland, betraktes det absolutt som et landskurs. Det er godt tilrettelagt med transport mellom Sola og Bryne.

Fra kurset som gikk i 2011 er innholdet vesentlig forandret. Det har skjedd svært mye innen konsumeggfaget siden 2011, så kurset er absolutt relevant også for de som deltok den gang. I tillegg er det mange som nå skal omstille til ny driftsform i løpet av de nærmeste 2 årene, og for disse vil dette være et spesielt aktuelt kurs å få med seg. Kurset kan også være aktuelt for flere på samme bruk, og ikke minst deltakere fra neste generasjon.
 
Kurset går av stabelen tirsdag og onsdag 6.-7. februar og 6.-7.mars. Program i kalenderen og påmelding til Sverre Rædergård, e-post sverre.redergard@nortura.no eller tlf. 40864575, innen fredag 5. januar 2018.

 


 

Har vi riktig adresse på deg?

Det er viktig at du som har fått ny veiadresse (veinavn og husnummer) melder fra om dette. Innføring av gateadresser gjør at post uten fullstendig adresse ikke kommer fram til deg om ikke adressen er oppdatert.

Hver gang vi har større post-utsendinger får vi mange brev i retur grunnet feil adresse.

Du kan se på Min side hvilken adresse som er registrert. Kontakt ditt medlemssenter for å rette opp, eller send en e-post til medlemsregister@nortura.no.

 


 

Redusert åpningstid på medlemssenteret i romjula

Medlemssenteret stenger 1 time tidligere enn normalt i romjula, åpningstid blir da kl. 07:00 – 15:00.

Medlemsbutikker kan også enten være stengt eller ha redusert åpningstid i jula, se oversikt eller kontakt butikken for opplysninger.

 


 

Marked

Det slaktes godt med storfe denne uka, ca. 4 500 stk., og markedet er dekket med norsk vare.

Det slaktes mye gris også i ukene inn mot jul, ca. 24 400 denne uka. Dekningsgraden er 93 prosent og markedet suppleres med gris fra reguleringslager.

Av småfe slaktes det ca. 4 700 stk. denne uka. Den årlige kvoten for innlegg på reguleringslager på 3 500 tonn er i ferd med å bli overskredet, så det blir trolig ikke noe innfrysing denne uka.  

Eggsalget før jul er spesielt stort uke 50 og 51. Selv om etterspørselen også er større enn normalt tidlig i desember, vil forbrukerne særlig kjøpe egg rett før høytidsdagene. Egg hentes inn hyppigere fra eggprodusentene for å få mest mulig egg fram til butikkene. Sammen med stor innsats på eggpakkeriene blir etterspørselen av egg dekket, og det forventes kun eventuell periodisk mangel på enkelte pakningsvarianter.

 


 

Pris

Prisnedtrappingen for gris fortsetter. Fra mandag 11. desember endres engros- og avregningspris for gris slik: under 81 kg ned kr 0,40 per kg, fra 81,1 til 85 kg ned kr 0,80 per kg, fra 85,1 til 90 kg ned kr 0,90 per kg, fra 90,1 til 100 kg ned kr 1,10 per kg og over 100,1 kg ned kr 0,60 per kg.