Nortura i Bondebladet uke 51-52/2017

Innovasjonspris til «Stykkevis & Delt»

Nortura Proff stakk av med Nortura sin Innovasjonspris for konsept med fokus på bedre utnyttelse av hele dyret.

– Gjennom kunnskap om dyreslagene våre, utnyttelse av råvarene, teft for business og masse kreativitet - har de skapt begeistring i et marked som vanligvis er svært kresent og som kan velge og vrake fra øverste hylle, skriver juryen i sin begrunnelse.  

«Stykkevis & Delt» tar utgangspunkt i noe av det mange i dag er veldig opptatt av; nemlig å utnytte hele dyret. Ved å finne spennende muligheter i «glemte» stykningsdeler bidrar konseptet til bedre ressursutnyttelse. Ideen er utarbeidet av Nortura Proff, som blant annet leverer til restauranter og hoteller.

Pig Wings
Juryen har også lagt vekt på at produktene er nyskapende gjennom sine navn. Pig Wings og Patterand er blant produktene Nortura Proff har lansert i høst, og det med hell.

– Siden lansering i september og til nå er det allerede solgt fem tonn - og potensialet ser ut til å kunne være svært stort.  

Ryktet skal ha det til at Tom Cruise også fikk smake Pig Wings da han besøkte Norge i forbindelse med filminnspilling nettopp - og at han likte det så godt at han tok det med seg tilbake til Hollywood.

Sølv og bronse
Prosjekt «Naturlig Pålegg» fikk andreplass for å ha utviklet kjøttpålegg helt uten e-stoffer. Tredjeplassen gikk til prosjekt «Flexi» som ved å ta i bruk vegetabilske proteinkilder har erobret en posisjon i et marked i sterk vekt.

Produktene har fått god mottakelse både i handelen og hos forbruker, og det jobbes nå i linjen med både utvidelse av serien, men også spennende produkter til andre kunder.

Konsernsjef Arne Kristian Kolberg delte ut årets Innovasjonspris. Hilde Klerck-Nilsen mottok den på vegne av Nortura Proff.
Konsernsjef Arne Kristian Kolberg delte ut årets Innovasjonspris. Hilde Klerck-Nilsen mottok den på vegne av Nortura Proff.

 


 

Sikre god merking av slaktegris

Det er viktig at du som svineprodusent klubbemerker alle grisene før levering til slakt. Å få oppgjør for riktig gris er en forutsetning, samtidig er det et krav at alt kjøtt skal spores. For mange griser er feilmerket eller helt uten merke.

Å ha gode rutiner for klubbemerking i fjøset er vesentlig for å sikre riktig oppgjør. Det er og vesentlig for å sikre at alt kjøtt kan spores på en forskriftsmessig og kvalitetsmessig måte.

Følg de rådene som er satt opp, for som svineprodusent er det du som har størst mulighet til å bidra til reduksjon av andelen dårlig merka griser:

 • Bruk alltid rein klubbe.
 • Talla må være skarpe og spisse, skift ut ødelagte tall.
 • Hele tallkombinasjonen dyppes i sverte for hvert slag, nok sverte er viktig.
 • Merk grisene på den flateste delen av skinka, på begge sider.
 • Sjekk at du har fått merket alle grisene.
 • Merk alle grisene i bingen 2 uker før de første grisene skal leveres. Merking kan gi bloduttredelser i kjøttet som forringer kvaliteten om du merker for tett opptil levering.

Status egen merking
For å følge din egen status på merking er antall dårlig merka gris satt inn på avregningsbrevet. Dårlig merka gris betyr merkenummer der ett eller flere av talla ikke kan identifiseres. Det trekkes kr. 50,- per umerka gris som spores til din leveranse.

 


 

Biffakademiet modul 4 i Tromsø og i Hamar-området

Biffakademiet er et utdanningstilbud for produsenter innen spesialisert kjøttproduksjon, i samarbeid mellom TYR og Nortura. Nå er det klart for påmelding til modul 4 som går i januar og februar!

Modul 4 omfatter en grundig gjennomgang av driftsledelse og økonomi i storfekjøttproduksjonen med strategisk og operativ planlegging, viktige økonomiske begreper, gårdsregneskap, tilpassing til endra rammevilkår, driftsgreinanalyse, arbeidsgiveransvar og HMS.

Samlingene har tidligere blitt lagt til Østlandet, Trøndelag og Rogaland. Høsten 2017 og våren 2018 blir modulene gjennomført i Tromsø og i Hamar-området. Modul 1 og 2 ble gjennomført høsten 2016 og vinteren 2017. Modul 3, tema ungdyret er gjennomført i november 2017.

Modul 4, tema driftsledelse og økonomi gjennomføres på:

 • Scandic Ringsaker, Furnes: 24. - 25. januar 2018.
 • Scandic Ishavshotellet, Tromsø: 7. - 8. februar 2018.

Påmelding til modul 4 og mer informasjon på medlem.nortura.no/biffakademiet.

 


 

Endring av ordningen for innmeldingstillegg storfe

Fra 1. januar 2018 deles innmeldingstillegget for storfe opp i 3 deler. Det er ingen endringer i tillegget ut over at vektkravet fjernes, dette er en ren teknisk endring.

Innmeldingstillegget har vært samlet som ett tillegg, fra 1. januar splittes det i "Tillegg innmelding 5 ukers avtale", "Puljetillegg storfe" og "Tillegg ku/kalv avtale".
 
Nye ordninger storfe (kategoriene ung okse, okse, kvige, kastrat, ung ku og ku):

 • Tillegg innmelding 5 ukers avtale kr 2,00 per kg
 • Puljetillegg storfe 5 - 7 stk. kr 1,00 per kg
 • Puljetillegg storfe 8 - 10 stk. kr 1,20 per kg
 • Puljetillegg storfe 11 - 12 stk. kr 1,60 per kg
 • Puljetillegg storfe => 13 stk. kr 2,00 per kg
 • Tillegg ku/kalv-avtale kr 2,00 per kg på ku og ung ku

 Vektkravet på 175 kg fjernes.

 


 

Reduserer matsvinn med Too Good To Go

Vi er glad for å være med på laget til Too Good To Go – appen som bidrar til mindre matsvinn!

Nortura Tønsberg er først ut, så hvis du er i nærheten av fabrikken kan du få kjøpt varer som snart går ut på dato til svært reduserte priser. Erfaringene fra Tønsberg vil avgjøre hvordan andre fabrikker følger opp.

Denne nyheten er postet på www.facebook.com/norturasa.

 


 

Marked

Denne siste uka før jul slaktes det ca. 3 400 storfe. Det er mer enn markedet etterspør og ca. 300 storfe må fryses inn til reguleringslager.

Av gris slaktes det ca. 15 800 stk. Alt skjæres ned fersk og dekningsgraden er 86 prosent. Marked suppleres med gris fra reguleringslager.

Det slaktes ikke småfe denne uka.

Eggsalget til jul er som vanlig bra, og markedet har i hovedsak vært godt forsynt. Forbrukerne kjøper helst egg helt opp mot høytiden.

 


 

Pris

Fra mandag 18. desember endres engros- og avregningspris for gris slik: under 79 kg ned kr 0,40 per kg, fra 79,1 til 81 kg ned kr 0,80 per kg, fra 81,1 til 85 kg ned kr 0,90 per kg, fra 85,1 til 95 kg ned kr 1,00 per kg, fra 95,1 til 100 kg ned kr 0,70 per kg og over 100,1 kg ned kr 0,50 per kg.    

Fra mandag 1. januar blir det endringer i avregningsprisene for både alle storfe, gris og sau/lam og egg. Disse vil være tilgjengelige på medlem.nortura.no.