Nortura i Bondebladet uke 6/2017

Ny produktserie: Gilde Vinterlam

I år kan Gilde tilby en serie med ferske lammeprodukter i februar – en tid det vanligvis bare finnes fryst og tint lam i butikkene.

Gilde Vinterlam er en ny serie med ferske lammeprodukter som vil selges i 152 utvalgte Rema-butikker i perioden uke 5-9.

Rema har forpliktet seg til å ta inn et produktutvalg som balanserer lammet, og vil blant annet tilby lammekoteletter, indrefilet av lam, lammeskank og lammestek. Dette er produkter for både hverdag og fest, og passer ypperlig som vintermat.

Her finner du en produktserien er tilgjengelig i.

Ny produktserie: Gilde Vinterlam
– Vi oppfordrer herved alle småfeprodusenter og andre som etterlyser lammeprodukter i butikken til å kjøpe Gilde Vinterlam.

 


 

Netthandel fremmer merkevarene våre

Når man handler mat på nettet, er det greit å forholde seg til kjente og kjære matvarer, som Gilde og Prior. Det har de forstått de som nå satser på netthandel, og for Nortura er dette en stadig viktigere ny salgskanal.

– Når man verken kan se eller ta og vende på produktene, er det ekstra viktig å finne produkter man kjenner og stoler på, sier Kristine Pollen Briså, som er salgsdirektør i "Nye salgskanaler" i Nortura. – Derfor er netthandel en super mulighet for merkevarene Gilde og Prior, sier Briså, som særlig er fornøyd med produktutvalget på nettbutikken marked.no.  

En annen erfaring så langt er at forbruker ser ut til å handle sunnere mat fra nettet enn i butikk. Kjøp på nettet er mindre impuls-styrt, og det går aller mest av hverdagsprodukter. Nøkkelhullsprodukter er tydelig fremhevet.

– For eksempel solgte Nortura dobbelt så mye karbonadedeig som kjøttdeig til nettkunder i 2016, forteller Briså. – Ser vi på marked.no, som både selger Gilde og Prior, så er egg den aller største varegruppen fra Nortura. Prior kylling er også en større kategori enn både pølser, pålegg og ferdigmat.

Netthandel av mat er nær doblet fra 2015 til 2016. Mat på nett inkluderer da både matkasser og fullsortiments nettbutikker med dagligvarer. Videre sier 20 % av de som i dag ikke handler på nett at de ønsker å gjøre det. Og 38 % av småbarnsfamilier som i dag handler på nett vil handle oftere på nett i 2017.

Kilde: Mat på nett-barometeret

 


 

Samfunnet har ei høne å plukke med oss

NRKs Forbrukerinspektørene har i en serie på fire programmer forsøkt å "redde høna" som i dag knapt brukes til mat, ved å sende dem til slakting hos Nortura og for videre salg i butikk.

HøneNortura har deltatt i programserien og har slaktet høner på Nortura Hærland.

Programmet har fått bred omtale og skapt et engasjement hos mange forbrukere. Dette er ikke første gang vi forsøker å selge høne til forbrukerne. Sist gang fikk vi det ikke til, men det store engasjementet vi nå ser tyder kanskje på at tiden er mer moden.

Flere har nok følt på at både media og forbrukerne har hatt "ei høne å plukke” med oss de siste ukene. Vi skal derfor lytte til utfordringen. Dersom det er etterspørsel, avsetning og betalingsvilje for produktet, er det fullt mulig for oss å tilby det, og vi ønsker å bidra til en løsning.

Den samme utfordringen som vi har for høne har vi også for kje. Her har vi imidlertid lykkes med salgskampanjer, og på fire år har salget av kje økt med nesten 80 prosent. Det viser at når vi bestemmer oss for noe, så får vi det til.

 


 

ROS-analysen klar

Alle som leverte minst 15 lam til Nortura i 2016 får i desse dagar ROS-analysen (Resultat Oversikt Slaktedata). Det er 7 438 Nortura-sauebønder som får ROS-analysen for 2016. Dette er 12 fleire enn i 2015.

ROS-analysen klarROS-analysen er ei attendemelding på slaktekvaliteten på lamma du leverte i fjor på grunnlag av slaktedata som ligg inne.

God slaktekvalitet er spesielt viktig når vi skal auke salet.

Nytt i år er at vi har med andel lam som held Gourmetlam-kvalitet.

Du får høve til å samanlikne deg med medelet av alle medlemmer i Nortura og dei 25 % beste.

Du får også samanlikna deg med medelet i eigen landsdel. Den viktigaste samanlikninga gjer du med deg sjølv.

Ta difor fram ROS-blankettane for dei siste åra og sjå på utviklinga når det gjeld slaktekvaliteten på lam. Set deg kvalitetsmål for 2017 og legg ein plan for korleis du skal nå måla, gjerne saman med ein rådgjevar frå Nortura.

 


 

Utbetalt 42 mill kr i kvantumstillegg

Siste uka i januar ble det avregnet årsoppgjør for kvantumstillegg for småfe, gris, egg og fjørfe på vel 42 millioner kroner.

Årsoppgjøret beregnes etter faktisk levert antall i 2016, fratrukket det som er beregnet A-konto for gris, og for hele året for småfe. Ull teller med i beregning for satsen for småfe. Egg har også fått årsberegning basert på faktisk antall, justert for løpende A-konto utbetaling.

Satsene og trinn er beskrevet i våre leveringsvilkår. Spørsmål om utbetalingen kan rettes til ditt medlemssenter eller på e-post til medlem@nortura.no.

 


 

Møt opp på kretsmøtet

Nortura inviterer alle eiere til årets kretsmøter som starter 20. februar og går fram til 3. mars. Innen årsmøtet går av stabelen den 4. - 5. april skal det være gjennomført kretsmøte i alle 143 kretsene og RU-møter i de 6 regionene i Nortura.

Vil du vite mer om hvordan Nortura planlegger å møte framtida og har du spørsmål og innspill til ledelsen av selskapet, så er kretsmøtet riktig arena. Møt opp, og ta gjerne med ektefelle, samboer eller noen fra den yngre generasjonen også.

Invitasjonen til kretsmøtet har du enten fått på e-post, eller den kommer i posten med det første.

 


 

Marked

Denne uka slaktes det vel 3 800 storfe, det gir full dekning av storfe også denne uka. Slakting av gris er på 19 900 dyr og det er en del mer enn det som etterspørres til skjæring. Det blir derfor innfrysning av gris denne uka.

Selv om det ikke slaktes mer enn 2 500 lam er det mer enn markedet etterspør av ferske lam. Samtidig økes frysefradraget for lam, og det forventes reduksjon av reguleringslageret av lam framover. Det etterspørres mer sau enn det som slaktes og det tas ut noe fra reguleringslager.

I eggmarkedet er det nå relativt god balanse mellom tilførsler og salg. Reguleringslageret er imidlertid noe høyt etter relativt svakt salg i romjula og ved nyttår.

 


 

Pris

Fra mandag 6. februar økes engros og avregningspris med 0,60 kroner per kg for storfe.

For lam økes engrospris med 2 kroner per kg, samtidig som omsetningsavgiften reduseres med 0,50 kroner og grunntilskuddet økes med 0,50 kroner per kg. Totalt blir avregnet pris for lam da økt med 3 kroner per kg.
 
For sau og ung sau reduseres også omsetningsavgiften med 0,50 kr per kg, samtidig som grunntilskuddet økes med 1 krone. Det gir en økning i avregnet pris på 1,50 kroner per kg.   

Frysefradragene for lam og sau økes for å stimulere til økt uttak fra reguleringslager.