Nortura i Bondebladet uke 7/2017

Rekordstor deltakelse på Lam 2017

Den sjuende lammekongressen ble arrangert helga 4.-5. februar på Clarion Hotel Air i Stavanger. Hele 560 deltakere er rekord for lammekongressen som arrangeres hvert tredje år i regi av Norsk Sau og Geit og Nortura.

Markedssituasjonen for lam var et selvsagt tema under kongressen, og her fikk vi en god orientering om hva Nortura gjør for å utvikle nye produkter av sau og lam. Videre hvordan det jobbes i hele verdikjeden, inklusive samarbeidet med butikk-kjedene. At vi må få ned reguleringslageret og gjøre lam til et helårsprodukt, var alle enige om. For lammekjøttet er etterlyst i butikken.

Storsalen ved hotellet var fylt til randen under åpning og fellesforedrag, mens under de parallelle fagforedragene var salen delt i to. Gode pauser mellom foredragene ble brukt til nyttig diskusjon og erfaringsutveksling med kolleger, noe som enkelte påpekte er like nyttig med en slik samling som selve foredragene.

Det var ulike foredrag under temaene; Praktisk sauedrift/ny teknologi, Lammekjøtt og ull på norske ressurser, Framtidas saueavl og Friskere sau og lam. Alle foredragene sammen med bilder fra lammekongressen finner du på .

Nortura sin stand var populær med gode smaksprøver av spekemat fra sau og lam, gode diskusjoner med rådgivere og tillitsvalgte, og Nortura t-skjortene gikk unna.
Nortura sin stand var populær med gode smaksprøver av spekemat fra sau og lam, gode diskusjoner med rådgivere og tillitsvalgte, og Nortura t-skjortene gikk unna.

 


 

GOD TUR med Gilde og DNT

Før jul inngikk Nortura et treårig samarbeid med Den Norske Turistforening, og 1. januar ble Gilde DNT sin nye Turpartner. I den første kampanjen skal Gilde inspirere forbruker til å dra på tur – aller helst med pølser i sekken.

Kampanjen varer ut februar og vil være synlig gjennom materiell i butikk, TV-reklamer og en konkurranse på Facebook. Ved å kommentere på Gilde sine Facebook-poster, kan forbruker være med i trekningen av flotte opplevelser på hyttene til Den Norske Turistforeningen (DNT).

Filmene kan du se under kampanje.

Butikkene har tatt godt imot kampanjen og satt av ekstra plass til turmaten fra Gilde. Her fra Coop Extra Kallerud i Hunndalen. Foto Nortura
Butikkene har tatt godt imot kampanjen og satt av ekstra plass til turmaten fra Gilde. Her fra Coop Extra Kallerud i Hunndalen. Foto Nortura

 


 

Nytt temahefte på innmarksbeite til sau

Godt beite er det rimelegaste og beste grovfôret ein kan gje sauen. I tillegg får dyra mosjon og høve til naturleg åtferd. Beitande storfe og sau er også viktig for kulturlandskapet og god reklame for norsk husdyrhald.

Vi håpar dette nye temaheftet kan gjeve deg idear til betre beitedrift slik at enda større del av fôret til dei grovfôretande husdyra våre kan haustast i form av beite.

Temaheftet er utvikla av Nortura og Norsk landbruksrådgjeving. Logg inn i fagbiblioteket for småfe for å finne temaheftet.

 


 

Møt opp på kretsmøtet

Nortura inviterer alle eiere til årets kretsmøter som starter 20. februar og går fram til 3. mars. Innen årsmøtet går av stabelen den 4. - 5. april skal det være gjennomført kretsmøte i alle 143 kretsene og RU-møter i de 6 regionene i Nortura.

Vil du vite mer om hvordan Nortura planlegger å møte framtida og har du spørsmål og innspill til ledelsen av selskapet, så er kretsmøtet riktig arena. Møt opp på kretsmøtet, og ta gjerne med ektefelle, samboer eller noen fra den yngre generasjonen også.

Kretsmøtene i Nortura 2017

 


 

Legg inn din e-postadresse

Fikk du ikke invitasjonen til kretsmøtet e-post? Da har vi enten ikke registrert din adresse, eller at det kan være feil i din e-postadresse på Min side, sjekk i så fall at den er riktig.

– Vi bruker e-post oftere enn før for å nå ut til dere eiere med viktig informasjon, derfor er det viktig at vi har din e-postadresse, sier organisasjonssjef i Nortura, Tor Olav Brandtzæg.

Både kretsmøteinvitasjonen nå i månedsskiftet, og eierbrev etter hvert styremøte sendes ut på e-post til de vi har registrert med e-postadresse. Om du har e-post, men ikke fått lagt den inn på Min side kan du også kontakte ditt medlemssenter på telefon eller på medlem@nortura.no.

 


 

Årsmelding og regnskap på medlemsweben

Torsdag 16. februar offentliggjøres årsmelding og regnskap for Nortura 2016.

Samtidig vil det bli lagt ut en pressemelding om resultatet for året og siste tertial. Årsmeldingen sendes ikke ut, men du vil finne den under organisasjon/årsmelding.

 


 

Ny spesialveterinær for gris i Midt-NorgeIngeborg Ålmo

Ingeborg Ålmo er ansatt som spesialveterinær gris i Region Midt-Norge, etter at spesialveterinær Oddbjørn Kjelvik går av med pensjon fra 1. april.

Ingeborg er snart 32 år og bor på Inderøy. Hun kommer nå fra en veterinærstilling i Norsk Kylling, og har også bl.a. erfaring fra Veterinærinstituttet i Trondheim.

Ingeborg starter 13. februar og vil ha kontorsted Steinkjer.

 


 

Nortura profilklær

Nortura SA har avtale med Bekken & Strøm AS om Norturaprofilerte klær og utstyr. Du som bonde og Norturamedlem kan kjøpe blant annet rimelige kjeledresser og andre profilklær direkte fra nettbutikken.

Om du ikke har handlet før, og vil handle i nettbutikken så må du første gang registrere deg som kunde hos Bekken & Strøm. Det ligger en enkel oppskrift på hvordan du skal registrere deg på medlem.nortura.no/profil, der det også er lenke til nettbutikken.

Her finner du også en oversikt på hvilke avtaleprodukter Nortura har til svært gunstige priser.

 


 

Marked

Denne uken slaktes det vel 3 800 storfe. Det er noe reduksjon i bestilling og skjæring, det er dermed full dekning med storfe i markedet.

Også for gris er det noe fall i etterspørsel og slakting av 19 200 gris gir overskudd til innfrysning på reguleringslager.

Også for sau og lam er det overskudd og innfrysing. Det er likevel forventet at det framover blir uttak av sau og lam fra fryselager på grunn av betydelige frysefradrag for å stimulere uttak.

 


 

Pris

I henhold til varslet prisløype økes engros- og avregningspris for ung sau og sau med kr 1 per kg fra mandag 13. februar.