Nortura i Bondebladet uke 8/2017

100 millioner i bedret resultat – og et samfunnsregnskap som viser verdiskapinga over hele landet

Nortura bedret sitt resultat med over 100 millioner i 2016, og har dermed landet sitt beste resultat noen gang. I tillegg er det laget en analyse som viser verdiskapinga selskapet bidrar med over hele landet.

Sveinung SvebestadResultatet før skatt endte på 461 millioner, en bedring på 102 millioner fra 2015. Det er særlig effektiviseringstiltak i drifta, økning i salget til proff- og industrimarkedet og godt bidrag fra datterselskap som bidrar til resultatet. Nortura omsatte for drøyt 23 milliarder i 2016, en økning på 935 millioner kroner fra året før.  

– Vi er godt fornøyd med resultatet, særlig at vi klarer å drifte stadig bedre og skape gode resultater i et tøft marked, sier styreleder Sveinung Svebestad. – Samtidig har vi ambisjon om å styrke oss ytterligere i dagligvaremarkedet, og synliggjøre for forbrukeren at Nortura er viktig for Norge framover, sier han.

Samfunnsregnskap for første gang
For første gang har Nortura derfor fått utarbeidet et såkalt samfunnsregnskap som viser hvilken verdiskapning virksomheten bidrar til. Totalt nær 10 milliarder kroner ble utbetalt til bønder over hele landet i 2016. Varer og tjenester for 3,4 milliarder ble kjøpt inn fra andre næringer i hele Norge. Og skatter og avgifter fra bønder, ansatte og underleverandører utgjør totalt 5,1 milliarder kroner. Disse pengene skaper velferd, arbeidsplasser og innovasjon i kommuner over hele landet.

– At Nortura finnes, gjør en stor forskjell for mange lokalsamfunn og bidrar til verdiskaping og velferd i nær sagt hver eneste kommune i landet, sier konsernsjef Arne Kristian Kolberg.

– Det er godt å vite at dette er verdier som blir igjen i Norge, til beste for fellesskapet. Det er opp til oss som samfunn om vi velger å bruke pengene på flere lærere, sykehjemsplasser eller som innovasjonsstøtte til nye bedrifter.

Nortura har 32 fabrikker, 5 179 årsverk og 18 314 bønder som leverer til selskapet.

– Jeg ønsker at både politikere og folk flest skal se at det er viktig for Norge at det går bra for Nortura, og at vår virksomhet gjør en forskjell for landet vårt, sier Kolberg.

Nøkkeltall fakta årsresultat 2016 i millioner kr (2015):

  • Omsetning: 23 153 (22 218)
  • Resultat før skatt: 461 (359)
  • Omsetning pr årsverk: 4,47 (4,15)

Fakta om samfunnsregnskapet 2016:

  • Utbetaling til bønder (eiere): 9, 8 milliarder kroner
  • Innkjøp av varer og tjenester fra annen næring: 3, 43 milliarder
  • Skatter og avgifter fra ansatte, bønder og underleverandører: 5,1 milliarder kroner

Mer fra resultatet og samfunnsregnskapet samt årsmelding for Nortura SA 2016 finnes på medlem.nortura.no.

 


 

Trenger du ny avlsokse til våren – bestill nå!

Det lønner seg å bestille avlsokse så tidlig som mulig. Da kan du velge blant de beste dyrene og transporten kan planlegges godt – for å få så lav kostnad som mulig.

Kåring av ungokser er allerede startet, og etter hvert får Nortura en oversikt på dyr som kommer for salg og kvaliteten på disse. En tidlig bestilling gir også et bilde på hvor mange dyr det vil bli behov for.

– Ved kjøp av avlsokser er det beste alternativet at kjøper selv reiser og vurderer aktuelt dyr før handelen, sier Bengt Egil Elve, tilførselsleder storfe i region Vest.

– Den nye oksen bør komme til besetningen minst en måned før den skal slippes. Oksen bør være i en egen binge i fjøset med resten av besetningen. Den bør aldri stalles opp i en tom bygning. Da blir den kjent med både folk, bygninger, rutiner og dyr før den skal bedekke. Det øker sjansen for å få en velfungerende okse, sier Elve.

 


 

Eggprodusenter må legge om til mer frittgående produksjon

Behovet for en større andel egg fra frittgående høns øker raskt, og vi har behov for omlegging av ca. 2000 tonn egg fra miljøinnredning til frittgående produksjon.

Behovet nå tilsier at 15-20 eggprodusenter snarest bør legge om. Det er da naturlig at de produsentene som investerte i miljøinnredning i 2007 eller tidligere legger om først.

Eggprodusentene er tidligere orientert om utviklingen, det har også vært tema på flere produsentmøter, både før jul og nå på nyåret.

Vi er trygge på det konkrete behovet som er skissert ovenfor. Om og når vi må gjøre flere omstillinger, får vi ta når det konkrete behovet melder seg.

Vi vurderer det som svært vanskelig å snu denne trenden, selv om det kan argumenteres med at produksjonene er likeverdige i forhold til dyrevelferd.

 


 

Bestill elektroniske øremerker innen 1. mars

Nortura fortsetter å gi pristillegg for sau og lam med elektroniske øremerke. Ordningen er som før, kr 12 per dyr, avregnet på slakteoppgjøret. Bestiller du innen 1. mars, får du 13 prosent rabatt på øremerkene.
 
Alle småfeslaktelinjene i Nortura er avhengig av elektronisk øremerking for at registreringen skal gå raskt og med minst mulig risiko for feil. Vi har derfor hatt krav om elektronisk øremerking siden 2010.
 
Nortura gir et pristillegg på kr 12,- per dyr også i 2017. Tillegget vil bli avregnet på slakteoppgjøret i forbindelse med slakting av dyr som blir levert med elektroniske øremerke.

Slik oppnår du rabatt
For å oppnå medlemsrabatt på øremerker, bestiller du innen frist på www.osid.no eller returnerer bestillingsskjemaet i tilbudsbrevet du fikk fra OS ID og Nortura i november i fjor.

Du får mer rabatt jo tidligere du bestiller

  • 25 % rabatt ved bestilling senest 22. november 2016
  • 20 % rabatt ved bestilling senest 20. januar 2017
  • 13 % rabatt ved bestilling senest 1. mars 2017   

Bestill snarest for å oppnå rabatt. Merkene mottar du i god tid før lamming (NB: Oppgi dato for lamming ved bestilling). Fram til 30. juni får du samme rabatt ved tilleggsbestilling av øremerker som ved hovedbestillingen.

Se mer om årets merketilbud på medlem.nortura.no/rfid.

 


 

Ny produktserie: Gilde Edelgris fra Vega

Gilde Edelgris fra Vega er en ny, spennende serie med svineprodukter produsert etter gamle nordnorske tradisjoner. Serien vil selges i Rema 1000 sine butikker i Nord-Norge.

– Med Edelgris fra Vega, fôret på tang fra Helgelandskysten, slaktet på Bjerka, og skåret, foredlet og pakket i Målselv, er dette stolt nord-norsk lokalmat vi lenge har gledet oss til å lansere, sier produktsjef i Nortura Kjøttcompagniet, Guri Sandven.

Resultatet er et bredt utvalg produkter av saftig og smaksrikt svinekjøtt; indrefilet, nakkefilet, skinkestek surret med svor, lettsaltet rå skinkeknoke, badsturøkt kokt svineknoke, koteletter, badsturøkte koteletter, nakkekoteletter, hverdagsbiff, bøkerøkte kjøttpølser og tørrhengt bacon i bit.

– Historien og omgivelsene på Vega har bygget et landbruksmiljø med godt samhold, deling av erfaringer og høy kompetanse. Vi er veldig glade for å nå kunne fronte og bruke dette inn i en egen produktserie, sier Guri Sandven.

 


 

Marked

Denne uka slaktes det ca. 3 100 storfe. Det er 700 dyr mindre enn forrige uke og dekningsgraden går ned til 61 prosent.

Det slaktes ca. 18 900 gris. Det er litt mer enn markedet etterspør og dermed blir det noe innfrysing til reguleringslager denne uka.    

Det slaktes forholdsvis mye småfe denne uka, ca. 4 000 lam og 3 200 sau. Det er mer enn markedet etterspør og ca. 4 000 dyr fryses inn til reguleringslager.   

 


 

Pris

Fra mandag 20. februar økes avregningsprisen for lam med kr 2,00 per kg. Endringen skyldes økt engrospris i tråd med det som er varslet tidligere.