Nortura i Bondebladet uke 9/2017

Nye produkter:
Grillpølser med smak av pepperoni og kalkunbacon

De klassiske grillpølsene fra Gilde og Prior kommer nå med nye smaker.

De klassiske grillpølsene fra Gilde og Prior kommer nå med nye smaker.

Gilde grillpølse med Pepperoni
I nyheten Gilde Grillpølse med Pepperoni, får landets mest solgte grillpølse smak av landets mest solgte pepperoni. Den nye grillpølsen fikk terningkast 5 i VGs smakstest av produktnyheter, og omtales som "et veldig bra supplement til folkets grillpølse."
 
Prior Grillpølse med Kalkunbacon

Prior kalkunbacon har siden lansering i september blitt et populært produkt og høstet gode tilbakemeldinger på smak og konsistens. Nå lanseres en ny grillpølse fra Prior med biter av det samme baconet – en baconpølse for de som foretrekker pølser av hvitt kjøtt. Prior Grillpølse med Kalkunbacon inneholder 40% mindre fett enn vanlige pølser.
 
Hvilken nyhet er størst og best? – Følg med, neste uke starter en ny kampanje!

 


 

Trine Hasvang Vaag innstilt som ny styreleiar

Trine Hasvang Vaag er innstilt som ny styreleiar i Nortura SA. Ho vil, dersom ho vert  valt på Nortura sitt Årsmøte i april, overta leiartrøya etter Sveinung Svebestad som i fjor haust ga valkomitéen beskjed om at han ynskte avløysing etter 9 år som styreleiar i Nortura.

Trine Hasvang Vaag– Leiarvervet i Nortura er truleg ein av dei mest krevjande posisjonane i landbruket. Vi gjekk breitt ut og har i løpet av prosessen vurdert både eksterne og interne kandidatar. Det er ein einstemmig valkomité som står bak innstillinga og vi er svært nøgd med at Vaag takka ja, seier leiar i valkomitéen Arne Magnus Aasen.

Vaag er frå Snåsa i Nord Trøndelag og driv mjølk- og kjøtproduksjon. Ho vart valt inn i styret i Nortura i fjor, men har lang organisasjonserfaring frå landbruket sine organisasjonar.

– Vi har vore på leiting etter ein kandidat som har stor forståing for heilskapen i Nortura sine utfordringar - i samspelet mellom industri, marknad og politikk. Det trur vi Vaag gjer, og vi kjenner oss trygge på at ho har dei eigenskapane som krevjast for å overta denne viktige funksjonen som Sveinung Svebestad har fylt på ein glimrande måte i 9 år, seier Arne Magnus Aasen.       

Også Teig Madsen og Robert Søndrål ga i vinter valkomitéen beskjed om at dei ynskte avløysing etter høvesvis 8 år og 4 år i styret.

Som nytt styremedlem etter Teig Madsen innstiller valkomitéen på Merethe Sund. Ho er frå Sømna i Nordland.

Jon Lilleslett frå Hol i Buskerud er innstilt som ny i styret etter Robert Søndrål. Som nytt styremedlem etter Trine Hasvang Vaag føreslår valkomitéen Jan Erik Fløtre frå Byrkjelo i Sogn og Fjordane.

Øvrige frå styret på val i 2017 er Bente Roer og Per Heringstad. Valkomitéen innstiller på attval av begge to. Per Heringstad er i dag nestleiar og vert føreslått i den posisjonen for ein ny periode.

– Det vil alltid vere mange og ulike forventningar knytt til valkomitén sitt arbeid, både med omsyn til produksjon, geografi, kjønn osv. I ein så kompleks organisasjon som Nortura er det også viktig at den balansen er nokolunde grei. Vi har likevel fyrst og fremst vore opptatt av å setje saman eit styre med personar som i størst mogeleg grad utfyller kvarandre, og som samla sett gjev Nortura sterkast slagkraft. Eg håpar og trur vi har klart å kombinere desse omsyna, seier Arne Magnus Aasen.   

 


 

Nortura overtar URFE

Nortura har overtatt ansvaret for varestrømmen URFE. Samtidig er det etablert et nytt selskap, Urfe SA som er et samvirkeselskap bestående av kjøttprodusenter som benytter tradisjonelle norske melkeferaser («URFE») for melk- og kjøttproduksjon. Urfe SA er også registrert som eier av varemerket «URFE».

Nortura SA ønsker å markedsføre og selge kjøtt fra urfe under varemerket «URFE» i visse markeder. Skal vi lykkes i dette er det derfor viktig at vi får innmeldt flere slike dyr fremover.

For å kunne levere slakt inn i denne varestrømmen må du som leverandør være medlem i Urfe SA og Nortura SA.

Urfe er definert som følgende raser:

  • Sidet trønderfe og Nordlandsfe (stn)
  • Vestlandsk fjordfe (vff)
  • Vestlandsk raudkolle (vrk)
  • Østlandsk rødkolle (ørk)
  • Dølafe (døl)
  • Telemarkfe (tel)

Dyrene skal være minst 87,5 % reinrasede dyr av en av de overnevnte rasene. Alle voksne dyr skal ha vært minimum vært på beite minst 1 sesong. Generelt godt dyrehold der KSL er et minimumskrav.

Mer info om varestrømmen og leveransebetingelser finner du på medlem.nortura.no/storfe.

 


 

Lam i butikken

Aldri før har det vært så stort fokus på å selge lam hele året som det er nå. Nortura har store ambisjoner om at samarbeidet med butikk-kjedene skal gjøre lam mer tilgjengelig i butikk hele året.

Mange, og spesielt småfeprodusentene etterlyser lammekjøtt i butikken. Framover vil det komme fortløpende kampanjer på lam i ulike kjeder, og noen av kampanjene går på flere kjeder samtidig.

Kampanjefokuset denne uka på Salt lammekjøtt og Vossakorv blir kjørt i kundeavis og plakattilbud i nesten alle kjedeprofiler i Sør, Vest, Midt og Nord. Det gjennomføres i tillegg over 50 demoer på lam rundt om i landet.

På vil vi forsøke å jevnlig oppdatere kampanjer og tilgjengelige produkter av lam, og hvilke butikker som selger. Følg med, og del gjerne på sosiale medier.

 


 

Marked

Denne uka slaktes det ca. 3 200 storfe. Det er for lite i forhold til det som etterspørres og dekningsgraden er 60 prosent. Det er litt storfe på reguleringslager og dette tas nå ut. Nortura har også anmodet om at tollen på nytt settes ned slik at markedet kan suppleres med import.

Av gris slaktes det ca. 19 200 stk. Det er også mindre enn markedet etterspør og dekningsgraden er 91 prosent. Det kan bli tatt ut noe gris fra reguleringslager for å dekke behovet.   

Fortsatt slaktes det mer sau og lam enn det er mulig å få avsatt ferskt og det blir innfrysing til reguleringslager også denne uka.

 


 

Pris

Fra mandag 27. februar økes grunntilskuddet for vær til kr 5,00.