Ukemeldinger til Norturasiden i Bondebladet om nyhetssaker, markedssituasjon og eventuelle prisendringer.

Legges vanligvis ut her på nettsiden hver fredag kl. 13, eller til hver utgave av Bondebladet.