Nortura i Bondebladet uke 1/2023

 

Prisløype storfe 1. halvår

Målet med prisløypa er at gjennomsnittsprisen for alle slakt som er levert innenfor et halvår i sum når nivået på PGE. Nortura endrer prisen på storfe igjennom halvåret med mål om å best mulig kunne dekke markedet med ferskt storfekjøtt når etterspørselen er størst. Dessverre påvirker telledatoen slaktingen mye og vi må derfor bruke pris for å jevne ut leveransene. Det er disse faktorene som påvirker prisløypa i størst grad.

Charolais

– Formålet med prisløypen er å ta ut den vedtatte hevingen av planlagt gjennomsnittlig engrospris (PGE) på en slik måte at den gir et best mulig samsvar mellom slakting og etterspørsel. Etter et midlertidig overskudd av storfe i høst er det viktig å redusere fryselageret, sier Ole Anders Fjeldberg, fagsjef storfe i Nortura.

Prognosen fra totalmarked for 2023 viser et overskudd av storfe når du hensyntar reguleringslager, men viser en underdekning på om lag 3000 tonn storfe for 1. halvår. Underdekningen for 1. halvår 2023 bidrar til å redusere storfe på reguleringslager. I prognosen er det forutsatt at importkvotene blir benyttet.  

– Som dere kjenner er det en kraftig kostnadsøkning som er årsaken til økningen i bl.a. slaktekostnader og inntransport. Økningen i omsetningsavgiften er på grunn av midlertidig overskudd av storfe og er uheldig for bonden, men vil stabiliseres etter en periode med markedsbalanse, sier Fjeldberg. 

Økt kvalitetstillegg fra nyttår

I tillegg til prisøkningen er det positivt at kvalitetstillegget på storfe øker med kr. 3,00 for slakteklasse O og O+, for fettklasse 4- eller lavere. Satsene økes til kr. 5,50 for klasse O og kr. 10,50 for klasse O+. Prisøkningen gjelder alle som får kvalitetstillegg, men ikke for okse og ku.

– Det er også denne gangen lagt til en prisnedgang mot telledato for å utligne satsene for slaktemodne dyr. Prisløypa stimulerer til økt tilførsel etter påske og mot sommeren. Det oppfordres med dette å levere mest mulig av slaktene i denne perioden for å unngå stimulering til innfrysning av storfe til høsten igjen. God tilførsel av slakt mot sommeren dekker markedet med Norsk ferskt storfekjøtt og forhindre import av ferskt kjøtt, sier Fjeldberg.

Prisløype første halvår:

 

Uke 1

Uke 9

Uke 13

Uke 16

Dato

2.1.23

27.2.23

27.3.23

17.4.23

Endring i noteringspris

3,39

- 1,50

1,50

2,30

Endring i omsetningsavgift

1,10

1,00

- 1,10

 

Ekstra avtaletillegg

       

Endring i utbetalingspris

2,29

- 2,50

2,60

2,30

 


 

Prisløype og endringer for småfe 1. halvår

Nortura har tidligere presentert engrosprisløypa for sau og lam for første halvår. Nå har konsernstyret vedtatt budsjett og hatt en gjennomgang av nettonoteringa. Vi kan dermed presentere prognose for endringer avregningspriser for første halvår.

Se alle prisendringer og tilskuddsendringer for lam, sau, vær, geit og kje på medlem.nortura.no/smaafe.

Fra nyttår økes kvalitetstilskudd lammeslakt med kr. 75,- pr lam klasse O+ og bedre, og kvalitetstilskuddet for kjeslakt økes med kr. 50,- pr kje over 3,5 kg.

 


 

Prisløype for gris i 1. halvår

Prisløypa har som mål at gjennomsnittet av pris for året skal oppnå planlagt gjennomsnittlig engrospris (PGE).

Endringer i avregningspris endres mindre enn engrosprisen grunnet økte kostnader i slakterivirksomhetene.

Det gjøres endringer i vekttabellen for gris hvor målet er å få inn mindre gris over 93 kg. Dette gjøres for å få mindre feit gris og for å justere ned snittvekta for å bedre balansen i markedet. Det endres også i betalingen for kjøttprosent. En vil få bedre betalt for gris med høy kjøttprosent og mindre betalt for feit gris.

Se prisløypa for 1. halvår på medlem.nortura.no/gris.

 


 

Satser omsetningsavgift 2023

I Omsetningsrådets møte 9. desember ble satsene for omsetningsavgift 2023 fastsatt.

Under forutsetning av at Landbruks- og matdepartementet fastsetter maksimalsatser som anbefalt, fastsettes satsene for omsetningsavgift som følger. Satsene vist i kroner per kilo:

 

1.1

27.2

27.3

31.7

11.9

2.10

13.11

Egg

1,00

 

 

 

 

 

 

Storfe

1,70

2,70

1,60

 

 

3,10

2,30

Lam

1,40

 

 

0,40

1,40

 

 

Sau

1,40

 

 

 

 

 

 

Gris

0,90

 

 

 

 

 

 

Kylling/kalkun

0,28

 

 

 

 

 

 

 


 

Bli med på eierskiftekurs i februar 2023

Skal du overta gården i løpet av de nærmeste årene? Eller går du i tanker om å selge, legge ned eller overlate driften til neste generasjon? Da vil vi anbefale å bli med på eierskiftekurs i februar 2023.

Vi har etter hvert lang erfaring med våre digitale eierskiftekurs. Tidligere deltagere har vært med å forme og forbedre kurset, og resultatet i dag er et innholdsrikt og nyttig kurs for deg og dere som står foran en livsendring som et eierskifte eller avvikling er. 

Kurset er et samarbeid mellom TINE og Nortura, og går over tre kvelder i februar med disse temaene:

 • Dag 1: Prosessen mot eierskifte
 • Dag 2: Verdsetting, oppgjør og skatt
 • Dag 3: Sosiale rettigheter og pensjon

Kurset kjøres i relativt små grupper nettopp får å få til dialog, spørsmålsrunder og utveksling av erfaring og konkrete problemstillinger. Påmelding på våre nettsider i januar.

 


 

Nortura, TYR og Fjøssystemer arrangerer storfemøter

Den spesialiserte kjøttproduksjonen er i en krevende situasjon, og da gjelder det å se mulighetene i framtida. Nortura, TYR og Fjøssystemer inviterer storfekjøttprodusenter til fagmøter med inspirasjon og humor.

 • Mandag 16. januar kl. 18.30 – Dale-Gudbrands gaard, Sør-Fron
 • Lørdag 21. januar, kl. 12.00 – Vårtun ungdomshus i Hegra
 • Lørdag 28. januar, kl. 11.00 – Travparken i Bergen 

Foreløpig program: 

 • Velkommen ved styreleder Erling Gresseth, TYR og Trine Vaag, Nortura 
 • Humoristisk blikk på en framtid med muligheter v/Håkon Marius Kvæken 
 • Full stopp eller muligheter i storfekjøttmarkedet? v/representant fra Totalmarked eller Nortura
 • Muligheter med Innovasjon Norge v/representant fra Innovasjon Norge 
 • Fortsatt ammeku i eksisterende bygg v/representant fra Fjøssystemer  

Innledere på møtene vil variere noe mellommøtene, så derfor er programmet foreløpig satt opp slik. På møtet i Bergen har dessverre ikke Håkon Marius anledning til å delta, så vi jobber med alternativ til det innlegget. Se eventuelle oppdateringer på våre nettsider.

 


 

Marked

Det slaktes i underkant av 4 500 storfe i uke 1 og dekningsgraden er 100 prosent.

Det slaktes i overkant av 18 900 gris, som gir en dekningsgrad på 102 prosent.

Det er ingen slakting av småfe før neste uke (uke 2).

 


 

Pris

Pristabellen i denne utgaven er avregningspriser for uke 52, i romjulen. Prislisten for uke 1/2023 var ikke klar da denne utgaven gikk i trykk. Det henvises til pristabeller på medlem.nortura.no for endringer fra mandag 2. januar.