Nortura i Bondebladet uke 13/2022

 

Statsministeren besøkte framtidas mønsterbruk

Rester fra norsk kylling-produksjon kan bli en ny og viktig kilde til norsk protein, med stor næringsverdi for dyr og mennesker. Statsminister Jonas Gahr Støre fikk tirsdag sist uke omvisning på Bioco-anlegget, som kan bli et viktig mønsterbruk for norsk matindustri.

Statsministerbesøk på Bioco

Østfold-selskapet Bioco, som ble offisielt åpnet i 2021, har lykkes med å gjøre overskuddsprodukter fra matindustriens til konsentrat med høy ernæringsmessig kvalitet.

Istedenfor å sende restene fra kylling og kalkun direkte til fôr, har selskapet Bioco gjennom et bioteknologisk prosess-anlegg klart å raffinere produkter for å utvinne konsentrert protein. Fabrikken er den første av sitt slag innen kjøttindustrien, teknologien er hentet fra fiskerinæringen. Produktene kan benyttes som proteinkilde i fôr til kjæledyr og som kosttilskudd direkte i måltider som smakstilsetning eller proteinberiking. Selskapet Norilia, som er Biocos markedsorgan, arbeider både mot det norske og utenlandske markedet.

Utnytter overskuddsprodukter fra norsk matindustri

– Anlegget viser hvordan vi som en betydelig norske matvareprodusent, ved hjelp av ny teknologi, kan utnytte råstoffene som kommer fra vår produksjon. Ved hjelp av en avansert utvinningsprosess, kan vi skille ut høykonsentrert protein som kan komme både mennesker og dyr til gode, slik blir vi også en potensielt viktig kilde til økt andel av protein fra det norske markedet, sa konsernsjef i Nortura Anne Marit Panengstuen i Nortura da hun og konsernsjef Svenn Ivar Fure i Felleskjøpet Agri ønsket Statsminister Jonas Gahr Støre velkommen til Bioco.

Bioco-anlegget ligger vegg i vegg med Nortura Hærland, som er Norges største slakteri for fjørfe. Her overføres beinrester fra kylling- og kalkunproduksjonen via rør fra ett anlegg til et annet. Bioco-anlegget er eiet av Felleskjøpet Agri og Nortura.

Se mer på våre nettsider.

Anne Marit Panengstuen, Jonas Gahr Støre og Svenn Ivar Fure
Anne Marit Panengstuen, Jonas Gahr Støre og Svenn Ivar Fure. Begge foto: Tor Lindseth

 


 

Årsmøte i Nortura SA på Lillestrøm

Tirsdag 5. og onsdag 6. april er det årsmøte i Nortura SA på Thon Arena på Lillestrøm.

Fra årsmøtet til Nortura SA på Lillestrøm i 2019, både i 2020 og 2021 ble det ikke arrangert årsmøte der alle var samlet

Du finner oversikt over alle årsmøteutsendinger på medlem.nortura.no så du ser hvem som representerer ditt område. Årsmøtet består av 80 medlemsvalgte utsendinger. I tillegg møter konsernstyret med 14 styremedlemmer samt årsmøtets ordfører og varaordfører. De ansatte er representert i henhold til inngåtte avtaler. Årsmøtet velger styre, kontrollkomité og valgkomité.

Styreleder Trine Hasvang Vaag sin årsmøtetale vil bli lagt ut på vår nettside, talen blir også filmet så du kan se den i ettertid. På første dag er det paneldebatt, og blant annet vedtak på disponering av resultat og utbetaling av medlemskapital. Valgene skjer på andre dag av årsmøtet.

Du vil også kunne følge med på hva som skjer på årsmøtet på vår facebookside Medlem Nortura.

 


 

Nortura øker tilleggsytelse på storfe med 25 millioner!

På bakgrunn av tilbakemeldinger fra Nortura eiere har Norturas styre vedtatt og endre profilen på puljetillegget for storfe. Endringen innebærer at laveste antall dyr pr pulje reduseres fra 5 til 3 dyr. I tillegg økes satsene for alle puljestørrelser, men samtidig slik at det differansen mellom trinnene blir mindre.  

Ku i fokus

Puljestørrelser ble endret fra årsskiftet, nye satser per pulje er gjeldende fra mandag 28. mars.

Etter endringen oppnås høyeste sats ved 16 dyr, mot tidligere 23 dyr pr pulje.

Tabell med satser på puljetilleggene ser du på medlem.nortura.no/storfe.  

Øker ku/kalv-tillegg – må meldes inn på avtale

Samtidig øker Nortura ku/kalv-tillegget fra kr 2 pr kg til kr 3 pr kg. Tillegget gis for alle dyr i kategorien ung ku og ku for medlemmer med ku/kalv avtale som tidligere, men betinger nå i tillegg at kyrne er meldt inn på avtale.

 


 

Åpningstider medlemssenter i påsken

Nortura Medlemssenter på tlf. 955 18 400 har åpent kl. 07.00 – 12.00 onsdag før skjærtorsdag.

Skjærtorsdag, langfredag og 2. påskedag er stengt. Kontakt oss utenom åpningstid på medlem@nortura.no

 


 

Trekk for merkeløse storfe fra april

Fra mandag 4. april innføres et trekk på kr. 500,- pr storfe definert som merkeløst ved mottak på fjøs. Trekket er for å dekke det merarbeid feil, eller manglende merking medfører. Et slikt trekk har vært praksis i mange år for gris.

Feil og manglende merker på storfe gir Nortura betydelige utfordringer, både med manuelle rutiner for å rydde opp, men ikke minst risiko for at det kommer slakt inn i verdikjeden uten nødvendig dokumentasjon. Konsekvensen av dette kan medføre at dagsproduksjoner må kasseres og/eller dyr blir kassert med økonomisk tap for produsent.

Slaktedyr med trekk går ikke inn i spesialvarestrøm

Tillegg for spesialvarestrøm vil bortfalle ved trekk (Kvalitetskalv, Økologisk, Norsk Kjøttfe, Nortura kvige, Nortura Angus, Urfe o.l.) da dyrene ikke kan gå til spesialvarestrøm.

Hva gjør du hvis dyr mister øremerke rett før levering?

Det er mulighet til å be om en hasteordre hos OS ID. Se på medlem.nortura.no/storfe.

Hva blir definert som merkeløst dyr?

Se også på medlem.nortura.no/storfe, eller i nyhetsbrev du har fått tilsendt på epost.

 


 

Marked

Det slaktes i overkant av 3 700 storfe uke 13, og dekningsgraden er 83 prosent. Det er åpent for import på storfe.

Det slaktes i overkant av 18 000 gris som gir en dekningsgrad på 100 prosent. Det er åpent for import på gris.

På småfe er det lokal dekning på sau og lam. Siste del av lam født i fjor slaktes nå i uke 13 og 14.

De to siste ukene nå før påske har det høyeste eggsalget i året. Tiltak i markedsreguleringen benyttes for egg på reguleringslageret fra overskudd tidligere i vinter.

 


 

Pris

Avregningsprisen for storfe økes med kr. 2,30 pr kg fra mandag 28. mars. Grunnet som tidligere annonsert økt engrospris med kr. 1,30 pr kg, og redusert omsetningsavgift med kr. 1,- pr kg. Ekstra avtaletillegg står ut uke 14, engrospris økes videre uke 16 og uke 18, se under medlem.nortura.no/storfe/priser-vilkar.