Nortura i Bondebladet uke 16/2022

 

Trine Hasvang Vaag gjenvalgt som styreleder i Nortura

Gårdbruker Trine Hasvang Vaag (51) er gjenvalgt som styreleder i Nortura SA.

Trine Hasvang Vaag (51) er gjenvalgt som styreleder

Melk- og kjøttprodusent Trine Hasvang Vaag fra Snåsa i Trøndelag, er gjenvalgt som styreleder i bondens selskap, Nortura SA. Dette skjedde under årsmøtet onsdag 6. april.

– Tusen takk for tilliten, sa Vaag til årsmøtet.

Vaag var på forhånd innstilt på topp av valgkomiteen, og ble valgt av et stort flertall med 108 stemmer mot 3 blanke. Dette blir Vaags sjette år som styreleder i Nortura SA.

–  Vi opplever Vaag som svært motivert for oppgaven, og at hun har stor tillit ute blant bøndene. Dette er et godt utgangspunkt for noen som skal lede bondens selskap videre, sier leder for valgkomiteen Bjarte Myren.

En tydelig bonde-stemme

Valgkomiteen mener at Vaag har en tydelig stemme når det kommer til å løfte økonomien til eierne. For eksempel tok Vaag i vinter til orde for, og fikk gjennomslag for, en ekstraordinær økning av Planlagt gjennomsnittlig engrospris (PGE). Dette med bakgrunn i den ekstraordinære kostnadsveksten som landbruksnæringa har opplevd den siste tida.

I sin tale til årsmøtedelegatene var Vaag tydelig på at arbeidet med å bedre økonomien til Nortura-bonden, slettes ikke er over.

– De systemene som er for prisfastsettelse i landbruket og dagligvaremarkedet er ikke laget for å takle slike voldsomme endringer som vi nå opplever. Systemet er laget for stabilitet. Men stabilitet kun på inntektssiden holder ikke når vi står midt oppe i en kostnadstsunami som nå, sier Vaag.

Dette ga god klangbunn hos de tillitsvalgte bøndene som etter tur roste styrelederen.

– Takk til Trine for jobben som du og styret gjør for å løfte bondens økonomi, og takk for at du er så offensiv om hvordan du snakker om framtida i landbruket, sa Hans Ole Erikstein under generaldebatten.

Forventer kandidat fra region Midt

Som nye medlemmer til styret hadde valgkomiteen foreslått Linda Gjerde Myren (Vest) og Ole Johs Egeland (Øst). Derfor var Ole Reino Tala (Øst) og Olav Håkon Ulfsnes (Midt) foreslått ute av styret. Region Midt poengterte at de var forundret over utbyttinga av Ulfsnes.

– Vi vet at valgkomiteen har lagt ned mye arbeid og det har jeg stor respekt for. Styret har fått mye og velfortjent skryt, og vi mener at Olav Håkon Ulfsnes spiller en viktig rolle. Vi forventer at det er plass til en kandidat fra Midt ved neste korsvei, sa Lars Morten Rosmo i en kommentar til innstillinga.

Selv takket Ulfsnes for seg og sa at han hadde tillit til at det nye laget.

De nye medlemmene i styret

Linda Gjerde Myren og Ole Johs Egeland ble begge valgt inn i Norturas konsernstyre.

Eiervalgte:

 • Styreleder: Trine Hasvang Vaag (gjenvalgt for 1 år)
 • Nestleder: Jan Erik Fløtre (gjenvalgt som nestleder for 1 år og styremedlem for 2 år)
 • Styremedlem: Hans Amund Braastad (gjenvalgt for 2 år)
 • Styremedlem: Linda Gjerde Myren (ny, valgt for 2 år)
 • Styremedlem: Ole Johs Egeland (ny, valgt for 2 år)
 • Styremedlem: Merete Sund (ikke på valg)
 • Styremedlem: Tronn Flittie (ikke på valg)
 • Styremedlem: Bente Borgen (ikke på valg)
 • Styremedlem: Tone Steinsland (ikke på valg)

Varamedlemmer til styret for 1 år

 1. Johan Kristian Daling
 2. Martin Mæland
 3. Bente Børsheim
 4. Mari Trosten

Resterende valg av ordfører, varaordfører, kontrollkomite og valgkomite gikk etter valgkomiteens forslag, det samme også godtgjørelser til tillitsvalgte.

Se styreleders årsmøtetale

– Vi forventer en krisepakke fra staten som fullt ut må kompensere for de urimelige kostnadene som rammer jordbruket. Vi vet det er vanskelig å ta alle kostnadene ut i markedet, men vi forventer at Regjeringen sikrer et tollvern som beskytter norsk matproduksjon også hvis internasjonale priser går tilbake, det sa styreleder i Nortura Trine Vaag i sin tale til årsmøtet i Nortura på Lillestrøm tirsdag 5. april.

Se hele talen i videoen på medlem.nortura.no.

 


 

Nortura utbetaler 95,8 millioner kroner i medlemskapital

Nortura SA utbetaler 95,8 millioner kroner i medlemskapital og renter, samt frivillig tilleggsandelsinnskudd til Nortura-bonden.

Fra årsmøtesalen

Nortura utbetaler nærmere 96 millioner kroner i medlemskapital til Nortura-bonden. Dette ble bestemt av årsmøtet i Nortura tirsdag 5. mars. Det var konsernstyret som tidligere i vår foreslo å utbetale medlemskapital og renter til eierne. 

– Nortura er bondens eget selskap, og jeg er glad for at vi bidrar til å løfte inntekten med medlemskapital i en utfordrende tid for bonden, sier styreleder Trine Hasvang Vaag.  

I tillegg utbetales tilleggsandelsinnskudd, etter at årsmøtet i 2021 vedtok å avvikle ordningen. Beløpene for medlemskapital fra 2013 og tilleggsandelsinnskudd, utgjør henholdsvis 74,0 og 4,3 millioner kroner. 

Står på individuell medlemskapitalkonto  

Dette blir andre året på rad at årsmøtet utbetaler medlemskapital. I fjor utbetalte Nortura medlemskapital som ble avsatt for regnskapsårene 2010 og 2011. I år er det opparbeidet medlemskapital fra regnskapsåret 2012 som utbetales.  

– Dette betyr at dersom du var medlem, og leverte slakt til Nortura tilbake i 2012, så kan du vente deg en utbetaling, sier Vaag.  

Medlemskapital er tidligere disponert overskudd i selskapet, som er fordelt på hver enkelt produsents individuelle medlemskapitalkonto, basert på det enkelte medlem sin samhandling med Nortura det aktuelle året.  

Utbetaling av medlemskapital er ikke en disponering av årsresultat, men en beslutning Årsmøtet kan ta når tidligere års disponeringer til medlemskapital har stått i selskapet i minimum 7 år. 

Ordningen ble innført i 2010 og første mulige utbetaling var i 2017. Da ble det utbetalt rett i underkant av 62 millioner kroner. Det ble ikke utbetalt medlemskapital i 2018, 2019 eller 2020. I 2021 ble det utbetalt for to år samtidig.  

 


 

Trekkfuglene kommer – øk smitteberedskapen!

I 2021 fikk vi de første påvisningene av høypatogen fugleinfluensa i kommersielt fjørfehold i Norge. Det betyr at smittetrusselen har kommet tett på oss.

Vi må være forberedt på at det påvises fugleinfluensa på villfugler nå i vår, og at det kan bli innført portforbud i enkelte kommuner, i større områder eller i store deler av/hele landet. De første trekkfuglene har kommet, og det vil øke på de kommende ukene. 

Det er derfor viktig at alle produsenter skjerper egen beredskap og smittebeskyttelse.

Se mer i Nyhetsbrev fra Nortura Hvitt Kjøtt utsendt 6. april.

 


 

Marked

Det slaktes i underkant av 3 400 storfe uke 16 og dekningsgraden er 40 prosent.

Det slaktes i overkant av 17 000 gris uke 16 som gir en dekningsgrad på 81 prosent. Det er åpent for import på gris.

Det er ingen slakting av sau og lam uke 16.

Rett etter påske er det normalt bra eggsalg med behov for å fylle opp med egg i butikkene. Høyt eggsalg og få salgsdager i påska gir god etterspørsel.

 


 

Pris

Endringene fra mandag 18. april skyldes økt engrospris for storfe, kalv og geit samt kostnader for energi og inntransport, se prislisten. Energiprisene både for inntransport og slakting har økt betydelig det siste halvår. Nortura må av den grunn øke trekket for slakting og inntransport fra 18. april.