Nortura i Bondebladet uke 17/2022

 

Nortura økte antall Nøkkelhullsprodukter  

I 2021 økte Nortura volumet av Nøkkelhullsprodukter fra 18% til 19,3%. Dette er et resultat av en større satsning på sunnere produkter, der fjorårets lansering av serien Lyst kjøtt var en viktig bidragsyter. Innen 2030 skal 50% av Norturas salgsvolum for egne merkevarer være Nøkkelhullsmerket. 

Nøkkelhullsprodukter

Nortura er en av Norges ledende aktører på Nøkkelhullsmerkede produkter. I dag er godt over halvparten av Priors varer i dagligvare  nøkkelhullsmerket. Dette er et resultat av en langvarig satsning på sunnere produkter.  

– Vi har 84 produkter med nøkkelhullsmerke på dagligvaremarkedet, og er stolt over å skape varierte produkter som i tillegg er sunne. Vi jobber kontinuerlig med å skape nye, sunne produkter. I tillegg er vi opptatt av å gjøre våre eksisterende favoritter enda sunnere. I 2022 fortsetter vi med dette arbeidet gjennom Priors satsinger på enda flere gode og sunne kylling- og kalkunprodukter, sier Lise Kjær Kristoffersen, Markedsdirektør i Prior.   

Også Gilde har de siste årene arbeidet med å utvikle flere Nøkkelhullsprodukter.  

– Produktserien «Gilde Go’ & Magrere» er vår egen serie med produkter som er sunnere varianter enn originalen. Med høyt kjøttinnhold og aldri mer enn 9% fett, er nesten alle produktene i serien nøkkelhullsmerket. I 2021 lanserte vi også serien «Gilde lyst kjøtt» med nøkkelhullsmerket. Serien består av renskåret svin, som inneholder lite fett og mye proteiner, sier markedsdirektør i Gilde, Nina Rishovd Stavenæs.  

Ambisiøse mål 

– Nortura skal være den leverandøren av matvarer som tilbyr flest Nøkkelhullsmerkede produkter, og skal utvikle sunnere alternativer for våre mest populære produkter. Dette er ambisiøse mål, men vi opplever at dette er noe hele organisasjonen jobber målrettet mot, sier direktør for trygg mat og dyrevelferd i Nortura, Hanne Steen.  

Fra nyttår forlenget Nortura Intensjonsavtalen for et sunnere kosthold. Dette er et samarbeid mellom matbransjen og helsemyndighetene for bedre kosthold i befolkningen. Gjennom intensjonsavtalen har Nortura satt seg mål om 7% reduksjon av mettet fett og 30% reduksjon av salt fram til 2025. 

 


 

Status Min side – eggkontrollen og fjørfekjøttkontrollen

Det arbeides med ulike trinn for å få til en funksjonell løsning for eggkontrollen, fjørfekjøttkontrollen og Min side.

Som det er beskrevet i nyhetsbrevene til egg- og fjørfekjøttprodusentene, er første steg i planen å få til en mellomløsning for registrering av sentrale produksjonsdata. Det forventes at løsningen er klar nå rett over påske.

Det er samtidig jobbet med løsning for ROS-analyse småfe som vil komme med det første.

Forenklede løsninger innen september

Etter at Min side ble tatt ned grunnet dataangrepet før jul er nye løsninger for innmelding gris og storfe lansert. Etter hvert kommer egg- og fjørfekjøttkontroll, innmelding lam og livdyr. Vi ruller ut løsningene etter hvert som de er ferdig. Denne fasen regner vi med å ha gjennomført innen september.

Neste etappe handler om å forbedre og videreutvikle løsningene. 

Fortløpende informasjon etter hvert som løsninger rulles ut.

Se video

SE VIDEO OM STATUS: Hans Thorn Wittussen, konserndirektør for Nortura Råvare og Medlem, forklarer og gir oss fremdriftsplan for ny Min Side i et videoopptak frå årsmøtet. Har du ikke sett filmen? – gå inn på facebook.com/medlemnortura.

 


 

Nortura øker avregningsprisen på fjørfekjøtt

Konsernstyret i Nortura har vedtatt å øke avregningsprisen for fjørfekjøtt fra juli.

Prisøkningene er historisk høye og viser at Nortura tar et tydelig ansvar for produsentøkonomien i verdikjedene for kylling og kalkun. Det er behov for store løft for alle produksjoner for å dekke kostnadsøkningene, priser for de andre produksjonene vil fastsettes i mai!

Prisendring fra 4. juli 2022, slaktekylling + 3,40 kr/kg og kalkun + 4,00 kr/kg. For andre endringer i avregnings– og livdyrpriser fjørfe, se nyhetsbrev eller medlem.nortura.no.

Nortura legger til grunn at det norske markedet også i framtiden skal forsynes med mat fra den norske bonden.

 


 

Tid for kje

I uke 18 (2. – 8. mai) har Gilde vårens siste salgskampanjeuke på Stjernekje i samarbeid med de fleste Meny-butikkene, Jacobs, Coop MEGA i Sør- og Midt-Norge og CC-butikkene på Gjøvik og Hamar.

Skjæring av kje

Stjernekje er utvalgte ferske kje med krav til kjøttfylde og fett. Dette er mørt kjøtt av unge dyr som gir en mild, fin smaksopplevelse.  Kjøttet egner seg fantastisk godt til gryterett, frikassé og ikke minst til langtidssteking av bog og lår på lav varme.

Som tilbehør har du mye å velge mellom, men f.eks. rotgrønnsaker, urter, sennepssaus etc.

Kje egner seg også godt til marinering eller med diverse krydder, og egner seg da også meget godt på grillen.

Gå inn på www.matprat.no og søk på «kje» og bli inspirert!

 


 

Førtidsslakting av verpehøns

Det er forventa stort overskudd av egg i sommer og utover høsten. Det er derfor iverksatt førtidsslakting av verpehøns med effekt i å redusere eggproduksjonen i uke 19-46.

Innsett som er 78 uker i uke 22-46 er omfatta av ordningen. De eggprodusenter som har høner i aktuell alder har fått tilbud om førtidsslakting, ta kontakt dersom du ikke har fått tilbudet og mener du burde hatt det. Det oppfordres til oppslutning om tiltaket.

 


 

Presentasjoner fra fagmøter småfe

Har du vært med på et av fagmøtene til Team småfe i vår?

Presentasjoner fra møtene «Jakten på marginene! Med Sauekontrollen som verktøy», og «Sauekontrollen web Lamming» er nå lagt ut på åpen kategori under medlem.nortura.no/smaafe/fagbibliotek.

 


 

Marked

Det slaktes i underkant av 3 500 storfe uke 17 og dekningsgraden er 62 prosent. Det er kvote tilgjengelig for å dekke opp underskudd.

Det slaktes i underkant 22 500 gris uke 17 som gir en dekningsgrad på 100 prosent.

På småfe er det lokal dekning på sau og ingen slakting av lam denne uken.

Mot mai er eggsalget høyt både som skallegg i dagligvare og for produksjon av majones og dressinger. Det er mye egg på reguleringslager til bruk for eggprodukter så det er allikevel behov for førtidsslakting (se egen sak).

 


 

Pris

Ingen prisendringer denne uken.