Nortura i Bondebladet uke 2/2023

 

Endringer i leveringsvilkår fra 2. januar 2023

Grunnet kraftig kostnadsvekst og behov for å stimulere ytterligere til rasjonalitet i samhandlingen mellom bonden og Nortura, justeres flere betingelser på slakt og livdyr fra 2. januar.

Lasting av gris på Nortura dyrebil, illustrasjonsbilde

Endring av stoppavgift

Stoppavgift i forbindelse med frakt på slaktedyr og livdyr har stått på 150 kr pr leveranse/uke i mange år, det ble i styremøte i desember besluttet å øke stoppavgiften til 250 kr pr leveranse/uke.

Nortura ønsker å differensiere stoppavgift basert på tidsbruk i forbindelse med lasting/lossing av dyr. På den måten vil det være mulig å stimulere til økt rasjonalitet, samt en premiering av god tilretteleggelse for lasting/lossing hos Norturas leverandører. Erfaring tilsier at tilrettelagte forhold med tanke på utlasting og lossing av dyr reduserer faren for stress hos dyra og gir dermed til forbedret dyrevelferd. En forutsetning for å kunne differensiere er datafangst i form av automatisert registrering av tidsforbruk. Dataverktøy er under utvikling og Nortura har ambisjoner om å kunne utvikle et system for differensiert stoppavgift når vi har fått nødvendig verktøy på plass.  

Justerte fraktsatser for livdyr

Som følge av økte kostnader i transport vil det være nødvendig å justere fraktsatsene for livdyr for å opprettholde balanse i fraktregnskapet for livdyr tilsvarende budsjett for 2022.

Nye fraktsatser er vist i tabell på medlem.nortura.no.

Justering KSL-trekk

Kostnadene til håndteringen av den delte varestrømmen på ikke godkjent KSL slakt på rødt kjøtt utgjør i sum betydelige kostnader for bransjen. Med bakgrunn i dette er det enighet om og besluttet både i Nortura og KLF å øke trekket fra 20 % til 40 % av slakteverdien fra 2.1.23.

Økologisk storfe og urfe

Det er besluttet å fjerne innmeldingstillegget på kr. 0,50 kr/kg for urfe og økologisk storfe. Innmeldingstillegget har vært utløst automatisk for alle dyr innmeldt på disse varestrømmene uavhengig av om de tilfredsstiller de kvalitetskrav som stilles til disse varestrømmene. De øvrige ytelsene på disse to varestrømmene videreføres på dagens nivå.

 


 

Får du Eierbrev og Nyhetsbrev på e-post fra Nortura?

Ikke alle vet at man kan søke i søppelpost-mappa, det er ikke unaturlig at spesielt Eierbrev og Nyhetsbrev som sendes som masseutsendelser kan havne der. I starten av februar sendes invitasjonen til årets kretsmøter ut, derfor er det svært viktig at vi har oppdatert e-postadresse på deg, og at du mottar invitasjonen.

Illustrasjonsbilde

Spamfilteret hindrer uvelkommen e-post, og undersøkelser sier at i snitt 20 % av utsendelser kan havne i spamfilteret selv om du har «godkjent» avsender.

Savner du informasjon fra Nortura Medlem så ta en sjekk på din e-post! 

Ikke søppelpost?

Dersom du oppdager e-post i søppelboksen din som ikke burde ha vært kategorisert som søppelpost, kan du hente den til innboksen igjen ved å trykke på «ikke søppelpost», eller «dra» den over. Det er ulikt hvordan dette kan gjøres i ulike e-postlesere eller mobilapp.

Om du gjør dette en gang så kan det virke som om tjenesten er «smart nok» til å forstå at fremtidige e-poster fra denne avsenderen ikke skal filtreres bort. 

Ubevisst meldt deg av?

Noen få har også ubevisst meldt seg av i et nyhetsbrev (unsubscribe), og dermed kan ikke systemet sende på den adressen igjen. Mistenker du at det kan ha skjedd så kontakt oss!

 


 

Ny storfekongress – Storfe 2023 i november!

Felleskjøpet, Geno, Norsk Landbruksrådgiving (NLR), Nortura, Tine og Tyr samarbeider om Storfe 2023 som skal arrangeres på Scandic Oslo Airport, Gardermoen, 9. - 10. november.

Storfekongressen har blitt en etablert møteplass for aktive storfeprodusenter, rådgivere, fagpersoner og tillitsvalgte i landbruket. Sist var det 600 deltakere over to dager på Gardermoen. − Vi har med oss erfaringene fra Storfe 2019 i arbeidet med å lage et skreddersydd arrangement for storfebønder i hele landet, sier Rune Lostuen som leder hovedkomiteen.

Programkomiteen har allerede arbeidet noen måneder med å sette sammen et interessant program som skal være nyttig for flest mulig. Målet er å være mest mulig aktuelle i november.

Som tidligere skal kongressen ha et høyt faglig nivå, samtidig som vi skal skape en møteplass for bondens samarbeidspartnere og leverandører innenfor fôring, innredning, utstyr, slakteri, foredling, finans og forsikring. 

Sett av datoene, så blir program og påmelding klart i februar.

Hovedkomiteen for Storfe 2023
Hovedkomiteen for Storfe 2023 består av (fra venstre): Elisabeth Kluften i Nortura, Erik Brodshaug i Tine, Rune Lostuen i Felleskjøpet Agri, Agnete Børresen i Geno, Jan Ferstad i NLR og Per- Sigve Lien i Tyr (på skjerm).

 


 

Husk bestillingsfrist på øremerker – rabatt 20 % 

Bestiller du øremerker til sau innen fredag 20. januar får du 20 prosent rabatt.  

Alle småfeslaktelinjene i Nortura er avhengig av elektronisk øremerking for at registreringa skal gå raskt og med minst mulig risiko for feil. Vi har derfor hatt krav om elektronisk øremerking siden 2010. 

For å oppnå medlemsrabatt på øremerker, bestiller du innen frist på www.osid.no.  

Du får mer rabatt jo tidligere du bestiller: 

  • 25 % rabatt ved bestilling på nett senest 22. november 2022 
  • 20 % rabatt ved bestilling på nett senest 20. januar 2023 
  • 13 % rabatt ved bestilling på nett senest 1. mars 2023  

Nortura gir fortsatt kr 12,- i pristilskudd på elektronisk øremerke, tilskuddet vil bli avregnet på slakteoppgjøret i forbindelse med slakting av dyr som blir levert med elektronisk øremerke.  

Bestill returmerker samtidig

Retur-, øko- og slakterimerker kjøper du fra merkeprodusenten, og merkene sendes direkte til deg. Bestill returmerker for neste slaktesesong når du bestiller de vanlige sauemerkene dine, så unngår du ekstra portokostnader.

Se mer på medlem.nortura.no/rfid.

 


 

Marked

Det slaktes i underkant av 4 000 storfe i uke 2 og dekningsgraden er 100 prosent.

Det slaktes i underkant av 18 500 gris, som gir en dekningsgrad på 120 prosent. Det blir dermed noe innfrysing av gris.

Dette er første slakteuke for småfe, og det er lokal dekning på sau og lam.

Eggmarkedet er i bra balanse etter godt salg. Produksjonsregulering har startet for å redusere et betydelig overskudd framover. 

 


 

Pris

Det er ingen endring i avregningspriser denne uken. Ut over endringer i tabell fra årsskiftet er smågrisprisen er økt med kr 10,- pr stk fra 2. januar, prisen for helsegris ved 25 kg er kr 1160,- pr stk.