Nortura i Bondebladet uke 20/2022

 

Prognose 2022 per mai – Økende og stort overskudd av egg

Den oppdaterte prognosen viser et stort og økende overskudd av egg på grunn av svakere salg enn forventet. For kjøtt forventes det god markedsbalanse og det er relativt små endringer fra siste prognose. Grensehandel og reiseaktivitet har tatt seg opp. I prognosen for salget er det lagt inn anslag fra UDI på ukrainske flyktninger til Norge.

Prognose 2022 - per mai 2022

Produksjon

Tilførsler tonn

Indeks

Import-kvoter

Engrossalg tonn

Indeks

Markeds-balanse

Reg.lager 1.1.22

Storfe/kalv

90 400

103

9 000

101 800

92

- 2 500

367

Lam

18 900

100

606

19 100

89

400

0

Sau

4 800

96

200

4 800

93

200

0

Gris

133 600

99

1 800

138 700

94

- 3 300

0

Egg

66 300

101

300

65 000

98

1 600

522

Storfe

Salget av helslakt av storfe ventes å gå tilbake til nivået før pandemien. Det prognoseres en underdekning av norskprodusert storfekjøtt og importkvoter på om lag 2 500 tonn for året som helhet. Underdekningen hittil i år er dekket opp av et reguleringslager på om lag 350 tonn ved starten på året samt importkvoter og annen import. 

Økt mordyrbestand de siste par årene gir flere kviger og okser til slakt, og det forventes fortsatt at en større andel framfôres til tyngre dyr. I tillegg ventes også flere melkekyr til slakt i 2022 som øker tilgangen av norskprodusert storfekjøtt. Til sammen prognoseres det en økning i tilførslene på 3 prosent i 2022. 

Det prognoseres en nedgang i den samlede mordyrbestanden i 2022 på grunn av en ventet nedgang i antall melkekyr. 

Totalmarked er kjent med at det er varslet ekstra mange innmeldinger av storfe til slakt i slutten av juni. Det er imidlertid usikkert hvor mange av disse som faktisk kommer til slakt, men det er lagt inn noe økt slakting.    

Gris

Prognosen viser nå et markedsunderskudd på vel 3 000 tonn svinekjøtt i året 2022 som helhet. Dette er noe større underdekning enn sist prognosert. Dette skyldes høyere salg enn forventet hittil i år og noe lavere tilførsler i resten av året hovedsakelig på grunn av nødvendig opphold i en større smågrisbesetning. Importkvotene for fersk helslakt og ribbe forutsettes å komme inn. I tillegg til kvotene dekkes underdekningen opp av annen import.

Slaktegrisvektene holder seg fortsatt relativt høye på om lag 85 kg, og forutsettes i prognosen å holde seg på samme nivå. Det er beregnet en nedgang i bedekningene som gir slaktegris i 2022 på 2,5 prosent og fortsatt effektivitets-økning. Det prognoseres en nedgang i tilførslene på 1 prosent fra 2021. 

I likhet med storfe ventes det innenlandske salget av svinekjøtt å gå tilbake til om lag nivået før pandemien.    

Lam

Tall pr. 1 mars viser en nedgang i antall søyer på 1,5 prosent fra 2021 og det forventes tilsvarende nedgang i antall lam på beite. Reguleringslageret av lam etter slaktesesongen 2021 ble solgt ut før årsskiftet, og trekker indeksen for salget av helt slakt noe ned i 2022. Kvantumet ble ikke omsatt i sluttmarkedet før i inneværende år. 

Det prognoseres et reguleringslager av lam på om lag 400 tonn ved utgangen av året.

På lengre sikt synes dagens saubestand å være på et riktig nivå og det må være en ambisjon å beholde dagens kapasitet. 

Egg

Samlet salg av egg hittil i år er lavere enn forventet og det prognoseres også lavere salg i resten av 2022. Overskuddet ville vært om lag 2 900 tonn uten førtidsslakting. Om lag 1 350 tonn av overskuddet er allerede avtalt tatt ut ved bruk av førtidsslakting. Prognosen viser at det blir behov for ytterligere førtidsslakting. 

Uten førtidsslakting er tilførslene beregnet å øke med 2,7 prosent fra 2021. Samlet salg av egg til dagligvare og industri forventes å gå tilbake med vel 1 prosent i 2022. Det er viktig at vi unngår nyetableringer i en næring som nå sliter med overkapasitet. Det vil ramme alle produsenter.  

 


 

Mye smak i årets grill- og sommersortiment fra Gilde og Prior

Når gradestokken stiger til rundt 20 grader er tiden inne for lettvint grillmat i kombinasjon med andre utendørsaktiviteter. Årets grill- og sommersortiment fra Gilde og Prior bærer preg av mye smak og proteinrike produkter.

Grillnyheter 2022 L2

I 2021 undersøkte Nortura nordmenns søk på nett rundt grillmat. Der kom det frem at nordmenn ønsker seg raske og lettvinte middagsløsninger samtidig som de søker sunne og smaksrike ting å ha på grillen. Grillmat sees på som sunt og er lett å tilpasse ulike dietter slik at alle inkluderes i grillkosen.

– Vi ser et økende behov for ekstra kos-måltider. Både pølser og burgere gjøres mer «eksklusivt» ved å velge mer spennende tilbehør – til helgekos, selskap etc. Alle typer kjøtt brukes når man ønsker et sunt måltid – det er mest tilbehøret som justeres i sunnere retning, sier innsiktsjef i Nortura Knut Jacobsen.

Undersøkelsen viste med stor tydelighet også at Norsk kjøtt oppfattes som bærekraftig, kortreist og sunt.

Smash-burger trenden har kommet til Norge

Gilde smashenburger er en spennende nyhet og helt ny i Norge. Smashenburger er en burger som smashes, altså klemmes flat i stekepannen eller på en varm grillplate.

– Smashenburger er en litt høy burger, men meningen er altså at man skal smashe den ved å bruke en stekespade ol. Noen bruker til og med en egen smashburgerpresse. Man presser bestemt ned til burgeren har en tykkelse på ca en halv cm, sier Sabina Sahitovic Kleveland.

Smashburger er blitt veldig populært i USA og har vært laget på amerikanske diners i flere tiår. Amerikanske fastfood-kjeder har smashburger på sine menyer, og nå kommer produktet inn i norske dagligvareforretninger med Gilde smashenburger.

Litt lysere, litt lettere og skikkelig smakfullt

Endelig er det sommer og årets deiligste tid. Det betyr kos og mye god grilling med familie og venner. PRIOR skal friste sommerglade nordmenn med et sommersortiment som er litt lysere, litt lettere og skikkelig smakfullt sier senior markedssjef i Prior Elin Prangerød. PRIOR skal gjøre det enkelt for forbrukeren å lykkes på grillen.

– Prior Kyllingklubber og Kalkunvinger er raske gode favoritter. I tillegg lanserer vi alltid noen nye produkter. Totalt består sortimentet av noe for enhver smak, fra smaksrike pølser, kyllingfilet med ulike smaker, kalkunprodukter og selvfølgelig lår og vinger, sier Elin Prangerød.

PRIOR er spesielt stolte av sine velsmakende, saftige spesialpølser som er litt sunnere uten å gå på kompromiss med smaken som i år utvides med en variant- PRIOR Ostepølse av kalkun.

Se alle nyhetene og hvilke butikker de selges i på våre nettsider.

 


 

Midlertidig løsning av egg- og fjørfekjøttkontrollen

Et av våre utviklingsteam har nå utviklet en midlertidig løsning av egg- og fjørfekjøttkontrollen, dette er en av de nye funksjonene som er utviklet etter dataangrepet før jul.

Kontrollene er en løsning som egg- og fjørfekjøttprodusentene har savnet stort i perioden, og er til stor nytte for produksjonen. Informasjon om løsningen er sendt ut til produsentene, og finnes på medlem.nortura.no.

 


 

Marked

Det slaktes i underkant av 3 200 storfe denne uken, og dekningsgraden er 93 prosent. Det er åpent for import av storfe.

Det slaktes ca. 14 600 gris, som gir en dekningsgrad på 93 prosent. Det er åpent for import.

På småfe er det ingen slakting av lam, og lokal dekning i markedet på sau.

Eggsalget er bra i mai og særlig til 17. mai. Produksjonen er alt for stor slik at førtidsslakting er nødvendig også i denne perioden, se også i prognosesaken om førtidsslakting.  

 


 

Pris

Det er ingen endring i avregningspriser fra mandag 16. mai.