Nortura i Bondebladet uke 21/2022

 

Veien fra Planlagt Gjennomsnittlig Engrospris til avregningspris

Planlagt Gjennomsnittlig Engrospris (PGE) er den halvårlige gjennomsnittsprisen på hele slakt og egg. Engrosprisen er lik enten det selges til industrikunder eller går videre til foredling i Nortura. Engrosprisen skal i prinsippet kunne dekke kostnader som påløper fram til et dyr er ferdig slaktet og henger på krok, eller eggene er sortert på brett. Det omfatter bl.a. inntransport og slakting av dyr og sortering av egg. Det er derfor endringen i avregningsprisen ofte blir annerledes enn endringen i engrospris. 

Både bonden og Nortura opplever nå voldsomme kostnadsøkninger på viktige innsatsfaktorer. I tillegg til kostnadsutviklingen som bonden og Nortura opplever, har bl.a. styrken i importvernet, salgsutviklingen og markedsbalansen betydning for nivået på PGE. Dette er sentralt i vurderingene når konsernstyret vedtar nye priser for 2. halvår 2022.

I slakteri-/pakkerileddet i Nortura er det energiprisene både på inntransport og slakting/sortering som har hatt kraftigst økning siden i fjor høst. I tillegg forventes det et lønnsoppgjør som vil påvirke kostnadsbildet. Dette er kostnader som må dekkes inn gjennom nettonoteringen og som er hensyntatt når styret fastsatte PGE for 2. halvår. Dette vil påvirke hvor mye avregningsprisene til bonden vil øke fra 4. juli i forhold til økningen i PGE.

Planlagt gjennomsnittlig engrospris er gjennomsnittsprisen for et halvt år. Den ukentlige prisen (prisløypa) kan variere mye gjennom halvåret på enkelte dyreslag. Hensikten med prisløypa er å bidra til at vi har mest mulig slakt å tilby når etterspørselen er størst. Klarer vi det, vil vi redusere behovet for innfrysing og omsetningsavgifta blir lavere.

Fra engrospris til avregningspris

Engrosprisen er utgangspunktet for beregningen av avregningsprisen. Dette gjelder for alle dyreslag og egg, også for kylling og kalkun som er tatt helt ut av markedsordningene.

Avregningspris til bonde er forskjellen mellom engrosprisen på slakt eller egg, og kostnadene som Nortura har for å få slakta dyra eller sortere egga. I tillegg er endringer i verdien av biprodukter, hud og skinn, Norturas egne tillegg/trekk og offentlige avgifter med på å avgjøre den endelige avregningsprisen.

Tabellen viser elementene fra engrospris til avregningspris, også kalt nettonoteringen.

Nettonotering kjøtt

Nettonotering egg

Engrospris

Engrospris

- Kjøttkontrollavgift

- Forskningsavgift

- Forskningsavgift

- Sorteringskostnad

+/- Verdi av hud, skinn og biprodukt

- Inntransport

- Slaktekostnad

- Spesielle trekk

- Inntransport

- Omsetningsavgift

- Spesielle trekk

= Veiledende avregningspris

- Omsetningsavgift

+ Norturatillegg

= Veiledende avregningspris

+ Evt. Etterbetaling

+ Norturatillegg

= Utbetalingspris til produsent

+ Evt. Etterbetaling

= Utbetalingspris til produsent

 

Bonde i fjøset
Ny PGE på storfe, sau/lam, egg og gris, gjeldende for andre halvår 2022, ble vedtatt av konsernstyret i Nortura mandag 23. mai. Prisløyper for å ta ut de vedtatte prisene vil komme med det første. Foto: Benjamin Fjerdingstad

 


 

Forenkla ROS-analyse for 2021 endeleg klar!

Det blir jobba for fullt med utvikling av nødløysingar for innmelding av slakt i Nortura etter dataangrepet før jul og Min Side måtte takast ned. ResultatOversiktSlaktedata (ROS-analysen) låg også på Min side.

– ROS er ei viktig attendemelding til Nortura-medlemmene på slaktekvaliteten på lamma som vart levert i 2021. Alle som har levert 15 lam eller meir til Nortura får berekna ROS-resultat. Her får ein samanlikna resultata sine med medel i Nortura og dei 25 % beste, seier fagsjef småfe i Nortura, Finn Avdem. 

– Det har difor vore jobba med ei førebels løysing også for ROS-analysen. På grunn av stort tidspress og mange andre oppgåver som også må prioriterast, blir ROS-analysen for 2021 svært forenkla. Det betyr at resultata for 2021 blir presentert i ein tabell utan diagram. For den som vil ha diagram, har vi laga eit ROS-skjema du kan skrive ut. Overfør data frå tabellen til skjemaet og lag ROS slik du gjorde før vi laga den elektroniske utgåva.

Sjå meir, og logg inn frå medlem.nortura.no/smaafe.

 


 

Nortura profilklær fra Bekken & Strøm

Har du sett våre nye t-skjorter? Eller at det har kommet damebokser i Nortura-kolleksjonen? Kanskje la du merke til en av våre tillitsvalgte eiere fra Toten som stilte opp i VG nylig, og bar Nortura-hettegenseren med stolthet?

Nortura profilklær

Nortura SA har avtale med Bekken & Strøm AS som gjør at du som Norturaeier kan kjøpe blant annet rimelige kjeledresser, jakker, sko, andre profilklær- og produkter direkte fra nettbutikken.

Logg inn og velg «Mine avtaleprodukter» på siden til Bekken & Strøm. Avtaleproduktene har en svært fordelaktig pris. Du kan også handle varer ut over det du finner i avtaleproduktene – både barne- og damemodeller, og få de profilert med Nortura-logo. Det er et godt utvalg å velge mellom blant de rundt 120 avtaleproduktene til Nortura.

Se mer – og logg inn fra medlem.nortura.no/profil

 


 

Rekordresultater for Nortura under NM i kjøttprodukter

Nortura hanket inn hele 18 medaljer og to norgesmestertitler da bransjens beste grill- og spekematprodukter ble kåret 12. mai. Med det setter bondens selskap ny personlig rekord for antall medaljer under Norgesmesterskapet.

Norturas NM-lag

NM i kjøttprodukter arrangeres årlig av Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF). Grill og spekemat var tema for årets konkurranse, og over 618 produkter fra 68 norske kjøttprodusenter var påmeldt. Juryen bestod av 24 fagfolk som vurderer hvert enkelt produkt etter kriterier som råvare, utseende, lukt, smak og konsistens.

– Dette ble en skikkelig festkveld for Nortura, sier Pål Espung i Nortura.

– For oss som jobber med produktutvikling gir disse resultatene oss mye stolthet og en ekstra motivasjon til å utvikle enda bedre produkter til våre kunder og forbrukere som skal oppleve en høy og jevn kvalitet hver gang. Det er gøy å få det svart på hvitt at Gilde og Prior leverer produkter med kvalitet i premiumskiktet.

Den fullstendige oversikten over Norturas resultater finner du på våre nettsider.

 


 

Marked

Det slaktes i overkant av 3 000 storfe uke 21 og dekningsgraden er 84 prosent. Det er åpent for import.

Det slaktes i overkant av 17 300 gris som gir en dekningsgrad på 91 prosent. Det er åpent for import.

For småfe er det i denne perioden ingen slakting av lam, og det er lokal dekning på sau.

Eggsalget forventes å være bra mot pinse. Produksjonen er stor og reduseres med førtidsslakting. 

 


 

Pris

Det er ingen endring i avregningspriser fra mandag 22. mai.