Nortura i Bondebladet uke 3/2023

 

Husk brøyting og strøing

Selv om de fleste er flinke til å sørge for gode og trygge veiforhold minner vi om at alle har et ansvar for at dyrebilen- eller eggbilen kommer trygt fram. Vurderer sjåførene sikkerheten for dårlig må de rett og slett snu.

Nortura dyrebil i snø

Rydd gardsveien og gardsplassen før dyrebilen kommer, og sørg for gode og trygge veiforhold for sjåførene og bilen så den kommer trygt fram til deg!

På denne årstiden er det viktig at det er godt brøyta og strødd, og at busker og greiner som har vokst inn i veien ryddes vekk.

Flere av våre dyrebiler har blitt større og lengre for å kunne utføre en effektiv dyretransport, da er tilrettelegging ekstra viktig. Sjåførene våre har et stort ansvar for å ivareta dyrevelferden og holde dyrebilene skadefrie, så din hjelp er viktig!

Ofte handler det om å organisere, forberede og tilrettelegge før bilen står på gården.

Her er noen viktige tips som vil sikre hverdagen for våre inntransportører:

 • Sett opp brøytestikker/veimerking.
 • Busker og greiner som har vokst inn i veien ryddes vekk.
 • Vei, snuplass og område foran driftsbygningen skal brøytes og evt. strøs, dersom forholdene tilsier dette. Dersom det finnes lasterampe er det viktig at denne holdes fri for snø og is.
 • Husk også å sikre mot takras på utsatte steder og hold området rundt driftsbygningen ryddig og lett framkommelig.
 • Lag gode drivganger og ta en rydderunde før levering. Unngå høye dørstokker og store høydeforskjeller/terskler. Ha strø i gangene og legg gummimatte over metallrister der dyr skal passere.
  • Levering av sau og gris: Sorter dyra før bilen kommer, og tell over flokken som skal leveres og oppgi riktig antall til sjåføren.
  • Storfe: Sett okser nærmest døra om mulig, og bingeokser bør drives løse fra binge til bil.
 • Vær til stede og hjelp til ved levering av slaktedyr.
 • Egne utlastingsrom, og lasteramper letter arbeidet ved levering. 

 


 

Lammesesongen 2022

Agder på Stjernelam-toppen og Innlandet på Gourmetlam-toppen

– 2022 er historie og vi må si oss godt fornøgd med slaktekvaliteten på sesongens Nortura-lam, seier Finn Avdem, fagsjef småfe i Nortura.

I 2022, som året før er det Agder på Stjernelam-toppen med ein andel på 95,5%. På dei neste pallplassane kjem Rogaland og Innlandet. Ser vi på andelen Gourmetlam, er Innlandet på topp med 67,8% med Agder og Rogaland på dei neste plassane. Vi gratulerer!

Forsinka sesong, men likevel godt sal

Meir behov for sluttfôring gjorde at sesongen vart forsinka. Det var difor hard prioritering i starten av slaktesesongen, der salskampanjane i daglegvarebutikkane hadde høg prioritet. Fyrste veka i oktober, vart den største slakteveka med slakting av over 65 000 Nortura-lam. God tilgang på lam tidleg i oktober, gjorde at vi også kom godt i gang med pinnekjøtt-produksjonen. Vi fekk difor produsert planlagt mengde av denne tradisjonsrike julematen.

Nortura har hatt ein nedgang i salet til daglegvarekundane denne sesongen. Dette er meir enn vege opp av eit veldig godt sal til industrikundane. Det gjer at det ikkje er lagt inn ein einaste slakteskrott på reguleringslager.

Både Nortura- og industrikundane har likevel råvarer på eigne lager til bruk utover vinteren. Vi forventar også auka tilførslar utanom sesong med bakgrunn endringane i tilskot som kom i jordbruksforhandlingane. Dette vil også hjelpe på og forsyne marknaden utover vinteren.

– Uansett, tomt reguleringslager er godt nytt for sauebonden som ikkje treng å betale omsetningsavgift til lagring og rabattar. Ein god marknadssituasjon gjer det også mogleg å ta ut auka pris til sauebonden. Nortura har sørga for ein prisauke til sauebonden på over 7 kr/kg lam når vi samanliknar med slaktesesongen året før, seier Avdem.

Fagsjef Finn Avdem
FAGSJEF FINN AVDEM: – I mange område har det vore langt frå optimale forhold for utmarksbeiting. Likevel har Nortura-sauebonden levert over 90% Stjernelam. Mange har difor veldig gode rutinar for sluttfôring og plukkslakting. Det er veldig bra!

 


 

Overskuddsvarme fra kjøling skal varme anlegget

Bedre utnyttelse av spill-varme fra kjølelagre vil gi Nortura Sarpsborg besparelser på flere millioner kroner i året. En ny varmepumpe vil overføre spill-varme fra en del av anlegget til et annet – og bidra med oppvarming av bygninger og vann. Tiltaket bidrar til en mer bærekraftig fabrikkdrift.

Fra Nortura Sarpsborg

Nortura Sarpsborg har inngått avtale med Lysaker-selskapet Hybrid Energy om installasjon av en ny industriell varmepumpe som skal sikre en optimal ressursutnyttelse av spill-varme. Det nye utstyret skal på plass første halvdel av 2023 og vil være operative fra juni 2023. 

– Nortura arbeider med flere tiltak for mer bærekraftige drift av industrianleggene sine, og har over tid foretatt flere grønne investeringer. Med stigende kostnader til strøm har det vært ekstra viktig å se på energibesparende tiltak og dette tiltaket tar oss i riktig retning. Varmegjenvinningen vil gi store besparelser i drift, sier fabrikksjef Svein Ingar Johansen ved Nortura Sarpsborg.

Se mer på nortura.no.

 


 

Følg saueklippelandslaget til VM i Skottland

Bli med Nortura på reise til VM i saueklipping og ullhåndtering og Royal Higland Show i Skottland. 

Sett av datoene 22.-26. juni denne sommeren. I samarbeid med reiseselskapet The Vibe arrangerer Nortura reise for landbruksinteresserte til Edinburgh i Skottland. 

På programmet står besøk på landbruksmessa Royal Highland Show og verdensmesterskap i saueklipping og ullhåndtering, der man kan følge det norske landslaget. I tillegg er det satt av en dag til gårdsbesøk hos lokale bønder, og selvfølgelig blir det besøk på et destilleri. 

Fra Nortura deltar Tore Oftedal som reiseleder. Han er rådgiver og tilførselsmedarbeider på småfe i region Agro (Agder og Rogaland). Tore er selv bonde med sau og ammeku, og mange kjenner han nok fra tida som rådgiver i Fatland. Norturas egen sauekjendis Stian Espedal skal også til Skottland, som manager for det norske landslaget i saueklipping og ullhåndtering. 

– Dette er en tur for de som ikke får nok av landbruk og sau, og gjerne vil bruke noen feriedager til det samme. Det blir en veldig fin anledning til å være sosiale sammen med folk fra miljøet, sier Oftedal, som besøker landbruksmessa for første gang. 

Det er 45 tilgjengelige plasser på turen til Skottland. Turen er åpen for påmelding uavhengig av slakteritilhørighet. Totalprisen inkluderer reise, overnatting og all mat, med unntak av lunsj de to dagene på landbruksmessa. 

Lenke for program og påmelding er lagt ut på medlem.nortura.no.  

Angus Dickson, sauebonde og saueklipper
I Skottland er det sauebonden Angus Dickson som skal være lokal guide. Angus har fortid som reisende saueklipper, og har også tidligere klippet sau i Norge.

 


 

Marked

Det slaktes i overkant av 4 000 storfe i uke 3, og dekningsgraden er 100 prosent.

Det slaktes i underkant av 18 400 gris, som gir en dekningsgrad på 121 prosent. Det blir dermed noe innfrysing av gris.

Det er ingen beregnet markedsdekning på sau og lam i uke 3.

 


 

Pris

Avregningsprisen for gris går opp med kr. 1,20 pr kg fra mandag 16. januar som følge av økt engrospris. Dette er i henhold til prisløypen som er informert om tidligere.