Nortura i Bondebladet uke 32/2022

 

Ny innmeldingsløsning for småfe fra 16. august

– Nå vil vi gjøre samarbeidet mellom deg som sauebonde og Nortura enklere, sikrere og mer verdifullt. Tirsdag 16. august planlegger vi å lansere en ny og sikker digital tjeneste for innmelding av småfe, inkludert løsning for lammeringsledere, sier Einar Risnes, leder for forretningsutvikling og digitalisering i Nortura.

Illustrasjon over løsningen på mobil

Sammen med lanseringen av innmeldingsløsningen, vil det også bli laget en instruksjonsvideo og enkle bruksanvisninger på hvordan både enkeltmedlemmer og lammeringledere melder inn dyr.

– Det som blir lansert i denne omgang er kun innmelding, andre digitale tjenester som f.eks. «slakteweb» vil komme etter hvert, sier Risnes.

Risnes poengterer også at dette er en «første versjon», og at vi vil videreutvikle innmeldingsløsningen for småfe videre utover høsten. Derfor er det nyttig å få tilbakemelding og forslag til konkrete forbedringer fra deg som sauebonde.

Ny digital innmeldingsløsning er også tema på informasjonsmøtene (se aktivitetskalenderen) vi har i forkant av årets slaktesesong.

Vi gleder oss til utviklingen av det digitale samarbeidet med Nortura-sauebonden!

 


 

Konsentrert saueslakting før og etter den travleste lammesesongen

For å få en god avvikling av slakting, skjæring og salg, ønsker vi å styre saueslaktingen utenom ukene med mest lammeslakting, det er mest rasjonelt.

Sau og lam på beite. Foto: Linn Hege Engen, Nortura

Det er viktig at slakteriene bruker kapasiteten på å få nok lam ut i markedet i de mest hektiske ukene av sesongen. Derfor legger vi opp til en prisløype som stimulerer til konsentrert slakting av sau i starten og mot slutten av lammesesongen.

I disse periodene er slakte- og skjærekapasiteten for sau god, fordi det fremdeles er sesongarbeidskraft på slakteriene. Dermed kan en også utnytte råstoffet bedre. Prisløypa for sau er utformet med tanke på å stimulere til slakting i femukersperioden før uke 36 og i de fire ukene som starter med uke 42.

Det er variasjon i engrospris, grunntilskudd og effektivitetstillegg som former prisløypa.

Etter sesongen

På enkelte slakteri kan det være ledig slaktekapasitet i uke 41, uka før siste periode med effektivitetstillegg. Meld derfor gjerne inn sau i uke 40 med ønsket slakteuke i uke 42. Vi har da mulighet til å trekke fram sau til uke 41 dersom det blir ledig slaktekapasitet. Bonden vil få prisen som blir i uke 42.

Se informasjon på lammesesongen.

 


 

Meld inn storfe til slakt før uke 40, og gjør plass for årets innkjøp av fôringsdyr

– Våre forbrukere etterspør norskprodusert storfekjøtt! Redusert behovet for import og meld inn slaktedyra nå. Neste prisoppgang kommer ikke før medio november, og da vil overskudd av storfe innfryses på reguleringslager, sier Odd Finnesand, fagsjef livdyr Nortura.

– Felleskapet pådrar seg unødvendige reguleringskostnader og vi kan fort oppleve et svært anstrengt fôringsdyrmarked fra medio september. Mengden av fôringsdyra kommer månedsskifte september/oktober, og svært få selgere har lagerkapasitet. Denne høgtiden må vi på et vis klare å balansere i lag, sier Finnesand.

– Livdyrformidling har hatt redusert bemanning i sommer, og ferieavvikling hos våre gode sjåfører også noe redusert. På tross av det har vi vært parat i hele landet gjennom sommeren. Vi ønsker innmeldinger/bestillinger i god tid, og er det noe akutt skal vi hjelpe etter beste evne, sier han.

Status for livdyrmarkedet ser du på medlem.nortura.no.

 


 

Gilde Turmat sponser 71° nord – Norges tøffeste kjendis

Det er bare å glede seg til en spennende TV-høst når neste sesong av det populære programmet 71° nord – Norges tøffeste kjendis går på lufta til høsten. Da vil Gilde Turmat være en av sponsorene!

Gilde turmat

Gilde har inngått en avtale med Discovery om både programspons og produktplassering. Det betyr at når deltakerne nå pakker sekken er det med Gilde Turmat på reisen. 

Årets rute går fra Brevik/Lindesnes via Hardanger og Sunnmøre. De skal også skal innom Svalbard. Programmet sendes på TVNorge og Discovery+ fra uke 37 og varer i 10 uker, så Gilde Turmat vil være godt representert på TV gjennom hele høsten.

 


 

Husk godt smittevern mot fugleinfluensa

På villfugl er det hittil i 2022 funnet mange positive prøver av høypatogen fugleinfluensa. Med smitte blant villfugl er det alltid risiko for å dra smitte inn i kommersielt fjørfehold.

Direkte kontakt med smittede fugler, eller kontakt med avføring fra disse, er ansett som den viktigste smitteveien for fugleinfluensa.

Kontroll og etterlevelse av smittevernrutiner og lav terskel for melde fra om lavere produksjon/syke dyr/økt dødelighet, er avgjørende for å kunne forebygge introduksjon av smitte og for å begrense smittespredning. De daglige rutinene avgjør om du har godt smittevern på gården din. Sørg for at smittevernplanen din er oppdatert i forhold til smittesituasjonen og driftsforholdene dine.

Se mer info på medlem.nortura.no/fjorfe.

 


 

Marked

Det slaktes i underkant av 4000 storfe i uke 32 og dekningsgraden er 94 prosent.

Det slaktes i overkant av 17 000 gris denne uken, som gir en dekningsgrad på 100 prosent.

Det er lokal dekning på sau og lam uke 32.

Eggsalget er høyt ved ferieavslutning, men eggproduksjonen er så stor at førtidsslakting er nødvendig.

 


 

Pris

Avregningsprisen for storfe og kalv økes med kr. 0,80 pr kg fra mandag 8. august, dette som følge av økt engrospris. Avregningspris for fjørfekjøtt økes også fra samme dato, med henholdsvis kr. 0,60 pr kg for kylling og kr 1,10 pr kg for kalkun.