Nortura i Bondebladet uke 33/2022

 

Sjekkliste ved innmelding og levering av lam og sau

Medlemmer/leverandører i lammering melder inn dyra sine til lammeringlederen om ikke annet er avtalt. Lammeringleder foretar en kollektiv innmelding fra ringen. Er du ikke med i lammering, melder du inn på vanlig måte på elektronisk innmelding.

Foto: Linn Hege Engen, Nortura

Ved spørsmål om innmelding, kan lammeringleder kontakte Medlemssenteret. De som ikke er med i lammering, melder inn sine dyr på vanlig måte på ny elektronisk innmelding på Min side, eller kontakter Medlemssenteret på telefon 955 18 400.

Ved innmelding oppgis:

 • Leverandørnummer
 • Antall lam
 • Antall ung sau
 • Antall sau
 • Ønsket leveringsuke
 • Eventuell samlasting og med hvem
 • Eventuell egentransport til slakteri
 • Om det er økologiske dyr, villsau, nisjedyr eller dyr i retur.
 • Signalmerker bestiller du fra Os ID: osid.no/tlf. 62 49 77 00
 • Om dyr har avvik som det er viktig at transportplanlegger og transportør får vite om. Noter individnummer (se egen sak om matkjedeinformasjon).
 • Andre beskjeder som er viktig for slakteri eller transportør
 • Husk å melde fra om besetningen har restriksjoner pålagt av Mattilsynet

Ved levering:

 • Dyra må være samla og leveringsklare når dyretransportbilen ankommer
 • Dyra skal ha godkjente og lesbare øremerker, 1 elektronisk. Husk at du bare kan bruke årets merker på årets lam. Mister et dyr øremerket, så må du bestille erstatningsmerke. Dette er forskriftsbestemt og merkene blir også brukt ved kategorisering av dyr (om dyret er lam, ung sau eller sau) på slakteriet
 • Riktig antall dyr i forhold til innmeldte
 • Økologiske dyr, nisjedyr, villsau (ved blandingslass) og returdyr skal være signalmerket
 • Ferdig utfylt skjema for evt. retur- og nisjeslakt skal leveres sjåfør
 • Dyra skal være tørre
 • Ulla bør være fri for merkemaling, flis, møkk og vegetabiler
 • Syke og skadde dyr skal ikke transporteres. Dyr som du er i tvil om er transportdyktige, skal settes til side og presenteres for sjåføren før opplasting.

Praktiske opplysninger, prisinformasjon og det meste du trenger å vite om lammesesongen finner du i sesongheftet «Lammesesongen 2022». Om ikke så ta gjerne kontakt med oss.

 


 

Rutiner for returslakt i Nortura

Tenker du å ta slakt i retur av det du leverer? Her er litt informasjon om dette, og hva du må gjøre når du skal ta tilbake slakt som retur.

 • Retur skal være til egen husholdning. En kan derfor ta maks ca. 300 kg returslakt i løpet av et år.
 • Det er laget ett felles skjema for retur der du kan bestille ulik partering, andre tjenester og hva dette koster pr kg. Skjemaet finner du på medlem.nortura.no, eller hos Medlemssenteret. Det skal fylles ut og sendes med dyretransporten ved levering.
 • Husk å melde inn dyr du skal ha i retur på egen avtale, «Retur». Dette er viktig da vi ikke kan disponere disse dyra i vår varestrøm, og det blir enklere å planlegge mannskapsbehovet på returavdelingene våre.
 • Returdyr skal signalmerkes før henting, bestill merker i god tid, på osid.no eller ved å ringe OS ID kundesenter på tlf. 62 49 77 00.
 • Er du ikke Nortura-medlem vil du få et prispåslag på 50 % for andre tjenester enn slakting.

Som vanlig oppfordrer vi til å ikke bestille retur av slakt iden mest hektiske slaktesesongen for lam.

 


 

Kommer du på Gris i ‘22?

Vi har gleden av å ønske velkommen til Gris i ‘22 som arrangeres 9.-10. november 2022 i flotte lokaler hos Scandic Oslo Airport. Har du ikke meldt deg på enda så gjør det innen 15. september, da unngår du tillegg i prisen!

Hva kan du forvente deg på kongressen?

Et av foredragene er om kvalitet på smågris som omsettes. I et tredelt talkshow med Odd Finnesand i Nortura, Leidulf Sigmundstad i Prima og Harald Pedersen i Fatland får vi bl.a. status på smågrisomsetningen, innsikt i hvordan kvalitet vurderes, hva som er salgbar smågris og forventningene hos kjøper.

Hagle kommer!

Hagle er en norsk country-rap duo fra Mysen. Høsten 2020 debuterte de med låta Traktor. Musikken kjennetegnes av rap og moderne trommer iblandet folkelige instrumenter som banjo, fele og gitar. Hagle slapp sin første singel i 2020, og vant Spellemannprisen 2021 i klassen årets gjennombrudd. Dette mener vi vil slå an skikkelig, og spesielt for den yngste generasjonen på kongressen må det være midt i blinken. 

Presentasjon av foredrag og foredragsholdere, program og mer informasjon om kongressen finner du på grisi22.no.

Meld deg på!

For påmelding til kongressen går du til grisi22.no. I perioden fram til og med 15. september, så er prisen på et vanlig nivå, mens de øker med 10 % ved påmelding fra og med 16. september til og med 25. oktober.

Hagle
Hagle. Foto: Fredrik Heggelihaugen

 


 

Kadaverhenting

Biosirk Norge har ansvar for kadaverhenting i Norge, og de fakturerer alle slakterier for ordningen. Biosirk har en webbasert innmeldingstjeneste for innsamling av kadaver ved at innmelding av kadaver foregår elektronisk. Henting skal normalt skje innen 5 virkedager.

Kadaverordningen gjelder i hele landet med unntak av Finnmark, der har ikke Biosirk noen kadaverordning. For å melde inn kadaver går du til kadaver.biosirk.no.

Kadaverordningen omfatter:

 • Storfe, kalv, småfe og svin.
 • Smågris, lam, fjørfe skal samles og fryses inn på gården og hentes sammen med store dyr.

Kadaverordningen omfatter ikke:

 • Kadaver av hest, fallvilt, mv. Ved levering betaler leverandøren en enhetspris. Kadaverhenting av hest koster kr. 2000,- + mva uavhengig av medlemskap i Nortura eller ikke.

Ved innmelding av kadaver, husk:

 • Dyr som det skal tas prøve av skal ha øremerker. For alle andre dyr skal øremerker fjernes.
 • Hestesko, klave, tjor, tauverk, plast mv. skal også fjernes.
 • Plast må ikke forekomme i leveransen til kadaverbilen!
 • Ta dyret ut av fjøset og legg dyret på en tørr, skyggefull, og godt merket plass.
 • Ha en fast plass for henting av kadaver, plassen må være lett tilgjengelig for kranbil.
 • Dekk dyret til med trelemmer eller trepaller, litt luft er bra. Ikke bruk plast!

 


 

Marked

Det slaktes i underkant av 4 500 storfe i uke 33 og dekningsgraden er på 92 prosent.

Det slaktes rett i underkant av 17 200 gris, som gir en dekningsgrad på 106 prosent. Dette gjør at det kan bli noe innfrysing til reguleringslager.

Det er lokal dekning på sau og lam uke 33.

Salget av egg er høyt nå i august, men eggproduksjonen er så stor at førtidsslakting er nødvendig også i denne perioden.

 


 

Pris

Det er ingen endring i avregningspriser fra mandag 15. august.