Nortura i Bondebladet uke 6/2023

 

Hva gir best effekt som rotemateriale til slaktegris?

Halm (og variasjon) ga best effekt som rotemateriale til slaktegris, viser et forsøk utført ved Mære Landbruksskole, som er en del av Norturas forskningsprosjekt Griseløftet.

Gunnar Løe gir halm til grisene på Mære

Prosjektet Griseløftet, som er eid og ledet av Nortura, forsker på dyrevelferd hos slaktegris.  

Fra 2019 har Nortura i samarbeid med forskere på NMBU (Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet) undersøkt både velferdsmessige og produksjonsmessige sider ved hold av slaktegris.  

Halm varer lengre i bingen

De første resultatene som er knyttet til forsøk på rotemateriale, viser at halm og rullerende tildeling av ulike rotematerialer, på toppen av et godt grunnlag av strø, er vinnere i forsøket. Et litt overraskende funn, ifølge fagsjef gris i Nortura, Odd Magne Karlsen. 

– I forkant hadde vi stor tro på både torv og høy, men vi ser at det er så attraktivt at grisene starter å sloss om det. Så det gir negativt utslag i akkurat dette forsøket, forteller Karlsen. 

Karlsen forklarer at det som er bra med halmen, er at den ikke er like populær som torv og høy, og at den derfor ikke forsvinner like raskt.  

– Grisene spiser ikke opp halmen med det samme, og vi kan se at grisen bærer den rundt om i bingen. Halm varer rett og slett lengre og har større verdi som rotematerial, forteller Karlsen.  

Seks liter halm, to ganger daglig 

I forsøket på Mære landbruksskole ble forsøket gjennomført i de fire første ukene i slaktegrisfasen. Dyregruppa ble delt inn i seks grupper, der hver enkelt gruppe fikk tildelt henholdsvis tolv liter halm, tolv liter høy, seks liter torv og tre liter pellets (Format Trivsel): Én gruppe fikk roterende tildeling hvor de hadde én uke med halm, én uke med høy osv.  

Gruppene fikk tildelt rotemateriale to ganger om dagen, halvparten av mengden på hver tildeling, og man registrert positive og negative atferder i dyregruppa, og haleposisjoner (krøllet hale, logrende hale og hale hengende ned). 

– Positive atferder er for eksempel utforsking, lek og logring. Og negative atferder er aggresjon, halebiting og ørebiting, forteller Karlsen i Nortura.  

Halm ga glad gris

Resultatene fra forsøket var tydelig. Grisene som fikk roterende tildeling, og grisene som fikk tildelt halm, viste høyeste verdier på positive atferder og laveste verdier av negative atferder.  

For fagsjefen for gris i Nortura gir dette viktige svar i arbeidet med rådgivinga fremover. 

– Hvis det er to råd vi kan gi, som vi har lært av dette prosjektet, så er det å strø godt med sagflis først, og bruke halm som rotemateriale hvis man har tilgang på det, sier Karlsen. 

Fagsjefen i Nortura har imidlertid behov for å nyansere funnene fra Mære landbruksskole. 

– Torv og høy er også gode rotematerialer. Hvis man hadde gitt en større menge høy og torv og fordelt det på flere steder i bingen, tror jeg faktisk at høy og torv hadde kommet bedre ut, sier Karlsen. 

Se mer om prosjektet «Griseløftet» på medlem.nortura.no/gris.

 


 

Renteendring i Nortura SA sin Låneinnskuddsordning

Visste du at som Norturamedlem kan du opprette din egen «sparekonto» i selskapet, der du får 3,65 % rente fra første krone?

Plasseringskontoen heter noe så spenstig som Låneinnskuddsordningen og er en gunstig spareordning for Norturas medlemmer og ansatte. Altså en slags sparekonto med god rente, fra første krone.

Noen fordeler:

 • God rentesats: 3,65 % (fra 01.02.2023)
 • Lik rente fra første krone
 • Renten reguleres med sju dagers varsel/oppsigelse
 • Ingen bindingstid på innskudd
 • Ingen uttaksgebyr (Plasseringskonto basert på liten administrasjon)

NB! Nortura SA er ikke medlem av bankene sikringsfond, som sikrer innskudd på inntil to millioner kroner. Innskuddet er basert på Nortura SA sin soliditet.

Ta kontakt med Regnskapsavdelingen e-post innskudd@nortura.no, tlf. 955 18 150.

 


 

Henrik Frisell er første norske finansdirektør i global FN-gruppe

Henrik Frisell er første norske finansdirektør som trer inn i prestisjefylt FN-fora for samarbeid om bærekraftsmålene. UN Global Compacts CFO-koalisjon for bærekraftsmålene jobber for å akselerere bedriftsinvesteringer mot målene. Nortura er stolte over å ha den første norske representanten i denne anerkjente gruppen.

Henrik Frisell, konserndirektør i Nortura

Globalt anslår Verdensbanken at selskaper bruker nesten 17,5 billioner dollar årlig på generelle bedriftsinvesteringer, hvorav halvparten er rettet mot fremvoksende markeder. Henrik Frisell ble med i gruppen bestående av 70 globale finansdirektører i desember 2022.

– Vi er glade for å kunne ønske Frisell og Nortura velkommen til UN Global Compacts CFO-koalisjon for bærekraftsmålene. Nortura setter herved et tydelig eksempel for andre selskaper på viktigheten av å kanalisere investeringer og skape finansielle instrumenter som støtter opp om den bærekraftige agendaen. Det var også veldig viktig for oss å ha mat- og landbrukssektoren representert i gruppen, og vi ser frem til arbeidet fremover, sier administrerende direktør i UN Global Compact Norge, Kim Gabrielli.

– Det er en ære og en flott mulighet å bli bedt om å bidra i FNs CFO koalisjon for bærekraftsmålene. Finans har en enorm transformativ kraft, og jeg ser spesielt frem til å utforske skjæringspunktet mellom mat og finans. Gjennom denne koalisjonen ønsker vi å finne kreative måter å låse opp kapital på og drive investeringer mot bærekraftsmålene. Fremtidens næringsliv er bærekraftig, sier Frisell.

Se mer på www.nortura.no.

 


 

Bruk Norturas nye digitale tjeneste – Min side

Min side er under oppbygging, og fortløpende lanseres nye løsninger. Min side fungerer og på mobil. Tjenester i Min side er innmelding av småfe og gris, og kjøp/salg og direktelevering av fôringsdyr og avlsdyr storfe, smågris og mine leveranser.

Min side

Siden dataangrepet i 2021 har vi jobbet intensivt med å bygge opp en ny digital tjeneste fra grunnen av. Den nye Min side er bygget for deg som Norturabonde med mål om å skape et enklere grensesnitt mot Nortura.

Utrullinger i Min side

 • Innmelding småfe til slakt – august 2022
 • Kjøp/salg og direktelevering av fôringsdyr – september 2022
 • Kjøp/salg og direktelevering av avlsdyr kjøtt/avlsdyr melk – november 2022
 • Mine leveranser (slakteweb) – november 2022
 • Kjøp/salg og direktelevering av smågris – desember 2022
 • Innmelding av gris til slakt – januar 2023

Avlsdyr gris er nær lansering, da er all livdyromsetning i Nortura tilbake på Min side. Andre tjenester vil også komme.

Få midlertidige løsninger igjen

De midlertidige løsningene vi måtte få opp på vinter/vår i fjor er snart historie. Innmelding storfe til slakt, produksjonskontroller for egg og fjørfekjøtt, ROS-analyse småfe er ikke en del av løsningen i Min side enda, dette kommer til påske.

NB: Nye Min Side vil fungere best med nettleserne Chrome, Microsoft Edge og Safari. Du vil ikke kunne bruke Explorer eller Firefox som nettleser.

 


 

Marked

Det slaktes i overkant av 3 600 storfe i uke 6 og dekningsgraden er 100 prosent.

Det slaktes i underkant av 16 300 gris som gir en dekningsgrad på 98 prosent.

Det er lokal dekning på sau og lam i uke 6.

 


 

Pris

Det er ingen endring i avregningspriser fra mandag 6. februar.