Nytt fra regionutvalgene

I menyen "Nytt fra regionutvalgene" kan du finne referater, notater eller annet som er aktuelt å informere om fra regionutvalg og arbeidsutvalg.

Organisasjonsledere for hvert område er de som har ansvar for at referater og annen aktuell informasjon blir lagt ut her.

Alle publiseringer vil bli lagt ut i pdf-format.

Nord-Norge

Midt-Norge

Vest

Agro

Øst

Innlandet

For å vise PDF-filer trenger du Adobe Reader. Hvis du ikke har dette programmet installert, kan det lastes ned her:


» Oversikt over regionutvalgene med arbeidsutvalg