Søk:

Verktøylinje

Avregningspriser storfe - vilkår storfe

(13.04.18) Fra mandag 16. april økes avregningsprisen for storfe og kalv med kr. 0,80 per kg, grunnet økt engrospris. Fra samme dato innføres ekstra avtaletillegg med kr 0,70 per kg.

Prisavvik for Nord-Norge – kr. 1,00 per kg
Lavere utbetalingspris i Nord-Norge er grunnet driftsulemper i inntransport, slakting og industri og er kompensert gjennom distriktstilskuddet.

 

» Leveringsvilkår storfe

» Siste endring og eventuelle prisutsikter

» Avgifter og grunntilskudd på slakt

» Nybrukerpakke

» Økologisk

» Norsk Kjøttfe

» Kvalitetskalv

» Prisnotering kalv og fôringsdyr

» Prisnotering livdyr av storfe

» Prisutsikter (Totalmarked kjøtt og egg)