Avregningspriser storfe - vilkår storfe

(07.04.20) Fra og med 13. april går avregningspris for storfe, alle klasser og grupper opp kr. 1,30 per kg, endringen skyldes økt engrospris, og redusert omsetningsavgift. I tillegg reduseres ekstra avtaletillegg med kr. 0,35 per kg til kr. 0,30 per kg, dette er ihht planlagt prisløype.

Prisavvik for Nord-Norge – kr. 1,00 per kg
Lavere utbetalingspris i Nord-Norge er grunnet driftsulemper i inntransport, slakting og industri og er kompensert gjennom distriktstilskuddet.

 

» Leveringsvilkår storfe

» Siste endring og eventuelle prisutsikter

» Avgifter og grunntilskudd på slakt

» Nybrukerpakke

» Økologisk

» Norsk Kjøttfe

» Kvalitetskalv

» Prisnotering kalv og fôringsdyr

» Prisnotering livdyr av storfe

» Prisutsikter (Totalmarked kjøtt og egg)