Avregningspriser storfe - vilkår storfe

(05.07.21) Avregningsprisen på ung okse, kastrat og kvige går opp med kr 0,32 per kg, ung ku, ku og okse kr 0,54 per kg, og kalv kr 0,24 per kg fra mandag 5. juli. Endringene skyldes økt engrospris samt endrede innmatverdier og økte slaktekostnader.

prisliste

Prisavvik for Nord-Norge – kr. 1,00 per kg
Lavere utbetalingspris i Nord-Norge er grunnet driftsulemper i inntransport, slakting og industri og er kompensert gjennom distriktstilskuddet.

 

» Leveringsvilkår storfe (krever innlogging)

» Siste endring og eventuelle prisutsikter

» Arkiv avregningspriser

» Avgifter og grunntilskudd på slakt

» Nybrukerpakke

» Ku/Kalv-avtale

» Økologisk

» Norsk Kjøttfe

» Kvalitetskalv

» Prisnotering kalv og fôringsdyr

» Prisnotering livdyr av storfe

Nortura Medlemssenter: 
Postboks 70, 2360 Rudshøgda
Telefon: 95 51 84 00 (ikke sms)   Faks: 73 56 49 01
Kontakt oss
Personvern
Webredaktør: Svein Bjarne Sommernes