Daggamle kyllinger

(02.01.19) Priser gjeldende fra 1. januar 2019 fra Nortura Samvirkekylling og Hå Rugeri.