Daggamle kyllinger

(01.07.16) Priser gjeldende fra 4. juli 2016 fra Nortura Samvirkekylling og Hå Rugeri.