Mindre enn 2,5 - Mer enn 25

(24.09.07, oppdatert 18.03.10) Rådgivingspakkene Mindre enn 2,5 - Mer enn 25 inneholder besøk av en rådgiver og en spesialveterinær der de foretar de nødvendige gjennomganger for å finne tiltak, samt oppfølging av tiltakene.

 


Mindre enn 2,5

Den enkeltfaktoren som påvirker økonomien mest i slaktegrisproduksjonen er fôrforbruket. Målet bør være å redusere dette til maksimalt 2,5 FEg pr kg tilvekst. Men sjøl om du ikke klarer å nå dette målet, vil du uansett ha mye å tjene på å redusere fôrforbruket med 0,1-0,2 FEg.

» Mindre enn 2,5, pdf. 94 kb

 

Mer enn 25

Det mest effektive man kan gjøre som smågrisprodusent er å øke avdråtten. Vi har satt et mål om å løfte dere smågrisprodusenter til mer enn 25 avvente smågriser pr. årspurke. Snittet i In-Gris i 2008 er 22,6 avvente smågris. Det betyr at mange av dere fortsatt har mye å hente på å nå dette målet.

» Mer enn 25, pdf. 82 kb

» Video: Tannfiling spegris

» Video: Inseminering av purke