Nortura Driftsplan

(23.09.09) Skal du starte med svineproduksjon eller utvide/endre dagens svineproduksjon gjennom større investeringer, er det nyttig med en driftsplan. En driftsplan vil gi et bilde av den økonomiske situasjonen på gården de neste 7 årene. I forhold til søknad om investeringstilskudd er det som regel et krav at det utarbeides en fullstendig driftsplan.

Oppsett av betongvegger (klikk for større bilde)
Driftsplan brukes som økonomisk vurderingsverktøy i byggeprosesser 
(klikk for stort bilde)

Uansett om man ønsker å starte med svineproduksjon eller gjøre driftsmessige endringer innenfor dagens produksjon, bør man ha en driftsplan.

Det er viktig at det gjøres en vurdering av økonomisk situasjon og lønnsomhet i produksjonen i forbindelse med endringer.

For å få et inntrykk av lønnsomhet kan det brukes enkle dekningsbidragskalkyler. Mens dekningsbidragskalkylene sier noe om økonomien ut fra produksjonsinntekter, tilskudd og variable kostnader, vil en driftsplan gi et bilde av totaløkonomien på gården.

I tillegg til dekningsbidraget i produksjonen tar den for eksempel hensyn til renter og avdrag på lån, faste kostnader, skatt, samt andre produksjoner på gården.

Nortura driftsplan tar også hensyn til oppbygging av besetning der det er aktuelt, og behov for kapital ved innkjøp av livdyr.


Nortura driftsplan
Team gris region Nord i Nortura lager fullstendige driftsplaner som tilfredsstiller krav til søknad om investeringsmidler i landbruket.

Følgende områder omfattes av vår driftsplan:

  • Familiens samlede inntekt utenom jordbruket og beregnet privatforbruk.
  • Økonomisk oversikt over den samlede landbruksproduksjon på gården med detaljert oversikt over svineproduksjon.
  • Viser en oversikt over låneopptak med årlige renter og avdrag.
  • Beregninger av verdier i form av dyrekapital, samt bygningsmasse og maskiner/inventar i form av årlige avskrivinger.
  • Oversikt over samlet næringskapital og gjeld.
  • Beregner skatt.
  • Likviditetsbudsjett som viser kapitaltilgang og kapitalkrav.

Når driftsplanen er laget og fjøset bygd – hva da?

Driftsplanen bør også være et nyttig styringsverktøy etter at man har gjort de planlagte investeringer og kommet i gang med produksjonen. Driftsplanen vil kunne gi svar på om den økonomiske målsettingen er nådd, og hvordan eventuelle nye forutsetninger påvirker den økonomiske situasjonen de neste 7 årene.

Ønsker du å få utarbeidet en driftsplan for din gård, så ta kontakt med Team Gris