Endringer som følge av nytt datasystem SAP

(28.09.20) Store deler av Nortura Hvitt kjøtt (bl.a. Nortura Samvirkekylling og Nortura Elverum) gikk over til nytt fullintegrert datasystem (SAP) 1. februar i år. Nå på torsdag 1. oktober skal Nortura Hærland over på SAP.

Samtidig med at Hærland går over på SAP, blir det også noen endringer for produsentene. Endringene er flest og størst for kalkunprodusentene, og de får info i eget brev om dette.

For alle leverandører av slakt blir det endring i utbetalingsdag. Per i dag er det fast utbetaling på tirsdager, dette endres slik at det heretter blir utbetaling 12 dager etter slaktedato.

Detaljer om endringene både for kalkunprodusenter og generelt er sendt ut i nyhetsbrev, nyhetsbrevene finner du også i fagbiblioteket.

Nortura Medlemssenter: 
Postboks 70, 2360 Rudshøgda
Telefon: 95 51 84 00 (ikke sms)   Faks: 73 56 49 01
Kontakt oss
Personvern
Webredaktør: Svein Bjarne Sommernes