Søk:

Verktøylinje

Fagartikkel om klimastyring i hønsehus

(22.02.18) Sverre Rædergård fra Team Egg i Nortura har skrevet en fagartikkel om klimastyring i hønsehus, med bakgrunn i et fagforedrag på siste Fjørfeskolesamling.

Sverre Rædergård
Sverre Rædergård, Team Egg Nortura

Ventilasjon og klimastyring er et veldig viktig tema i drifting av hønsehus, og enda mer i frittgående anlegg enn i miljøinnredningsanlegg.

Et ujevnt klima i huset i et frittgåendesystem kan gi en ujevn fordeling av dyr i huset. Dette kan gi mangel på fasiliteter i de områdene som har tettest belegg, og dermed utløse stressadferd hos dyra.

Til å undervise om dette temaet på Fjørfeskolekurset på Bryne i februar engasjerte vi Sivert Johansson, ventilasjonskonsulent fra Sverige, som selger rådgiving til Svenska Ägg og til svenske eggprodusenter. Han har lang fartstid i bransjen, og i tillegg opererer man med noe annerledes bestemmelser i Sverige enn i Norge, noe som det også kan være interessant å få innblikk i.

Logg inn i fagbiblioteket, under Egg, og les fagartikkelen «Klimastyring i hønsehus, gode innspill fra Svenska Ägg på Fjørfeskolen».

Er du innlogget følg lenken under - om ikke logg inn her