Fjørfeskole egg

(25.02.20) I oktober og november arrangeres det nytt fjørfeskolekurs. Denne gangen legges kurset til Østlandet, nærmere bestemt Sørum, 2 mil fra Gardermoen.

Siden Fjørfeskolen ble arrangert for første gang for 17 år siden, har det skjedd nesten revolusjonerende mye nytt innen produksjonen. Mye av innholdet i kurset er derfor nytt i forhold til de første kursa, så en ny runde er både interessant og nyttig for mange. 

Programmet for kurset er også vedlagt Medlemsnytt som er sendt ut og som du finner i fagbiblioteket, eller i kalenderen på samling 1 og samling 2.

Kurset er godkjent av Mattilsynet i henhold til kompetansekravet i Forskrift om høns og kalkun og tilsvarende kompetansekrav om dyrehelse i Dyrehelseforskriften. Kurset har en varighet på fire dager og er bygd opp med to todagerssamlinger. Første samling er 20. og 21. oktober, andre samling 24. og 25. november.

Kurset arrangeres denne gangen på et flott gårdsbruk i Sørum, to mil fra Gardermoen. Det tas selvsagt forbehold om at det i oktober er mulig å samle folk til fysisk møte. Men slik det ser ut nå, forventer vi at dette lar seg gjøre.

Kursets innhold
Kurset er et ”A til Å-kurs” i produksjonen og inneholder mange temaer som er svært aktuelle i praktisk eggproduksjon. Det legges stor vekt på basiskunnskaper. Dyrevelferd går igjen som en rød tråd i programmet. Kurset dekker det offentlige kravet om dokumentasjon av kompetanse i henhold til holdforskriften og dyrehelseforskriften.

Kursavgift
Kr 4000,- for Norturamedlemmer. For andre, tredje osv deltaker pr bruk kr 3000. For andre kr 4500.

Overnatting
Kursstedet har overnattingsmuligheter, moderne hotellrom med høy standard, kr 1550 pr pers pr natt i enkeltrom og kr 1220 pr pers i dobbeltrom inklusiv frokost. Overnatting kommer i tillegg til kursavgiften.

Påmelding
Påmelding til Nortura ved Sverre Rædergård, e-post sverre.redergard@nortura.no eller tlf/SMS 40864575 senest fredag 25.september. Eller til din lokale produksjonsrådgiver.