Førtidsslakting av verpehøns 2017 og 2018

(05.10.17) Eggproduksjonen har noe overkapasitet, og det er nødvendig med tiltak for å regulere markedet. Omsetningsrådet har vedtatt en ramme for å fjerne inntil 200 tonn egg i høst, og etter drøftinger med Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund har Nortura iverksatt frivillig førtidsslakting av verpehøns.

Førtidsslakting av verpehøner mot 2016Førtidsslakting gjennomføres nå for innsett som har ordinær avliving/slakting fra uke 44 til uke 49 i 2017, og avliving/slakting kan skje tidligst i uke 41 og seinest uke 46.

Aktuelle eggprodusenter har mottatt informasjon med oppfordring om å ta kontakt med sitt eggpakkeri.

2018 har en prognose med overskudd på 750 tonn egg, og etter drøftinger med Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund søker Nortura Omsetningsrådet om førtidsslakting.

For å oppnå tilstrekkelig oppslutning om førtidsslakting, er det god økonomi for eggprodusentene som deltar. Eggprodusenten mottar en kompensasjon på kr 8,60 pr. kg egg i tapt eggleveranse for førtidsslakting i høst.