Fra kalv til slakteokse - kursserie i Troms og Finnmark

(17.09.20) Kursserien inneholder tre fagmøter med oppfølging både individuelt og i grupper. Du kan være med på hele kursserien eller velge ut deler av den. Det vil være en kombinasjon av nettmøter og fysiske møter med forløpende hensyn til koronasituasjon. Frist for påmelding er 1. oktober.

Anguskalver
Anguskalver på beite. Foto: Elisabeth Kluften, Nortura

Kursserien er et samarbeid mellom prosjektet Kjøtt i Troms og Finnmark, Finnmark bonde- og småbrukarlag, Nortura, Felleskjøpet og Troms og Finnmark fylkeskommune ved Tana vgs og Senja vgs ved Troms landbruksfaglige senter.

Modul 1: KALVEN – hvordan gi kalven en god start
Fagansvarlig: Emma Lorentsen, Nortura
Uke 42: Digitalt på Teams kl 12.00

 • 12. oktober – Pasvik
 • 13. oktober – Tana
 • 14. oktober – Alta
 • 15. oktober – Nord-Troms
 • 16. oktober – Sør-Troms

Modul 2: UNGOKSE MOT SLAKEMODENHET – de viktigste momentene mot slaktemodenhet
Fagansvarlig: Ann-Lisbeth Lieng, FK og Elisabeth Kluften, Nortura
Uke 47: kl. 12.00 alle steder

 • 16. november – Svanhovd, Pasvik
 • 17. november – Tana videregående skole
 • 18. november – Scandic Alta
 • 19. november – Bardufosstun
 • 20. november – Tjeldsundkroa

Modul 3: STYRINGSVERKTØY – muligheter for styring mot ønsket resultat
Fagansvarlig: Birger Theodorsen, Nortura og Emma Lorentsen, Nortura
Uke 50: kl. 12.00 alle steder og kombineres med julelunsj via Nortura

 • 7. desember – Svanhovd, Pasvik
 • 7. desember – Tjeldsundkroa
 • 8. desember – Tana videregående skole
 • 8. desember – Bardufosstun
 • 9. desember – Scandic Alta

PÅMELDINGSFRIST: 1. OKTOBER
Gi beskjed om eventuelle matallergier da det blir servering på de fysiske møtene.

 

Nortura Medlemssenter: 
Postboks 70, 2360 Rudshøgda
Telefon: 95 51 84 00 (ikke sms)   Faks: 73 56 49 01
Kontakt oss
Personvern
Webredaktør: Svein Bjarne Sommernes