Fremdriftsplan for løsninger i nye Min Side

(Oppdatert 28.09.22) Nye Min side ble lansert 16. august med innmeldingsløsning for småfe som første del, deretter innmelding, bestilling og direktesalg av fôringsdyr nå i slutten av september. Flere team jobber fortløpende med å få på plass løsninger og tjenester til hjelp for deg som eier og leverandør.

Illustrasjon Min side

Teknologien som den gamle Min Side var bygget på var utdatert, og det var aldri noe tema å åpne den igjen. I tiden som kommer lanserer vi fortløpende nye løsninger. De midlertidige løsningene vi har hatt for innmelding slakt og livdyr, bestilling av livdyr, egg- og fjørfekjøttkontroll vil bli bygget inn i Min side.

Det har vært helt avgjørende for Nortura å ha på plass en heldigital innmeldingsløsning for småfe til slaktesesongen. I tillegg til å få på plass nye løsninger og tjenester vil innmeldingsløsningen for småfe forbedres fortløpende, både for enkeltmedlemmer og lammeringledere.

Fremdriftsplan for nye Min side

Først ut i livdyrløsningen er formidling av fôringskalv, så vil avlsdyr kjøttfe og smågris komme deretter. Det jobbes også med en permanent løsning for slakteweb som er etterspurt av medlemmene.

Permanente løsninger for egg- og fjørfekjøttkontrollen jobbes det også med i et parallelt løp.

Lanseringene vil komme fortløpende så snart løsningene er utviklet og testet mot alle systemer. Som vi har sagt tidligere er det minimumsløsninger som lanseres, og oppdateringer vil fortløpende komme også på de lanserte løsningene.

Slakteweb

Mine leveranser, populært kalt «slakteweb», er nå tilgjengelig på Min Side i Nortura