Frist for innsending av bilag – direktelevering av livdyr

(26.11.19) For avregning og fakturering på 2019 må underbilag sendes inn senest innen 6. desember.

Fôringsdyr og smågris

– Direktelevering av livdyr øker hvert år, og det er gledelig sier livdyrsjef Odd Finnesand i Nortura, men minner om at enkelte ikke sender inn underbilag for avregning fortløpende. Hvert år blir det noen skippertak for å få tatt unna "etterslepet".

Direktelevering fungerer svært godt for mange, og underbilag sendes inn eller registreres på Min side fortløpende. Andre leveranser kan være mer sporadiske, men gode løsninger for selger og kjøper.

Nortura blir ofte brukt til prising, frakt, avregning og fakturering, og det er en trygghet for alle parter.

Send inn dine billag snarest, og senest innen 6. desember for å få oppgjøret på riktig år!
 

Nortura Medlemssenter