Høypatogen fugleinfluensa påvist

(27.11.20) Det er påvist fugleinfluensa (høypatogen aviær influensa eller HPAI) av type H5N8 i en viltlevende kortnebbgås i Sandnes i Rogaland. Dette er den samme type som er påvist i flere land i Europa den senere tid, også i Danmark og Sverige.

27. november ble HPAI av type H5N8 bekreftet i en viltlevende kortnebbgås i Sandnes. Dette er første gang at HPAI har blitt påvist i Norge.

Mer informasjon om situasjonen kan leses på Mattilsynet sine sider.

Vi vil med dette oppfordre våre fjørfeprodusenter om økt årvåkenhet for eventuelle tegn til fugleinfluensa. Hos fjørfe gir høypatogen fugleinfluensa oftest rask dødelighet uten forutgående tegn til sykdom. I noen tilfeller ses også luftveissymptomer eller nervøse symptomer som f.eks. bevegelsesforstyrrelser eller lammelser.

Ellers kan vi minne om de følgende tre paragrafer i Forskrift om høypatogen aviær influensa («portforbudforskriften»):

§ 3.Særskilt varslingsplikt
Dyreeier skal straks varsle Mattilsynet dersom ett eller flere av følgende forhold oppstår:

  • Markert nedgang i fôr- eller vanninntak eller nedgang på mer enn 20% i mer enn to dager.
  • Markert nedgang i eggproduksjonen eller nedgang på mer enn 5% i mer enn to dager.
  • Markert dødelighet eller dødelighet på over 3% i løpet av en uke.
  • Kliniske tegn eller andre funn som gir grunnlag for mistanke om aviær influensa.

§ 4.Krav til fôring og vanning
 Fjørfe og andre fugler i fangenskap skal fôres og vannes på en slik måte at ville fugler ikke tiltrekkes av eller kan lande på stedet der det fôres og vannes.

§ 5.Krav til hold utendørs
I høyrisikoområder er det forbudt å holde fjørfe og andre fugler i fangenskap utendørs.

Forbudet gjelder ikke dersom det er truffet biosikringstiltak for å forebygge overføring av høypatogene aviære influensavirus og fjørfeet eller de andre fuglene i fangenskap er beskyttet mot direkte og indirekte kontakt med ville fugler i en innhegning som har tett tak og vegger av netting eller annet egnet materiale.

Oppsummering
Oppretthold gode rutiner på smittevern. Hold fjørfeet innendørs. Ha lav terskel for å kontakte din veterinær ved avvik i produksjonen eller andre spørsmål.
 

Nortura Medlemssenter: 
Postboks 70, 2360 Rudshøgda
Telefon: 95 51 84 00 (ikke sms)   Faks: 73 56 49 01
Kontakt oss
Personvern
Webredaktør: Svein Bjarne Sommernes