Godkjenning av direktesalg livdyr

(18.02.21) Fra i dag torsdag 18. februar vil du som motpart, dvs. den andre part i salg, motta en SMS fra Nortura når direktesalg er registrert på Min side. Du må gå inn og godkjenne dette på Min side for videre behandling. Dette gjelder foreløpig for direkteformidling av storfe i de områder ny løsning for livdyrformidling er rullet ut.

Inntil nå har en slik bekreftelse måttet avklares over telefon fra vår livdyrformidler.

Hvis det er gitt en delegering i Min Side, slik at kjøper kan melde salget på vegne av selger, er det selger som får SMS. Hvis det er selger som registrerer salget er det kjøper som får SMS og må bekrefte.

SMS-bilde

Et direktesalg må alltid bekreftes på Min Side før Nortura kan avregne eller fakturere direktesalget.

Ny løsning for livdyrformidling

Nortura jobber som kjent med en ny løsning for livdyrformidling av storfe, løsningen er rullet ut som pilot i Agro, Vest og Nord-Norge, og vil i løpet av våren rulles ut i resten av landet. Det arbeides også med tilsvarende løsning for omsetning av smågris.

 

Nortura Medlemssenter: 
Postboks 70, 2360 Rudshøgda
Telefon: 95 51 84 00 (ikke sms)   Faks: 73 56 49 01
Kontakt oss
Personvern
Webredaktør: Svein Bjarne Sommernes