Gris i 22 – Har du forslag til foredrag?

(13.12.21) Komiteen som har ansvar for fagforedragene på Gris i ‘22 er i full gang og ønsker innspill på aktuelle tema til foredrag og foredragsholdere.

Fagkomiteen for Gris i ‘22

Gris i ‘22 arrangeres 9. og 10. november 2022 (flyttet fra opprinnelig dato uka før) hos Scandic Oslo Airport på Gardermoen. Hovedmålgruppa for kongressen er alle svineprodusenter i Norge, men håper også å se de fleste som jobber i eller med svinenæringa enten det er som røkter, avløser eller rådgiver. 

Vi ønsker foredrag med innhold som du kan ta med deg hjem for å optimalisere svineproduksjonen, bli en bedre bedriftsleder eller som gir deg noe på det menneskelige plan. Målet er å arrangere kongress som er bra både på det sosiale, kollegiale og faglige. 

Opplegget blir ganske likt som de foregående Gris i arrangementene med fire parallelle sesjoner hvor du fritt kan velge foredrag, men denne gangen blir det litt færre foredrag og litt lengre pauser. Målet er at fagprogrammet skal være klart til 1. mai. 

Fagkomiteen som har ansvar for å lage et spennende og dagsaktuelt program med 24 fagforedrag. For å klare dette ønsker innspill på aktuelle tema til foredrag og foredragsholdere. Er det noe du ønsker å hvite mer om? Har du en erfaring som bør deles med andre? Har du hørt et spennende foredrag som flere bør høre? Jobber du i en bedrift som har noe interessant å presentere? 

De som er med i fagkomiteen til Gris i ‘22 er:  

  • Dyre Johan Haug, Norsvin 
  • Karl Torstein Torp, Nortura 
  • Victoria Bøhn Lund, Vilomix 
  • May Helen Gryte, Fjøssystemer 
  • Audun Flåtten, Slaktegrisprodusent 
  • Bjørn Ståle Bekkeheien, Smågrisprodusent 
  • Borghild N. Barstad, Felleskjøpet Rogaland Agder 
  • Annbjørg Nernæs, Nortura 
  • Magareth Fosseng, Felleskjøpet Agri 
  • Solveig Kongsrud, Norsvin (komiteleder) 

Har du forslag til tema på foredrag og/eller foredragsholdere så ta kontakt med en av oss i fagkomiteen eller send en e-post til solveig.kongsrud@norsvin.no innen den 10. januar 2022.